Ibas ontrack - palveluiden toimitusehdot

Voimaan: 1.6.2019

1. Ehdot

1.1 Nämä toimitusehdot ("Ehdot") säätelevät Ibas Ontrack Oy:n (jäljempänä "Ontrack") Palveluiden tarjoamista, y-tunnus 1068741-6, kotipaikka Läkkisepäntie 11, 00620, Helsinki, Suomi. Lue Ehdot huolellisesti läpi ennen Tilauksen tekemistä. Nämä Ehdot sisältävät tietoa Ontrackista, Palveluistamme, Sopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta, siitä kuinka toimia ongelman ilmetessä sekä muuta tärkeää tietoa.

2. Yhteystiedot

2.1 Kuinka meidät tavoittaa. Voit ottaa meihin yhteyttä;

2.1.1 Soittamalla asiakaspalveluumme (09) 2727 210,

2.1.2 Kirjoittamalla kotipaikkaamme, tai

2.1.3 Lähettämällä sähköpostia osoitteeseemme.

3. Tulkinta

3.1 Näissä Ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

3.1.1 "Yritysasiakas" tarkoittaa asiakasta, joka harjoittaa ammatti- tai liiketoimintaa, kuten toiminimiä, avoimia yhtiöitä, osakeyhtiöitä tai viranomaisia;

3.1.2 “Luottamuksellinen Tieto” tarkoittaa kaikkea luottamuksellista tietoa (riippumatta siitä, kuinka tieto on tallennettu tai säilytetty), jonka jompikumpi osapuolista on ilmaissut toiselle Palveluihin liittyen, kuten sinun Tietosi, meidän Tietomme tai muu Tieto, jota toinen osapuolista voi pitää luottamuksellisena;

3.1.3 "Kuluttaja-asiakas" tarkoittaa asiakasta, joka ei harjoita ammatti- tai liiketoimintaa (pois sulkien kaikki Yritysasiakkaat, selvyyden vuoksi)

3.1.4 "Sopimus" on määritelty Kohdassa 4.4;

3.1.5 “Asiakas” tarkoittaa Yritysasiakasta ja/tai Kuluttaja-asiakasta, soveltuvin osin;

3.1.6 "Tieto" tarkoittaa missä tahansa sähköisessä muodossa olevaa tietoa, mukaan lukien "henkilötietoja", kuten on määritelty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679;

3.1.7 "Korvaus" tarkoittaa Tarjouksessa määriteltyä maksua, jonka suoritat vastikkeena Palveluista;

3.1.8 "Väline" tarkoittaa tietovälineitä, kuten kovalevyä, USB-muistitikkua, kannettavaa tietokonetta, tietokonetta tai muuta laitetta;

3.1.9 "Tilaus" on määritelty Kohdassa 4.3;

3.1.10 "Tarjous" on määritelty Kohdassa 4.1;

3.1.11 “Palvelukuvaus” tarkoittaa tiettyä Ontrackin käyttämää menetelmää, kuten on tarkemmin kuvattu verkkosivulla, jossa esitellään muun muassa palvelun rajoituksia, palvelutasoja ja odotusarvoja palvelun suhteen;

3.1.12 "Palvelut" tarkoittaa palveluita, joita tulemme toimittamaan sinulle, kuten kuvattuna näiden Ehtojen Kohdissa 4 (Tilausten Käsittely) ja 5 (Palvelut); ja

3.1.13 "Verkkosivusto" tarkoittaa verkkosivustoamme tai muita sellaisia verkkosivustoja, joita käytämme kulloinkin toiminnassamme.

4. Tilausten käsittely

4.1 Tietojen standardinmukaista palauttamista varten sinun on toimitettava Välineesi Ontrackille alustavan konsultaatiopuhelun, verkkosivuiltamme lähetetyn sähköisen lomakkeen tai sähköpostikirjeenvaihdon jälkeen, jotta voimme toimittaa Palvelumme Palvelukuvausten mukaisesti. Alustavaa pika-arviota (määritelty Palvelukuvauksessa) lukuun ottamatta toimitamme sinulle kirjallisen Tarjouksen Palveluistamme ("Tarjous"), jossa esitellään määritellyt Palvelut ja niihin soveltuva Korvaus.

4.2 Muiden Palveluiden osalta (esimerkiksi etäpalveluna tapahtuva tietojen palautus, "RDR"), joiden yhteydessä et luovuta meille mitään Välineitäsi, Tarjouksen tulee koostua työstä, jonka oletetaan syntyvän Ontrackille Palveluiden toimittamisesta. Sama soveltuu Välineen magnetoinnin sisältäviin Palveluihin.

4.3 Vastaanotettuasi Tarjouksemme voit valintasi mukaan, joko: (i) hyväksyä ja allekirjoittaa Tarjouksen tai työselvityksen tehdäksesi tilauksen Palveluistamme ("Tilaus"); (ii) pyytää meiltä Välineidesi palauttamista (soveltuvissa tapauksissa), joiden toimituskustannukset hyväksyt maksavasi; tai (iii) pyytää meiltä Välineidesi tuhoamista, jolloin meillä on lupa tuhota Välineesi välittömästi. Mikäli emme saa Tilaustasi tai pyyntöä Välineidesi palauttamiseksi 90 (yhdeksänkymmenen) kalenteripäivän kuluessa Tarjouksesta, hankkiudumme eroon Välineistäsi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

4.4 Sinun ja Ontrackin välille syntyy näiden Ehtojen sääntelemä oikeudellisesti sitova sopimus ("Sopimus"), kun tilauksesi on vahvistettu sähköpostilla. Tilausvahvistus sisältää tilausnumeron, joka sinun tulee säilyttää mahdollista tulevaa yhteydenpitoa varten. Palveluihin eivät sovellu mitkään Asiakkaan yleiset toimitusehdot, ellei Ontrack kirjallisesti toisin sovi.

5. Palvelumme

5.1 Vastineeksi maksamastasi Korvauksesta toimitamme sinulle Palveluitamme Palvelukuvauksen mukaisesti kohtuullisella huolellisuudella ja taidolla. Tehdyn Tilauksen mukaisesti, meidän tulee kohtuullisin pyrkimyksin: (i) hakea, toistaa, jälleenrakentaa, tarjota pääsy, muuntaa, saada takaisin ja toimittaa sinulle kaikki palautettu Tieto salatulla kovalevyllä tai USB-muistitikulla; ja (ii) toimeenpanna muita sellaisia palveluita, joita olemme kirjallisesti sopineet toimittavamme sinulle. Toimitusajan ei tule olla keskeistä ja toimituksesta antamamme tiedot ovat ainoastaan arvioita. Asiakas hyväksyy, että Palveluiden luonteesta johtuen tarkan toimitusajan ennustaminen ei ole mahdollista. Palvelun arvioitu valmistumisaika ilmoitetaan Sinulle Tilauksen käsittelyn yhteydessä ja kaikki toimeksiannostasi aiheutuvat Korvaukset ilmoitetaan asianmukaisessa Tarjouksessa.

5.2 Etäpalveluna tapahtuva tietojen palautus. Kun toivot Ontrackin suorittavan tietojen palautuksen siten, että minkään Välineen toimittaminen ei ole tarpeen, Ontrack saattaa pystyä suorittamaan tietojen palautuksen etäpalveluna. Sinun on ladattava ja asennettava Ontrack RDR-asiakasohjelmisto käyttämällä Ontrackin antamaa linkkiä. Asennuksen jälkeen ohjelmisto sallii Ontrackin liittyä käyttäjän tietojärjestelmään salatun internetyhteyden välityksellä. RDR-yhteys on ainoastaan Ontrackin käytössä Ontrack-palautustyökalujen hallitsemista varten suoraan asiakkaan tietojärjestelmässä. Tietosi eivät siirry Ontrackille tämän prosessin aikana.

5.3 Magnetointi. Ontrack asettaa Välineesi magnetointilaitteeseen, eli koneeseen, jolla Välineessä oleva magneettinen tieto voidaan hävittää tehokkaasti ja turvallisesti. Magnetoinnin myötä Tiedot tuhotaan turvallisesti, eivätkä ne sen jälkeen ole enää luettavissa.

5.4 Jos tietojen palautus on onnistunut edellä olevan kohdan 5.1 mukaisesti, palautettu Tieto toimitetaan Asiakkaalle salatulla tallennusvälineellä (esimerkiksi ulkoisella kovalevyllä tai USB-muistitikulla). Salattujen tiedostojen avaamiseen tarvittava salasana lähetetään Asiakkaalle sähköpostitse. Ontrack ei tarjoa minkäänlaista takuuta tallennusvälineille. Niihin pätevät valmistajien takuuehdot.

5.5 Rajoittamatta Kohtaa 5.4 edellä, Ontrack tekee varmuuskopion palautetuista Tiedoista ja säilyttää niitä 14 (neljäntoista) vuorokauden ajan alkaen päivästä, jolloin palautetut Tiedot on lähetetty Asiakkaalle. Mikäli Asiakas ei tämän ajan kuluessa pyydä varmuuskopioille pidempää säilytysaikaa, Ontrack poistaa Tietojen varmuuskopiot pysyvästi. Ontrack ei suorita virusten tarkastusta palautetuille Tiedoille, eikä ota vastuuta virusten tunnistamisen osalta taikka vahingoista, joita tästä voi seurata.

