Ryhdy Ibas Ontrack partneriksi

Tullaksesi Ibas Ontrack partneriksi, sinun tarvitsee ainoastaan:

Ohjaa asiakkaasi suoraan Ibas Ontrack-myyntiedustajalle asiakasviite -vaihtoehdon alla tai ottamaan yhteyttä Ibas Ontrackiin kunkin projektin partner-alennus -vaihtoehdon alla.

Prosessi projektin ohjaukseen - vaihtoehdot asiakkaan ohjaamiseen

 • Jos et ole vielä yhteistyökumppani, sinun tulee rekisteröityä saadaksesi yksilöllisen partnerin rekisteröintinumeron.
 • Ota yhteyttä Ibas Ontrackin myyntiedustajaan ja anna hänelle loppukäyttäjän yhteystiedot ja partnerin rekisteröintinumero tai yrityksen nimi.
 • Ibas Ontrack vastaa myyntisyklin hallinnasta ja tekee sopimuksen suoraan asiakkaan kanssa. Sitoudut olemaan näyttämättä ehdotettuja sopimuksia tai hinnoitteluja palveluista esitellylle asiakkaalle tai olemaan sitoutumatta myyntisykliin, ellei Ibas Ontrack sitä erikseen pyydä.
 • Asiakkaalle tarjottujen tuotteiden tai palveluiden viitemaksut maksetaan 45 kalenteripäivän kuluessa partnerille sen vuosineljänneksen lopussa, jona Ibas Ontrack saa maksun asiakkaalta.
 • Ibas Ontrack ottaa sinuun yhteyttä pyytääkseen laskun viitemaksusta, jonka jälkeen partnerilla eli sinulla on 6 kuukautta aikaa laskun toimittamiseen.
 • Jos partneri ei toimita laskua annetussa määräajassa, viitemaksua ei makseta.

Projektin jälleenmyynti - Ibas Ontrackin Partner-alennus

 • Jos et ole vielä yhteistyökumppani, sinun tulee rekisteröityä saadaksesi yksilöllisen partnerin rekisteröintinumeron.
 • Ota yhteyttä Ibas Ontrackin myyntiedustajaan ja anna hänelle saamasi partnerin rekisteröintinumero.
 • Ibas Ontrack tekee sopimuksen suoraan partnerin kanssa.
 • Tuotteelle tai palvelulle myönnettävää alennusta sovelletaan laskutasolla.
 • Partnerin on maksettava laskut ajoissa pysyäkseen mukana Ibas Ontrackin kumppanuusohjelmassa.

Ohjelman poissulkemiset ja rajoitukset

 • Ibas Ontrack ei maksa palkkiota hankkeista, joita ei voida tunnistaa partnerin rekisteröintinumeron tai yrityksen nimellä.
 • Viitemaksu tai alennus koskee vain kuuden ensimmäisen kuukauden laskuja valitussa projektissa.
 • Jos asiakas ottaa yhteyttä Ibas Ontrackiin suoraan ennen partnerin lähetettä, Ibas Ontrack ei maksa partnerille palkkiota kyseisestä hankkeesta.
 • Ibas Ontrack ei korvaa partnerin kuluja, kuten mediakuluja, kuljetuskustannuksia ja niihin liittyviä kuluja.
 • Sopimus täytyy hyväksyttää asiakkaalla 180 päivän kuluessa. Ibas Ontrack ei yleensä veloita palkkiota hankkeista, jotka on hyväksytty 180 päivän kuluessa. Partneri voi pyytää 180 päivän määräajan pidentämistä ja palkkion siirtämistä seuraavalle maksulle. Määräajan pidentäminen ja palkkion maksaminen on kuitenkin Ibas Ontrackin harkinnan alaista.
 • Summat, joista Ibas Ontrackin on haettava perintäkorvauksia, vähennetään ja / tai maksetaan suhteessa turvattuihin maksuihin.
 • Uudelleen avatuista töistä ei makseta viitemaksua.
 • Ellei asiakirjoja ole laadittu asiakkaan tuleviin projekteihin liittyen, Ibas Ontrack ei maksa viitemaksuja tulevista sopimuksista mainitun asiakkaan ja Ibas Ontrackin välillä.
 • Hankkeen hylkääminen tapahtuu Ibas Ontrackin harkinnan mukaan. Hylkäysperusteet sisältävät mm. seuraavanlaiset projektit:
  • Nykyiset Ibas Ontrack-asiakkaat,
  • Asiakkaat, jotka ovat parhaillaan neuvottelemassa Ibas Ontrackin kanssa asiakkaaksi ryhtymisestä;
  • Asiakkaat, jotka jotenkin liittyvät asioihin, jotka mahdollisesti luovat konflikteja Ibas Ontrackille ja / tai sen muille asiakkaille.
  • Blanccon poistolisenssit ja tilaukset eivät kuulu ohjelmaan.
  • Tiedonsiirtohankkeet eivät kuulu ohjelmaan.
  • Asiakirjojen tarkistushankkeet eivät kuulu ohjelmaan.
  • Kaikki kumppanin tarjoukset.

Muut ehdot

 • Asianajotoimistot eivät sovi kumppanuusohjelmaan.
 • Ibas Ontrackilla on yksinomainen harkintavalta kumppanin rekisteröinnin myöntämisessä.
 • Ibas Ontrack voi peruuttaa Partnerin statuksen välittömästi ja milloin tahansa. Ibas Ontrackilla on oikeus myös keskeyttää ohjelma.
 • Ibas Ontrack pidättää oikeudet päättää ehdoista, joilla se voi tarjota palveluitaan asiakkaille.
 • Tätä kumppanuusohjelmaa koskevia sääntöjä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki muutokset julkaistaan Ibas Ontrackin verkkosivustolla.