5.6 Ontrack pidättää itsellään oikeuden kokonaan tai osittain suorittaa Asiakkaan pyytämiä Palveluita missä tahansa operatiivisista konserniyhtiöistään, mukaan lukien Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevat yhtiöt.

5.7 Joidenkin Palveluidemme osalta saatamme tarvita sinulta tietoja, kuten käyttäjänimiä, salasanoja ja/tai tunnusnumeroita. Mikäli et toimita näitä tietoja kohtuullisen ajan kuluessa pyynnöstämme tai toimittamasi tiedot ovat puutteellisia tai vääriä, voimme veloittaa kohtuullisen hinnan kompensoidaksemme sen lisätyön, joka tästä seuraa. Ontrack ei ole vastuussa Palveluiden toimittamisesta myöhässä tai niiden toimittamatta jättämisestä, mikäli tämä johtuu siitä, että et ole antanut meille tarvitsemiamme tietoja.

5.8 Saatamme joutua keskeyttämään Palvelun voidaksemme: (i) selvittää teknisiä ongelmia tai tehdä teknisiä muutoksia; (ii) päivittää Palveluita vastaamaan muutoksia lainsäädännön vaatimuksissa; (iii) tehdä muutoksia pyytämiisi Palveluihin. Saatamme keskeyttää Palveluiden tarjonnan myös silloin jos et maksa Palvelusta sovittua Korvausta määräajassa.

5.9 Palveluidemme toimittamista ei tule missään olosuhteissa pitää takeena siitä, että Palvelu tulee onnistumaan, että Tietosi ovat osittain tai kokonaan palautettavissa tai käyttökelpoisia, tai että saavuttaisimme mitään erityistä tulosta. Mitä tulee yksittäisiin tiedostoihin, Ontrackilla ei välttämättä ole käytössään sovellusta, jolla tiedosto voidaan lukea tai testata. Näin ollen Palvelut eivät sisällä palautuksen kohteena olevien yksittäisten tiedostojen käytettävyyden varmennusta tai niiden käsittelyä Asiakkaan tavallisesti käyttämien sovellusten avulla. Mikäli tulemme siihen johtopäätökseen, että Palvelumme toimittaminen ei olisi asianmukaista tai se johtaisi ainoastaan osittaiseen palautukseen, ilmoitamme sinulle asiasta viipymättä.

5.10 Ontrack takaa, että RDR-asiakasohjelmisto: (a) on vapaa ohjelmakoodista tai ohjelmointiohjeista, jotka on tarkoituksellisesti suunniteltu häiritsemään, tekemään kelvottomaksi, vahingoittamaan, estämään tai muutoin tuottamaan haittaa tietokoneohjelmille, tiedostoille tai toiminnalle; ja (b) ei sisällä muuta ilkivaltaista tai haitallista koodia, jota tyypillisesti kuvaillaan viruksena tai muulla samanlaisilla termeillä, mukaan lukien Troijan hevoset, madot tai takaovet.

6. Immateriaalioikeudet

6.1 Välineesi ja Tietosi pysyvät sinun omaisuutenasi, eikä Ontrackilla ole niihin omistusoikeutta tai muuta oikeutta (paitsi oikeus hallita ja käyttää Välineitäsi ja Tietojasi suorittaaksemme Palvelun). Pidätämme itsellämme kaikki omistusoikeudet ja muut oikeudet Palveluiden tarjoamisen suhteen, mukaan lukien kaikki Palveluihin tehdyt parannukset ja lisäykset.

7. Oikeus peruuttaa sopimus (kuluttaja-asiakkaat)

7.1 Tämä Kohta 7 soveltuu ainoastaan Sopimuksiin Kuluttaja-asiakkaiden kanssa. Tilauksen tehtyäsi sinulla on oikeus muuttaa mielesi. Nämä oikeudet selitetään yksityiskohtaisemmin jäljempänä.

7.2 Voit peruuttaa Tilauksen milloin tahansa pika-arvion aikana. Tehtyäsi Tilauksen, voit peruuttaa sen 14 (neljäntoista) päivän sisällä siitä päivästä lukien, kun lähetämme sinulle tilausvahvistuksen sähköpostilla. Tilauksesi hyväksymisestä. Tilauksen tekemällä valtuutat meidät nimenomaisesti aloittamaan Palvelut. Jos peruutat Tilauksen Palveluiden aloittamisen jälkeen, sinun on maksettava siihen asti suorittamistamme Palveluista, kunnes olemme vastaanottaneet peruutuksesi. Kerromme sinulle peruutusvahvistuksen jälkeen, mikä tämä Korvaus tulee olemaan. Mikäli olemme jo ehtineet toimittaa Palvelut, et voi muuttaa mieltäsi, vaikka määräaika olisikin voimassa.

7.3 Voit peruuttaa Tilauksen ilmoittamalla Tilausnumerosi, nimesi, osoitteesi ja peruuttamispyynnön yhdellä seuraavista viestintämenetelmistä:

7.3.1 Puhelimitse tai sähköpostilla. Soita asiakaspalveluumme (09) 2727 210 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen;

7.3.2 Postitse. Lähetä kirje osoitteeseen: Ibas Ontrack Oy, Läkkisepäntie 11, 00620, Helsinki, Suomi; tai

7.3.3 Peruuttamiskaavakkeella: täytä ja lähetä meille peruuttamiskaavake Peruuttamiskaavakemallin muodossa, joka on liitetty näihin ehtoihin.

Tilauksen peruuttamisen määräajan noudattamiseksi on riittävää, että viestintä on tapahtunut tämän Kohdan mukaisesti ennen peruutusajan päättymistä.

8.1 Oikeus peruuttaa sopimus (yritysasiakas)

8.1 Tämä Kohta 8 soveltuu ainoastaan Sopimuksiin Yritysasiakkaiden kanssa. Tilauksen jälkeen et voi peruuttaa sopimusta, ellei jäljempänä Kohdassa 9 ole näin määritelty.

9. Molemminpuolinen oikeus irtisanoa sopimus

9.1 Vaikuttamatta Osapuolten muihin oikeuksiin ja oikeuskeinoihin, molemmilla Osapuolilla on oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos:

9.1.1 Toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo mitä tahansa tämän Sopimuksen Ehtoa, eikä korjaa rikkomusta 7 (seitsemän) päivän sisällä siitä kun on saanut kirjallisen ilmoituksen, jossa korjausta vaaditaan. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat Korvauksen laiminlyönti ja Ontrackin epäonnistuminen Palveluiden tarjoamisessa.

9.2 Voimme irtisanoa Sopimuksen, mikäli Sopimuksen täyttäminen saattaisi johtaa soveltuvien Euroopan komission tai muiden kansallisten viranomaisten, mukaan lukien Yhdysvaltojen, vienti- ja pakotelakien rikkomiseen, mitä tulee tiettyjen yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa toimimiseen.

9.3 Irtisanomisen seurauksena olet velvollinen maksamaan saatavamme välittömästi.

10. Asiakkaan vahvistukset

10.1 Täten vahvistat ja vakuutat meille, että: (i) olet oikeustoimikelpoinen; (ii) sinulla on täydet oikeudet, valtuudet ja pätevyydet sitoutua näihin Ehtoihin ja, jos olet Yritysasiakas, että sinulla on asianmukaiset valtuudet solmia Sopimus; (iii) kaikki tiedot, jotka toimitat meille Tilaukseesi liittyen ovat todenmukaisia, täsmällisiä ja täydellisiä, eivätkä ne ole harhaanjohtavia; (iv) olet Välineen omistaja ja/tai sinulla on Välineen omistajan lupa Palveluidemme käyttämiseen; (v) meille toimittamasi Välineet ja/tai Tiedot eivät loukkaa mitään kolmansien osapuolien oikeuksia ja velvollisuuksia; (vi) meille toimittamasi Välineet ja/tai Tiedot eivät riko sovellettavia lakeja; (vii) sinulla on oikeus antaa pääsy Tietoihin; (viii) Välineesi eivät sisällä materiaalia (sisältäen Tiedot, näihin kuitenkaan rajoittumatta), jotka saattaisivat loukata kenenkään kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia; ja (ix) Välineesi eivät sisällä materiaalia, jotka rikkovat sovellettavia lakeja.

10.2 Pidätämme oikeuden pyytää asiakirjatodisteita, joilla voit todistaa omistuksesi tai oikeutesi Palveluiden käyttämiseen. Lisäksi pidätämme oikeuden Palvelun keskeyttämiseen tai aloittamatta jättämiseen, mikäli todistusaineistoa ei ole saatavilla.

10.3 Hyväksyt, että Välineesi ja/tai Tietosi saattavat olla vahingoittuneita ennen kuin me vastaanotamme ne ja että pyrkimyksemme suorittaa Palvelu saattaa johtaa Välineiden ja/tai Tietojen tuhoutumiseen tai lisävahingoittumiseen. Noudatamme kohtuullista huolellisuutta Palveluita suorittaessamme, mutta emme ole vastuussa mistään olemassa olevasta vahingosta tai lisävahingosta, joka kohdistuu Välineillesi ja/tai Tietoihisi Palveluidemme suorittamisen aikana, kuten Kohdassa 12 tarkemmin määritellään.

11. Hinta ja maksaminen

11.1 Palveluiden hinta on Korvaus, joka määritellään asianmukaisessa Tarjouksessa. Arvonlisävero lisätään lakisääteisen arvonlisäverokannan mukaisesti ja jos mahdollista, maksatetaan Asiakkaalla.

11.2 Maksaminen. Maksut voi suorittaa pankkisiirtona tai luotto- tai maksukortilla. Korttimaksut vaativat etukäteishyväksynnän. Ontrack lähettää sähköpostiviestin, jolla myönnät maksuvaltuutuksen. Ontrack ei aloita Palvelun suorittamista ennen kuin se on vastaanottanut maksuvaltuutuksen hyväksyttävästi. Mikäli emme saa maksuvaltuutusta, emme ole vastuussa Palveluiden viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä ja Tilaus saatetaan katsoa peruutetuksi. Ontrack ei aloita Palveluiden suorittamista tai toimita palautettuja Tietoja ennen kuin se on vastaanottanut Korvauksen Palveluista. Yritysasiakkaiden, edellyttäen että he ovat tehneet Ontrackille sitovan tilauksen kirjallisesti ja Ontrack on tarjonnut heille maksuaikaa, on maksettava lasku asetettujen maksuehtojen rajoissa.

11.3 Mikäli jätät minkä tahansa suuruisen Ehtojen mukaisen Korvauksen maksamatta, voimme pitää Välineet ja Tiedot halussamme, kunnes olet suorittanut maksun täysimääräisenä. Mikäli jätät täysimääräisen maksun maksamatta 90 (yhdeksänkymmenen) kalenteripäivän kuluessa eräpäivästä, voimme hankkiutua eroon Välineistäsi ja/tai Tiedoistasi vastuutta ja sinua kuulematta, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi veloitamme myöhästyneistä maksuista lakisääteiseen korkoon nähden kolminkertaisen viivästymiskoron. Jos olet Kuluttaja-asiakas, viivästyskorko määräytyy kuitenkin korkolain (633/1982) mukaisesti.

12. Vastuumme sinulle aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta

12.1 Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, emme ota vastuuta Välineisiin, Tietoihin tai mihinkään muihin laitteistoihin kohdistuvasta turmeltumisesta tai fyysisestä tai muusta vahingosta tai tuhosta, joka saattaa tapahtua. Lisäksi emme ota vastuuta Välineisiin tai muuhun laitteistoon kohdistuvien takuiden raukeamisesta, joka tapahtuu ennen kuin vastaanotamme Välineesi, Tietosi tai muun laitteistosi, tai Palveluita suorittaessamme, jossa tällainen vahinko, tuho, turmeltuminen tai mitätöiminen johtuu meidän Palveluiden suorittamisesta näiden Ehtojen mukaisesti.

12.2 Pyrimme pitämään kohtuudella huolta Välineistäsi ja Tiedoistasi niiden ollessa hallussamme, mutta emme ole vastuussa, jos jokin Välineistäsi tai Tiedoistasi katoaa, tuhoutuu, turmeltuu tai muutoin vahingoittuu tavanomaisen kulumisen seurauksena, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

12.3 Emme millään tavalla poissulje tai rajoita vastuutamme, mikäli tämä olisi lainvastaista. Tämä sisältää vastuumme kuolemasta tai henkilövahingoista, niiden ollessa seurausta meidän, työntekijöidemme, edustajiemme tai alihankkijoidemme huolimattomuudesta; petoksesta tai vilpillisestä menettelystä; ja törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä johtuvat tapaukset.

12.4 Tämän Kohdan 12 säännösten mukaisesti kokonaisvastuumme sinua kohtaan, oli kyse sitten sopimuksesta, vahingonkorvauksesta (sisältäen huolimattomuuden), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai muutoin Sopimukseen liittyvästä tai Sopimuksesta johtuvasta seikasta on rajoitettu (i) 10.000 euroon tai soveltuvan Sopimuksen mukaiseen Korvaukseen tapauksissa, joissa rikkomus kohdistuu salassapidon, tietosuojan, tai immateriaalioikeuksien rikkomiseen; tai (ii) Sopimuksen mukaiseen Korvaukseen kaikissa muissa tapauksissa.

12.5 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle sopimuksesta, vahingonkorvauksesta (mukaan lukien huolimattomuudesta), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai muutoin näihin Ehtoihin tai mihinkään Sopimuksiin liittyvistä tai niistä johtuvista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, tulonmenetyksestä tai myynnin tai liiketoiminnan vähenemisestä.

12.6 Lähettipalveluiden käyttö. Olemme ulkoistaneet lähettipalvelumme kansallisesti tunnetuille lähettipalveluyrityksille. Välineidesi noutaminen Palveluiden aloittamiseksi ja palautetun Tiedon ja/tai Välineiden toimittaminen hoidetaan heidän toimestaan. Hyväksymällä lähettipalveluiden käyttämisen Palveluissamme suostut siihen, että kaikki menetykset ja vahingot, jotka ovat aiheutuneet Välineille ja Tiedoille, ovat nimenomaisesti soveltuvan lähettipalveluyrityksen toimitusehtojen alaisia, mukaan lukien vastuiden ja korvausten rajoitukset. Täten luovut kaikista oikeuksistasi nostaa kanne Ontrackia vastaan Tietoihin tai Välineisiin kohdistuneista menetyksistä ja vahingosta, jotka ovat seurausta lähettipalveluyrityksen huolimattomuudesta ja/tai sopimusrikkomuksesta, joka ylittää heidän korvausjärjestelmänsä mukaisen korvauksen. Asiakkaalla on oikeus pyytää kuljetusvakuutusta. Tällaisen vakuutuksen kustannukset jäävät asiakkaan maksettavaksi.

13. Vastuunvapaus

13.1 Vapautat meidät kokonaan vastuusta ja vastaat kaikista väitteistä, kustannuksista, vahingoista, vastuista, kuluista (esim. Oikeudelliset kulut), vaatimuksista ja tuomioista, jotka on tehty meitä vastaan tai, jotka ovat meille aiheutuneet tai jotka olemme maksaneet, jotka ovat osittain tai kokonaan seurausta toimistasi, toimettomuudestasi ja/tai laiminlyönnistäsi tähän Sopimukseen ja näihin Ehtoihin liittyen, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

14. Kuinka me voimme käyttää henkilötietojasi (kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden yhteystiedot)

14.1 Käytämme antamiasi henkilötietoja Palveluidemme tarjoamiseen sinulle ja käsitelläksemme Palveluistamme tekemiäsi maksuja. Henkilötietojesi luovuttaminen on vapaaehtoista, mutta mikäli päätät olla toimittamatta henkilötietojasi tai peruutat suostumuksesi, Ontrack saattaa olla kykenemätön toimittamaan Palveluitaan. Keräämme sinulta henkilötietoja: (i) kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai muilla tavoin; ja (ii) tavanomaisen sopimussuhteemme yhteydessä toimittaessamme sinulle Palveluita (mukaan lukien henkilötiedot, jotka saamme haltuumme hallinnoidessamme maksujasi).

14.2 Tarkoitukset, joiden vuoksi käsittelemme henkilötietojasi: (i) tarjotaksemme Palveluita ja täyttääksemme Tilauksesi; (ii) saadaksemme mielipiteesi Palveluistamme, ja (iii) suoramarkkinointiin, asianmukaisilla ja laillisilla luvilla.

14.3 Voimme luovuttaa henkilötietosi muille kldiscovery-konserniin (jonka osana Ontrack on) kuuluville yrityksille, jotka on listattu Tietosuojaselosteessamme, ja lisäksi: (i) oikeus- ja sääntelyviranomaisille raportoidaksemme todellisista tai epäillyistä lakien ja asetusten rikkomisesta; (ii) tilintarkastajillemme, auditoijillemme, lakimiehillemme ja muille ulkopuolisille ammatillisille neuvonantajille; (iii) kolmansille Käsittelijöille (kuten maksupalveluiden tarjoajille; lähettipalveluyrityksille; teknologian toimittajille; käsittelijöille, jotka tarjoavat meille lainmukaisuuspalveluita). Luovutamme tietoja muille toimijoille lainmukaisia liiketoimintatarkoituksia varten tai täyttääksemme sinuun liittyvät sopimusvelvoitteemme, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Olemme toteuttaneet Tietosuojaselosteessamme kuvaillut turvallisuustoimet ja kaikki yritykset ovat velvoitettuja toteuttamaan korkean tason turvallisuustoimia.

14.4 Vaikuttamatta lakisääteisiin oikeuksiisi, sinulla on oikeus milloin tahansa: (i) saada pääsy ja hankkia tietoa käsittelyn luonteesta tai henkilötietojen luovuttamisesta; (ii) oikaista henkilötietojasi; (iii) pyytää perustelluin syin henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistoa; (iv) perustelluin syin vastustaa henkilötietojesi käsittelyä; (v) pyytää henkilötietojesi siirtämistä toiselle käsittelijälle; ja (vi) peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelemiseen; ja (vii) tehdä valitus soveltuvalle Tietosuojaviranomaiselle.

14.5 Hyväksymällä nämä Ehdot hyväksyt myös henkilötietojesi säilyttämisen ja käytön Tietosuojaselosteemme ehtojen mukaisesti.

15. Kuinka käsittelemme henkilötietoja (palautetut tiedot)

15.1 Hyväksymällä nämä ehdot minkä tahansa palautettujen tietojen osalta, hyväksyt myös henkilötietojen säilyttämisen ja käytön Tietojenkäsittelysopimuksemme ehtojen mukaisesti niiden Tietojen osalta, jotka on toimitettu Ontrackille Palveluihin liittyen.

16. Luottamuksellinen tieto

16.1 Osapuolet sopivat, että eivät paljasta toisen Osapuolen Luottamuksellista tietoa kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen antamaa kirjallista lupaa paljastaa tällaista Luottamuksellista tietoa ja:

16.1.1 Käyttämään tällaista tietoa ainoastaan tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi;

16.1.2 Käyttämään samoja menetelmiä ja huolellisuutta estääkseen tällaisen Luottamuksellisen tiedon paljastumisen, joita osapuoli käyttää estääkseen omien yksinoikeudellisten ja Luottamuksellisten tietojen paljastumisen ja joka tapauksessa käyttämään vähintään kohtuullista huolellisuutta; ja

16.1.3 Paljastamaan Luottamuksellisia tietoja työntekijöilleen tai hyväksytylle kolmannelle osapuolelle ainoastaan, mikäli tieto on todella tarpeen ja nämä ihmiset on sidottu salassapitovelvoittein, jotka ovat vähintään yhtä vaativat kuin tässä Sopimuksessa on asetettu.

16.2 Luottamuksellisuutta koskevat velvoitteet eivät sovellu sellaiseen Luottamukselliseen tietoon: (i) joka on saatettu julkiseen tietoon vastaanottavasta sopimuspuolesta riippumatta; (ii) joka on ollut vastaanottavan sopimuspuolen tiedossa ennen tiedon vastaanottamista toiselta osapuolelta; (iii) joka on paljastettu sopijapuolelle kolmannen osapuolen toimesta (muun kuin kumman tahansa osapuolen työntekijän tai edustajan toimesta) olosuhteissa, joissa tiedon paljastuminen ei ole seurausta luottamuksellisuutta koskevan velvoitteen rikkomisesta Luottamuksellisen tiedon paljastaneen osapuolen toimesta; tai (iv) joka on vastaanottavan sopijapuolen itsenäisesti kehittämää, tämän turvautumatta Luottamukselliseen tietoon.

17. Muut tärkeät ehdot

17.1 Tämä Sopimus on sinun ja Ontrackin välinen. Kellään muulla henkilöllä ei ole oikeutta toimeenpanna mitään sen ehdoista. Jokainen Ehtojen kappale toimii itsenäisesti. Jos jokin tuomioistuin tai asianmukainen viranomainen päättää, että jokin ehdoista on lainvastainen ja/tai ettei sitä voida panna täytäntöön, loput kappaleista pysyvät täysimääräisesti voimassa. Mikäli viivyttelemme toimissamme sinua vastaan sopimusrikkomusta koskevassa asiassa, se ei estä meitä toimimasta sinua vastaan myöhempänä ajankohtana.

17.2 Saatamme muuttaa Palveluitamme ottaaksemme huomioon lainsäädäntö- ja sääntelyvaatimusten muutokset ja voidaksemme toimeenpanna teknisiä muutoksia ja parannuksia, esimerkiksi käsitelläksemme turvallisuusuhkia. Nämä muutokset eivät vaikuta Palveluiden käyttöösi. Saatamme lisäksi tehdä lisää olennaisia muutoksia näihin Ehtoihin ja Palveluihin. Jos tällaisia muutoksia tehdään, ilmoitamme sinulle asiasta, jonka jälkeen voit olla meihin yhteydessä Sopimuksen irtisanomiseksi ennen kuin muutokset astuvat voimaan ja voit saada hyvityksen niiden maksettujen Palveluiden osalta, joita et vielä vastaanottanut.

17.3 Jos Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

17.4 Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Kuluttaja-asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

17.5 Laissa ja asetuksissa annettujen oikeuksien lisäksi, jos olet Euroopan unionin asukas, sinulla saattaa olla mahdollisuus jättää valitus Euroopan unionin Verkkovälitteinen riidanratkaisu -sovellusalustalla ("Alusta"), joka edesauttaa riitojen selvittämistä verkossa. Ontrack ei aio käyttää Alustaa riitojen ratkaisemiseen ja hyväksyt, että Ontrack ei ole velvoitettu käyttämään Alustaa riitojen ratkaisussa.

17.6 Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Mahdolliset erimielisyydet, joita ei saada sovinnollisesti ratkottua osapuolten välisellä sopimuksella, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Liite Peruuttamiskaavakemalli

(Täytä ja palauta tämä kaavake ainoastaan, mikäli haluat peruuttaa tämän sopimuksen)

Vastaanottaja[Elinkeinonharjoittajan Nimi, Osoite, Puhelinnumero ja mikäli saatavilla, Sähköpostiosoite elinkeinonharjoittajan lisäämänä]
Minä/Me [*] täten ilmoitan/ilmoitamme, että minä/me [*] perun/perumme [*] kauppasopimuksen seuraavien tuotteiden osalta [*]/seuraavien palveluiden toimittamisen osalta [*],
Tilattu [*]/vastaanotettu [*], 
Kuluttajan/kuluttajien nimi, 
Kuluttajan/kuluttajien osoite, 
Kuluttajan/kuluttajien allekirjoitus (ainoastaan mikäli tämä kaavake lähetetään paperisena), 
Päiväys 

[*] Poistetaan tarvittaessa

Voimaan: 1.6.2019


Tietojenkäsittelysopimus

Tämä Tietojenkäsittelysopimus täydentää Ibas Ontrack -palveluiden käyttöehtoja ("Ehdot") ja tätä sovelletaan: (i) Ibas Ontrack Oy:n, jolla on rekisteröity toimipaikka osoitteessa Läkkisepäntie 11, 00620, Helsinki, Suomi ("Ontrack"); ja (ii) Ehtojen mukaisesti tilauksen tekevään Asiakkaaseen.

Osapuolet ovat sopineet, että tämän Tietojenkäsittelysopimuksen ehdot soveltuvat Henkilötietojen Käsittelyyn (kuten Tietosuojaselosteessamme määritellään), mikä on tarpeen, jotta Ontrackin on mahdollista tuottaa palveluita Asiakkailleen. Tietosuojaselosteemme on saatavilla osoitteessa: https://www.ibas.com/fi/privacy-policy.

Määritelmät

Tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa:

Suojattu Tietotarkoittaa kaikkia Asiakkaan Ontrackille toimittamia Henkilötietoja;
Rekisterinpitäjätulkitaan niin kuin kyseinen termi on määritelty Tietosuojalainsäädännössä;
Henkilötietojen Käsittelijätulkitaan niin kuin kyseinen termi (tai termi "käsittelijä") on määritelty Tietosuojalainsäädännössä;
Tietosuojalainsäädäntötarkoittaa kaikkia soveltuvia tietosuojalakeja, jotka sitovat Asiakasta, Ontrackia ja/tai palveluiden yhteydessä, kuten (i) Yleistä Tietosuoja-asetusta (GDPR) ja/tai vastaavia tai vastaavanlaisia kansallisia lakeja ja asetuksia; sekä (ii) Euroopan unionin jäsenvaltioissa, kaikkia sellaisia lakeja ja asetuksia, joilla saatetaan voimaan, tai jotka vastaavat Yleistä Tietosuoja-asetusta (GDPR).
Rekisteröitytulkitaan niin kuin kyseinen termi on määritelty Tietosuojalainsäädännössä;
Rekisteröidyn Pyyntötarkoittaa Rekisteröidyn tekemää pyyntöä tämän käyttäessä Tietosuojalainsäädännön mukaisia Rekisteröidyn oikeuksiaan;
GDPRtarkoittaa Yleistä Tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679;
Henkilötiedottulkitaan niin kuin kyseinen termi on määritelty Tietosuojalainsäädännössä;
Henkilötietojen Tietoturvaloukkaustarkoittaa mitä tahansa tietoturvaloukkausta, josta seuraa Henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoutuminen, häviäminen, muuttaminen tai luvaton paljastuminen tai käsiksi pääseminen;
Henkilöstötarkoittaa jokaista nykyistä, entistä tai tulevaa työntekijää, neuvonantajaa, tilapäistyöntekijää, vuokratyöntekijää, harjoittelijaa, muuta määräaikaista työntekijää, alihankkijaa, lähetettyä työntekijää tai muuta henkilöstöä;
Käsittelytulkitaan niin kuin kyseinen termi on määritelty Tietosuojalainsäädännössä (ja samankaltaisille ilmauksille, kuten käsitellä, annetaan vastaava merkitys);
Alihankkijana Toimiva Käsittelijätarkoittaa muuta Henkilötietojen Käsittelijää, jonka kanssa Ontrack on sopimussuhteessa Asiakkaan puolesta, ja joka toteuttaa Suojatun Tiedon Käsittelytoimia; ja
Valvontaviranomainentarkoittaa paikallista, kansallista tai monikansallista virastoa, osastoa, virkamiestä, parlamenttia, julkista tai lakimääräistä henkilöä tai mitä tahansa hallitusta tai ammatillista toimielintä, sääntely- tai valvontaviranomaista, hallitusta tai muuta toimielintä, joka on vastuussa Tietosuojalainsäädännön valvonnasta.

Henkilötietojen Käsittelyn ehdot

1. Henkilötietojen Käsittelijä ja Rekisterinpitäjä

1.1 Osapuolet sopivat Suojatun Tiedon osalta, että Asiakas on Rekisterinpitäjä ja Ontrack on Henkilötietojen Käsittelijä. Hyväksytään, että Asiakkaalla on yksinomainen vastuu Suojatun Tiedon oikeellisuudesta, laadusta, eheydestä ja luotettavuudesta sekä tavoista, joilla se hankkii tällaista Suojattua Tietoa.

1.2 Asiakas vakuuttaa, vastaa ja lupaa, että (i) kaikki Suojattu Tieto, jota käytetään Ehtojen mukaisten palveluiden toimittamisen yhteydessä, on kaikilta osin Tietosuojalainsäädännön mukaista; (ii) kaikki sen Ontrackille antamat Suojattuun Tietoon liittyvät ohjeet ovat aina Tietosuojalainsäädännön mukaisia; (iii) se on kerännyt kaikki tarvittavat suostumukset kaikilta Rekisteröidyiltä, joiden Henkilötietoja sisältyy Suojattuun Tietoon, tai sillä on muuten asianmukainen laillinen lupa toimittaa Suojattua Tietoja Ontrackille; ja (iv) se noudattaa tämän Tietojenkäsittelysopimuksen ehtoja.

1.3 Ontrack vakuuttaa, vastaa ja lupaa, että se: (i) käsittelee Suojattua Tietoa ainoastaan siinä laajuudessa kuin se Ehtojen yhteydessä on tarpeen; (ii) käsittelee Suojattua Tietoa Asiakkaan dokumentoitujen ohjeiden ja Tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti; (iii) ilmoittaa viipymättä Asiakkaalle, jos Ontrack katsoo, että Asiakkaan ohjeet rikkovat Tietosuojalainsäädäntöä, tai jos Ontrack ei kykene noudattamaan Asiakkaan ohjeita Suojatun Tiedon Käsittelyä koskien (joko soveltuvan lain muutoksen tai Asiakkaan ohjeiden muutoksen seurauksena); ja (iv) noudattaa tämän Tietojenkäsittelysopimuksen ehtoja.

2. Käsittelyn ohjeet ja yksityiskohdat

2.1 Ontrackin tämän Tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti suorittama Käsittely sisältää Käsittelyn, joka on tarpeen Ontrackin palveluiden toimittamiseksi.

3. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

3.1 Ontrackin tulee omalla kustannuksellaan toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia Suojatun Tiedon Käsittelyä ja suojaamista koskevia Tietosuojalainsäädännön ja erityisesti GDPR:n 32-34 artiklan mukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Ontrackin tulee varmistaa, että kyseiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ovat asianmukaisia suhteessa niihin erityisiin riskeihin, jotka syntyvät Käsittelytoimien yhteydessä, erityisesti suojellakseen Suojattua Tietoa vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoutumiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta paljastumiselta tai käsiksi pääsyltä.

4. Henkilöstön ja Alihankkijoina Toimivien Käsittelijöiden käyttäminen

4.1 Asiakas antaa Ontrackille yleisen luvan käyttää Alihankkijana Toimivien Käsittelijöiden palveluksia Suojattujen Tietojen käsittelytoimenpiteiden suorittamista varten. Ontrackin on tiedotettava Asiakkaalle kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista, ja annettava siten Asiakkaalle mahdollisuus vastustaa tällaisia muutoksia perustellusta syystä. Jos Asiakas vastustaa tällaisia muutoksia, Ontrackilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Ontrackin tulee, ennen tietojen antamista hyväksytylle Alihankkijana Toimivalle Käsittelijälle, asettaa tälle kirjalliset ehdot, jotka vastaavat tässä Tietojenkäsittelysopimuksessa asetettuja ehtoja. Sen estämättä, mitä tässä Sopimuksessa määrätään, hyväksytään, että Ontrack on edelleen vastuussa Asiakkaalle jokaisen Alihankkijana Toimivan Käsittelijän velvollisuuksien täyttymisestä. Ontrackin tulee ilmoittaa Asiakkaalleen, mikäli se aikoo tehdä Alihankkijoina Toimivien Käsittelijöiden suhteen muutoksia esimerkiksi lisäämällä tai korvaamalla tällaisen Käsittelijän, ja antaa Asiakkaalle kohtuullinen mahdollisuus vastustaa tällaista muutosta tai korvaamista perustellusta syystä.

4.2 Tämän Tietojenkäsittelysopimuksen allekirjoituspäivänä hyväksytyt Alihankkijoina Toimivat Käsittelijät on vahvistettu Liitteessä 1.

4.3 Ontrackin on varmistettava sen Henkilöstön luotettavuus, jolla on pääsy Suojattuihin Tietoihin, ja että he käsittelevät Suojattua Tietoa ainoastaan kun tämä on ehdottoman tarpeellista palveluille, ja että he ovat täysin tietoisia Tietosuojalainsäädännöstä seuraavista Käsittelyn yhteydessä toteutettavista toimenpiteistä ja suorituksista. Ontrackin on lisäksi varmistettava, että Henkilöstö on sitoutunut suojelemaan Suojatun Tiedon luottamuksellisuutta noudattamalla asianmukaisia luottamuksellisuusvelvoitteita (joko kirjallisesti sopimalla tai muilla tavoin) Suojatun Tiedon osalta..

5. Asiakkaan avustaminen velvoitteiden noudattamisessa ja Rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisessa

5.1 Ontrackin tulee viipymättä ohjata kaikki sille tulevat Rekisteröityjen Pyynnöt Asiakkaalle. Lisäksi Ontrackin tulee auttaa Asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään Asiakkaan Tietosuojalainsäädännön mukaisen velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Ontrackin tulee tarjota Asiakkaalle sellaista asianmukaista apua, jota Asiakas kohtuudella vaatii (ottaen huomioon Käsittelyn luonteen ja Ontrackin käytettävissä olevat tiedot) varmistaakseen sille Tietosuojalainsäädännössä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen koskien: (i) Käsittelyn turvallisuutta; (ii) tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttamista (niin kuin se on määritelty Tietosuojalainsäädännössä); (iii) etukäteistä varmistamista Valvontaviranomaiselta korkean riskin Käsittelytilanteissa; sekä (iv) ilmoituksia Valvontaviranomaiselle ja/tai Asiakkaan vastatessa rekisteröidylle Henkilötietorikkomuksesta edellyttäen, että jos tällainen apu vie kohtuuttoman paljon aikaa ja resursseja Ontrackilta, Asiakas maksaa korvauksen tällaisen avun tarjoamisesta.

6. Kansainvälinen tiedonsiirto

6.1 Ontrack säilyttää ja käsittelee Henkilötietoja Euroopan talousalueella ("ETA"), eikä Ontrack siirrä mitään Henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle ilman Asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

7. Rekisterit, tiedot ja tarkastukset

7.1 Ontrackin tulee: (i) luoda; (ii) päivittää; sekä (iii) ylläpitää täysimääräistä ja täsmällistä rekisteriä Suojatun Tiedon Käsittelystä.

7.2 Ontrack sallii Asiakkaan suorittavan tarkastuksen enintään kerran kalenterivuodessa sekä aikaisintaan 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluttua kirjallisesta ilmoituksesta, tavallisen toimistotyöajan puitteissa ja edellyttäen asianmukaisia luottamuksellisuussitoumuksia, nähdäkseen ja ottaakseen kopioita tällaisista Suojatun Tiedon Käsittelyä koskevista rekistereistä. Ontrackin tulee tarjota kohtuullista apua Asiakkaan toteuttaessa tarkastusoikeuttaan. Tämä tarkastusoikeus ei koske kolmansien osapuolten tietokeskuksia, eikä muita kolmansien osapuolten laitoksia, joissa on palvelinlaitteita, joiden osalta vain silmämääräiset ja valvotut tarkastukset ovat sallittuja.

7.3 Ontrackin tulee Asiakkaan pyynnöstä ja Asiakkaan kustannuksella, siinä laajuudessa kuin on mahdollista, tarjota Asiakkaalle viipymättä kaikki tarvittava tieto, jotta Asiakas voi osoittaa noudattaneensa GDPR:n mukaisia velvoitteitaan.

8. Ilmoitus rikkomuksesta

8.1 Suojattua Tietoa sisältävien Henkilötietojen Tietoturvaloukkausten osalta Ontrackin on ilman aiheetonta viivytystä: (i) ilmoitettava Asiakkaalle Henkilötietojen Tietoturvaloukkauksesta; sekä (ii) annettava Asiakkaalle tietoja Tietoturvaloukkauksesta.

9. Henkilötietojen ja niiden kopioiden poistaminen ja palauttaminen

9.1 Ontrackin on Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä joko poistettava tai palautettava Asiakkaalle kaikki Suojattu Tieto Asiakkaan kohtuudella edellyttämässä muodossa kohtuullisen ajan kuluessa sen jälkeen kun: (i) asiaankuuluvien tietojenpalautuspalveluiden tarjoaminen päättyy Käsittelyyn liittyvien Ehtojen mukaisesti; tai kun (ii) Ontrackin tämän Tietojenkäsittelysopimuksen mukaiset velvollisuudet eivät enää edellytä Ontrackin Käsittelevän Suojattua Tietoa, ja poistettava olemassa olevat kopiot Suojatusta Tiedosta (ellei soveltuva lainsäädäntö edellytä Suojatun Tiedon säilyttämistä, jolloin Ontrackin tulee ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista vaatimuksista). Ontrackin on varmistettava, että sen Alihankkijoina Toimivat Käsittelijät toteuttavat samat toimenpiteet Suojattujen Tietojen osalta.

9.2 Siinä tapauksessa, että Suojatut Tiedot jäävät Ontrackin haltuun tai valvontaan pidemmäksi kuin 12 (kahdentoista) kuukauden ajaksi ilman Asiakkaan ohjeistusta, Ontrackin tulee poistaa tällaiset Suojatut Tiedot.

10. Korvaus

10.1 Kunkin Osapuolen ("Korvausvastuussa oleva Osapuoli") on vapautettava toinen Osapuoli vastuusta ("Korvausvastuusta vapautettu Osapuoli") mitä tulee väitteisiin, vaatimuksiin, toimenpiteisiin, maksuihin, korkoihin, kustannuksiin, menettelyihin, kuluihin, menetyksiin sekä vahinkoihin, jotka Korvausvastuusta vapautettu osapuoli on kärsinyt, jotka on tehty tätä vastaan tai jotka tämän on sovittu maksavan, ja jotka johtuvat Korvausvastuussa olevan Osapuolen Tietojenkäsittelysopimuksen laiminlyönneistä ja/tai Tietosuojalainsäädännön rikkomuksista tai ovat syntyneet tällaisen yhteydessä.

11. Vastuu

11.1 Tämän Tietojenkäsittelysopimuksen mukainen Osapuolen kokonaisvastuu ei kummankaan Osapuolen osalta milloinkaan ylitä Ehdoissa sovittua vastuunrajoitusta.

12. Kesto ja irtisanominen

12.1 Tämä Tietojenkäsittelysopimus tulee voimaan sinä päivämääränä, kun tilaus näiden Ehtojen mukaisista palveluista on tehty, ja on voimassa niin kauan kun Ontrack käsittelee Suojattua Tietoa tai kunnes Osapuolet sopimuksella irtisanovat Tietojenkäsittelysopimuksen.

13. Lainvalinta

13.1 Tähän Tietojenkäsittelysopimukseen sovelletaan Ehdoissa määriteltyjä lainvalintasäännöksiä.

14. Alihankkijana Toimivat Käsittelijät ja siirrot

Ontrack Tuote-/LiiketoimintajärjestelmäAlihankkijana Toimivan Käsittelijän pakollinen käyttöAlihankkijana Toimivan Käsittelijän nimiAlihankkijana Toimivan Käsittelijän sijaintiSiirrot ETA:n ulkopuolelleTiedot
LähettipalvelutEiDHLYhdistynyt kuningaskuntaEiAsiakkaan alkuperäiset tietovälineet, salattu kovalevy tietojen toimittamisessa
LähettipalvelutEiPosti GroupSuomiEiAsiakkaan alkuperäiset tietovälineet, salattu kovalevy tietojen toimittamisessa
Asiakashallintajärjestelmät (sisäinen)KylläNobile (support VISMA system)NorjaEiAsiakkaan yhteystiedot ja toimeksiannon historia
Puhelut päivystysajan ulkopuolellaEiMessage DirectYhdistynyt kuningaskuntaEiAsiakkaan nimi, yhteystiedot, tietojen palautus/palveluvaatimukset
SoitonseurantaKylläInfinityYhdistynyt kuningaskuntaEiAsiakkaan IP-osoite, nimi ja käyttäjätilastot

Ontrack tietojen palautus – palveluiden kuvaus

Voimaan: 1.6.2019

1. Palvelukuvaus

1.1 Ontrack palauttaa niin paljon tietoa kuin mahdollista yhdestä tai useammasta vahingoittuneesta tietovälineestä, tai yrittää saada tiedostot jälleen lukukelpoisiksi asianmukaisilla toimenpiteillä.

1.2 Tietojen palautus suoritetaan useassa mahdollisessa vaiheessa:

1.2.1 Pika-arvio – katso luku 2 alla;

1.2.2 Pika-arvio älypuhelimille ja tablettitietokoneille – katso luku 3 alla;

1.2.3 Analyysi, valinnainen – katso luku 4 alla;

1.2.4 Tietojen palautus – katso luvut 5, 6 ja 7 alla; ja

1.2.5 Tietojen palautus etäpalveluna – katso luku 8 alla.

1.3 Erityisestä huolellisuudesta ja kokemuksesta huolimatta on mahdollista, että poistettuja ja/tai vahingoittuneita tietoja ei ole mahdollista lukea edes Ontrackin työkaluilla ja teknologioilla. Sen takia Ontrack ei voi taata, että tietoja voidaan palauttaa, korjata tai lukea vahingoittuneesta tallennusvälineestä.

1.4 Vallitsevan teknisen kehitystason mukaisista edistyksellisimmistä teknologioista ja käsittelystandardeista huolimatta tietojen palauttamisen kannalta välttämättömät toimenpiteet sisältävät riskin, että jäljellä olevat tiedot menetetään osittain tai kokonaan ja/tai tiedot ovat palautettavissa vahingoittuneesta tallennusvälineestä vain osittain. Asiakas hyväksyy, että asianmukaisista tietojenpalautusmenetelmistä huolimatta on olemassa riski, että: (i) jos tallennusvälineessä aiemmin olleita tietoja ei voida palauttaa, menetetään myös muita tietoja; (ii) asiakas ei pysty käyttämään palautettuja tietoja; (iii) tallennusvälineen sisältämä tieto tuhoutuu kokonaan tai osittain; ja (iv) tallennusväline, ohjelmat ja muut toimitetut esineet vahingoittuvat, tulevat käyttökelvottomiksi tai tuhoutuvat.

2. Pika-arvio

2.1 Pika-arviossa selvitetään tietovaurion tyyppi sekä laajuus ja arvioidaan mahdollisuudet tietojen palauttamiseen. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään, onko vaurio looginen ja/tai fyysinen ja pitääkö tallennusväline lähettää puhdaslaboratorioon käsiteltäväksi. Lisäksi annetaan arvio tiedonpalautusmahdollisuuksista.

2.2 Pika-arvio voidaan suorittaa Ontrackin laboratoriossa tai etäyhteyden välityksellä suoraan asiakkaan tietojärjestelmässä Ontrackin RDR-teknologian (”RDR”) avulla (katso luku 8).

2.3 Pika-arvion jälkeen Ontrack ilmoittaa asiakkaalle arvion tietojen palautuksen onnistumistodennäköisyydestä. Arviot on luokiteltu seuraavasti:

2.3.1 Erinomainen – arvioimme, että suurin osa (90 – 100 %) raakadatasta on palautettavissa ja luettavissa asianomaisessa sovelluksessa.

2.3.2 Hyvä – arvioimme, että iso osa (50 – 90 %) raakadatasta on palautettavissa ja luettavissa asianomaisessa sovelluksessa.

2.3.3 Osittainen – arvioimme, että pieni osa (alle 50 %) raakadatasta on palautettavissa ja luettavissa asianomaisessa sovelluksessa.

2.3.4 Ei palautettavissa – emme pääse käsiksi tallennusväliseen tallennettuihin tietoihin.

2.3.5 Monimutkainen – emme pysty antamaan asianmukaista arviota tietojen palauttamisen onnistumistodennäköisyydestä tässä vaiheessa. Asian selvittämiseksi tarvitaan muita menetelmiä, mahdollisesti Analyysi (katso luku 4).

2.4 Pika-arvion perusteella ei voida taata edellä kohdassa 2 c esiteltyjen prosenttiarvojen toteutumista. On mahdollista, että tallennusvälineessä tai tiedostoissa on vaurioita, joita on vaikea tai mahdoton tunnistaa Pika-arviossa.

2.5 Tietojen palautuksen onnistumistodennäköisyyden lisäksi Ontrack ilmoittaa asiakkaalle arvion, kauanko tietojen palautus kestää, sekä palautustyön hinnan.

2.6 Asiakkaan pyynnöstä Ontrack voi Pika-arvion jälkeen suorittaa tallennusvälineelle lisämaksullisen laajennetun analyysin ja tuottaa Verifile-tiedostoluettelon, jossa arvio palautettavissa olevista tiedostoista esitetään yksityiskohtaisemmin.

2.7 Jos asiakas tilaa tietojen palauttamisen Pika-arvion perusteella, Ontrack suorittaa tietojen palautuksen (katso luku 5).

2.8 Asiakas voi päättää Pika-arvion jälkeen, ettei tilaa tietojen palautusta, jolloin toimeksianto päättyy. Asiakas voi pyytää alkuperäisen tallennusvälineensä takaisin tarjouslomakkeella palauttamalla sen tarjouksen voimassaoloaikana. Tallennusväline toimitetaan asiakkaalle tarjouslomakkeessa esitettyä maksua vastaan. Muutoin tallennusväline tuhotaan.

2.9 Tallennusvälineen tyypistä riippuen Pika-arvio voi johtaa tietojen siirtämiseen toiseen tallennusvälineeseen ja alkuperäisen tallennusvälineen tuhoutumiseen.

3. Pika-arvio älypuhelimille ja tablettitietokoneille

3.1 Pika-arviossa selvitetään tietovaurion tyyppi sekä laajuus ja arvioidaan mahdollisuudet tietojen palauttamiseen. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään, onko vaurio looginen ja/tai fyysinen ja pitääkö tallennusväline lähettää puhelinlaboratorioon käsiteltäväksi. Lisäksi annetaan arvio tiedonpalautusmahdollisuuksista.

3.2 Pika-arvio suoritetaan Ontrackin laboratoriossa.

3.3 Ontrack edellyttää, että asiakas toimittaa älypuhelimen tai tablettitietokoneen pääsykoodin.

3.4 Pika-arvion jälkeen Ontrack ilmoittaa asiakkaalle arvioidun tietojen palautuksen onnistumistodennäköisyyden. Arviot on luokiteltu seuraavasti:

3.4.1 Hyvä – arvioimme, että pääsemme lukemaan laitteen muistia ja palauttamaan sinne tallennetut tiedot.

3.4.2 Ei palautettavissa – emme pääse käsiksi laitteen muistialueeseen ja palauttamaan sieltä mitään tietoja.

3.4.3 Monimutkainen – emme tässä vaiheessa pysty antamaan arviota, onko mahdollista päästä lukemaan laitteen muistialuetta. Asian selvittämiseksi tarvitaan muita menetelmiä, mahdollisesti Analyysi (katso luku 4).

3.5 Pika-arvion perusteella ei voida taata edellä kohdassa 3 d esiteltyjen arvioiden toteutumista. On mahdollista, että tallennusvälineessä tai tiedostoissa on vaurioita, joita on vaikea tai mahdoton tunnistaa Pika-arviossa.pretter noen av dataene dine.

3.6 Tietojen palautuksen onnistumistodennäköisyyden lisäksi Ontrack ilmoittaa asiakkaalle, miten kauan tietojen palautukseen arvioidaan kuluvan aikaa sekä palautustyön hinnan.

3.7 Jos asiakas tilaa Pika-arvion perusteella tietojen palautuksen, Ontrack suorittaa tietojen palautuksen (katso luku 5).

3.8 Asiakas voi päättää Pika-arvion jälkeen, ettei tilaa tietojen palautusta, jolloin toimeksianto päättyy. Asiakas voi pyytää alkuperäisen tallennusvälineensä takaisin tarjouslomakkeella palauttamalla sen tarjouksen voimassaoloaikana. Tallennusväline toimitetaan asiakkaalle tarjouslomakkeessa esitettyä maksua vastaan. Muutoin älypuhelin/tablettitietokone tuhotaan.

4. Analyysi, analyysin tulos

4.1 Asiakkaan pyynnöstä Ontrack voi Pika-arvion jälkeen tehdä maksullisen analyysin määrittääkseen todennäköisesti palautettavissa olevien tiedostojen määrän.

4.1.1 Analyysissä määritetään tietovaurion tyyppi ja laajuus, arvioidaan tietojen palautuksen tarkka onnistumismahdollisuus asiakkaan tallennusvälineestä sekä todennäköisesti palautettavissa olevien tiedostojen/tietojen määrä. Arviot tiedostojen käytettävyydestä muiden mahdollisten vaurioiden takia eivät ole aina luotettavia, eikä Ontrack näin ollen anna arviolle mitään takuita.

4.1.2 Tiedostojen käytettävyyden tarkistus asianmukaisissa sovellusohjelmissa ei ole mahdollista Analyysissa.

4.2 Analyysi voidaan suorittaa Ontrackin laboratoriossa tai etäyhteyden välityksellä suoraan asiakkaan tietojärjestelmässä Ontrackin RDR-teknologian (”RDR”) avulla (katso luku 8).

4.3 Analyysin jälkeen Ontrack ilmoittaa asiakkaalle, mitkä toimenpiteet ovat tarpeellisia tietojen palauttamiseksi, mitkä tiedot/tiedostot todennäköisesti voidaan palauttaa, paljonko aikaa palautustyöhön arvioidaan kuluvan ja mitä kustannuksia tietojen palautuksesta seuraa.

4.4 Tallennusvälineen tyypistä riippuen Analyysi voi johtaa tietojen siirtämiseen toiseen tallennusvälineeseen ja alkuperäisen tallennusvälineen tuhoutumiseen.

4.5 Ontrack tekee yksityiskohtaisen VeriFile-tiedostolistan tiedoista/tiedostoista, jotka Ontrack uskoo pystyvänsä palauttamaan. Tiedostolista sisältää tiedostojen tunnisteet ja tiedostokohtaiset arviot niiden käytettävyydestä:

4.5.1 Vihreä – tiedosto todennäköisesti toimii/aukeaa asianmukaisessa sovelluksessa.

4.5.2 Keltainen – tieto tai tiedosto on osittain viallinen – on mahdollista, että tiedosto ei ole avattavissa tai muokattavissa asianmukaisessa sovelluksessa. Tiedosto voi olla korjattavissa, mutta se ei kuulu tähän Analyysi-palveluun.

4.5.3 Punainen – tieto tai tiedosto on vaurioitunut – todennäköisesti tiedosto ei ole avattavissa tai muokattavissa asianmukaisessa sovelluksessa.

4.6 Joissain erityistapauksissa värikoodien ilmoittaminen VeriFile-tiedostolistassa ei ole mahdollista. Tällaisessa tapauksessa tieto ilmaistaan analyysiraportissa kirjallisesti.

4.7 Jos asiakas tilaa Analyysin tulosten ja tiedostolistan perusteella tietojen palautuksen, Ontrack suorittaa tietojen palautuksen (katso luku 5).

4.8 Asiakas voi päättää Analyysin jälkeen, ettei tilaa tietojen palautusta, jolloin toimeksianto päättyy. Asiakas voi pyytää alkuperäisen tallennusvälineensä takaisin tarjouslomakkeella palauttamalla sen tarjouksen voimassaoloaikana. Tallennusväline toimitetaan asiakkaalle tarjouslomakkeessa esitettyä maksua vastaan. Muutoin tallennusväline tuhotaan.

5. Tietojen palautus Pika-arvion jälkeen

5.1 Jos asiakas tilaa tietojen palautuksen Pika-arvion ja tiedonpalautustarjouksen perusteella, Ontrack suorittaa tietojen palautuksen.

5.2 Jos Pika-arvio suoritettiin etäpalveluna Ontrackin RDR-teknologialla, myös tietojen palautus suoritetaan etäpalveluna (katso luku 8).

5.3 Ontrack toimittaa palautetut tiedostot asiakkaalle erillisellä tallennusvälineellä. Jos asiakas on tilausta jättäessään erikseen pyytänyt alkuperäisen tallennusvälineensä palauttamista, se toimitetaan samassa lähetyksessä.

5.4 Asiakkaan pyynnöstä ja erillistä maksua vastaan vaurioitunut tallennusväline voidaan sinetöidä ja säilyttää turvallisesti Ontrackilla jos sille on myöhempää käyttöä tai sitä on tarkoitus käyttää vaikkapa todistusaineistona.

5.5 Asiakkaan pyynnöstä Ontrack voi turvatyhjentää ja/tai hävittää tallennusvälineen tietosuojamääräysten mukaisesti ympäristöystävällisellä tavalla.

5.6 Jos palautetun tiedon määrä on merkittävästi pienempi kuin Pika-arviossa arvioitu määrä, tilaus katsotaan epäonnistuneeksi.

5.7 Edellä kohdassa 5.6 määritellyssä tilanteessa asiakkaalla on kaksi (2) vaihtoehtoa:

5.7.1 Vaihtoehto 1. Ontrack tekee asiakkaalle veloituksetta yksityiskohtaisen VeriFile-tiedostolistan niistä tiedoista/tiedostoista, jotka Ontrack uskoo pystyvänsä palauttamaan. Tiedostolista sisältää tiedostojen tunnisteet ja tiedostokohtaiset arviot niiden käytettävyydestä:

5.7.1.1 Vihreä – tiedosto todennäköisesti toimii/aukeaa asianmukaisessa sovelluksessa.

5.7.1.2 Keltainen – tieto tai tiedosto on osittain viallinen – on mahdollista, että tiedosto ei ole avattavissa tai muokattavissa asianmukaisessa sovelluksessa. Tiedosto voi olla korjattavissa, mutta se ei kuulu tähän Analyysi-palveluun.

5.7.1.3 Punainen – tieto tai tiedosto on vaurioitunut – todennäköisesti tiedosto ei ole avattavissa tai muokattavissa asianmukaisessa sovelluksessa.

5.7.2 Vaihtoehto 2. Asiakas päättää keskeyttää toimeksiantonsa, jolloin toimeksianto päättyy. Asiakas voi pyytää alkuperäisen tallennusvälineensä takaisin palauttamalla tarjouslomakkeen määräaikaan mennessä. Tallennusväline toimitetaan asiakkaalle tarjouslomakkeessa esitettyä maksua vastaan. Muutoin tallennusväline tuhotaan.

6. Tietojen palautus Analyysin jälkeen

6.1 Jos asiakas tilaa tietojen palautuksen Analyysin ja tiedonpalautustarjouksen perusteella, Ontrack suorittaa tietojen palautuksen.

6.2 Jos Analyysi suoritettiin etäpalveluna Ontrackin RDR-teknologialla, myös tietojen palautus suoritetaan etäpalveluna (katso luku 8).

6.3 Asiakas vastaanottaa VeriFile- tiedostolistassa esitetyt tiedot.

6.4 Ontrack toimittaa palautetut tiedostot asiakkaalle erillisellä tallennusvälineellä. Jos asiakas on tilausta jättäessään erikseen pyytänyt alkuperäisen tallennusvälineensä palauttamista, se toimitetaan samassa lähetyksessä.

6.5 Asiakkaan pyynnöstä ja erillistä maksua vastaan vaurioitunut tallennusväline voidaan sinetöidä ja säilyttää turvallisesti Ontrackilla jos sille on myöhempää käyttöä tai sitä on tarkoitus käyttää vaikkapa todistusaineistona.

6.6 Asiakkaan pyynnöstä Ontrack voi turvatyhjentää ja/tai hävittää tallennusvälineen tietosuojamääräysten mukaisesti ympäristöystävällisellä tavalla.

7. Tietojen palautus älypuhelimesta tai tablettitietokoneesta Pika-arvion jälkeen

7.1 Jos asiakas tilaa tietojen palautuksen Pika-arvion ja tiedonpalautustarjouksen perusteella, Ontrack suorittaa tietojen palautuksen.

7.2 Maksusuoritusta vastaan Ontrack toimittaa palautetut tiedostot sekä vaurioituneen älypuhelimen/tablettitietokoneen asiakkaalle.

7.3 Asiakkaan pyynnöstä Ontrack voi turvatyhjentää ja/tai hävittää älypuhelimen/tablettitietokoneen tietosuojamääräysten mukaisesti ympäristöystävällisellä tavalla.

7.4 Jos palautetun tiedon määrä on merkittävästi pienempi kuin Pika-arviossa arvioitu määrä, tilaus katsotaan epäonnistuneeksi. Älypuhelin/tablettitietokone toimitetaan asiakkaalle tarjouslomakkeessa esitettyä maksua vastaan. Muutoin laite tuhotaan.

8. Etäpalveluna suoritettava tietojen palautus, RDR

8.1 RDR® tarkoittaa etänä tapahtuvaa tietojen palautusta (”RDR”, Remote Data Recovery). RDR on patentoitu teknologia, joka mahdollistaa asiantuntijoidemme suorittavan laboratoriotasoisen tiedonpalautuspalvelun suoraan asiakkaan palvelimessa, pöytätyöasemassa tai kannettavassa modeemin tai internet-yhteyden välityksellä. Ainoa vaatimus on, että asiakkaan tallennusväline tai tallennusjärjestelmä on toimintakykyinen. Ontrackin RDR-teknologia koostuu kolmesta keskeisestä komponentista:

8.1.1 Tietoliikenneohjelma: Asiakas muodostaa yhteyden Ontrackin RDR-palvelimeen siihen tarkoitukseen kehitetyllä RDR-työasemasovelluksella, joka toimii yleisimmissä käyttöjärjestelmissä. Käsiteltävän tallennusvälineen tai -järjestelmän ei tarvitse toimia missään erityisessä käyttöjärjestelmässä.

8.1.2 RDR-palvelin: Palvelimien sijainti maantieteellisesti ympäri maailman helpottaa yhteyksien muodostamista.

8.1.3 RDR-työasema: Työasema, jolla Ontrackin asiantuntijat etäajavat omia työkalujaan asiakkaan koneessa ja palauttavat asiakkaan arvokkaat tiedostot.

8.2 Aluksi asiakas lataa asianmukaisen RDR-sovelluksen ja asentaa sen tietojen palautustyöhön käytettävään palvelimeen, pöytätyöasemaan tai kannettavaan tietokoneeseen. Sen jälkeen RDR-sovellus muodostaa TCP/IP-yhteyden asiakkaalta RDR-palvelimeen muodostaen tunnelin tai ns. kaksipisteyhteyden (PPP) internetin yli. Koska yhteys muodostetaan web-yhteytenä (portti 80), palomuuriin ei yleensä tarvitse tehdä lisäkonfiguraatioita.

8.3 Tietoturvasta pidetään erityistä huolta mm. käyttämällä Ontrackin patentoitua tiedonsiirtoprotokollaa, salattuja tiedonsiirtopaketteja sekä Ontrackin turvallisia toimitiloja. Etäpalvelun RDR-yhteydessä asiakastietoja suojataan neljällä tavalla:

8.3.1 Suora yhteys RDR-palvelimeen: Työasemaohjelmisto muodostaa suoran TCP-yhteyden asiakkaan koneesta Ontrackin RDR-palvelimeen. Etäpalvelussa ei käytetä kolmannen osapuolen ylläpitopalveluja

8.3.2 Salaus: Tiedonsiirtoyhteydessä käytetään 256-bittistä salausta kaikkiin paketteihin

8.3.3 Suljettu protokolla: RDR-yhteys käyttää patentoitua protokollaa, ei http:tä tai muita muiden ymmärtämiä yleisiä protokollia

8.3.4 Asiakkaan tiedostoja ei siirretä yhteyden kautta: Ainoastaan Ontrackin asiantuntijat käyttävät RDR-yhteyttä Ontrack-työkalujen etäohjaamiseen asiakkaan tietokoneessa. Näyttöpäivitykset ja näppäimistöpaketit välitetään yhteyden avulla, mutta asiakkaan tiedostoja ei. Ontrackin asiantuntija kontrolloi työkaluja korjatakseen vaurioituneita tiedostojärjestelmärakenteita, jotta asiakas saa pääsyn tiedostoihinsa.

8.4 Kun tiedonsiirtoyhteys on muodostettu, Pika-arvio, Analyysi tai Tietojen palautus voidaan aloittaa.

9. Palveluvaihtoehdot

9.1 Asiakas voi valita tietojen palautustilaukseen seuraavista palveluvaihtoehdoista asian kiireellisyydestä riippuen:

9.1.1 24/7 Emergency-palvelu – Palvelu aloitetaan välittömästi sitovan tilauksen vastaanottamisen jälkeen, kellonajasta riippumatta 24/7. Palvelua jatketaan vuorokauden ympäri kunnes työ on saatettu loppuun ja tiedot toimitettu asiakkaalle.

9.1.2 Express-palvelu – Palvelu aloitetaan välittömästi sitovan tilauksen vastaanottamisen jälkeen maanantaista perjantaihin klo 8.30–16.30 välillä. Palvelun toimitusaika on yleensä kolme työpäivää.

9.1.3 Standard-palvelu – Palvelua suoritetaan sitovan tilauksen vastaanottamisen jälkeen maanantaista perjantaihin klo 8.30–16.30 välillä. Palvelun toimitusaika on yleensä 7–10 työpäivää.

9.1.4 Economy-palvelu – Palvelua suoritetaan sitovan tilauksen vastaanottamisen jälkeen maanantaista perjantaihin klo 8.30–16.30 välillä. Palvelun toimitusaika on yleensä 20 työpäivää.

9.1.5 Home-palvelu – Palvelua suoritetaan sitovan tilauksen vastaanottamisen jälkeen maanantaista perjantaihin klo 8.30–16.30 välillä. Palvelun toimitusaika on yleensä 30 työpäivää.