eDiscovery Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti

eDiscovery tekniikkana ja lainsäädännössä

eDiscovery on lakitekninen prosessi alkaen digitaalisen todistusaineiston keräämisestä sen esittämiseen siviilioikeudellisessa menettelyssä. eDiscovery on alun perin kotoisin USA:sta ja yleisemmin tunnettu maissa, joissa noudatetaan anglosaksista oikeutta (common law), kuten Iso-Britanniassa. Monissa anglosaksista oikeutta noudattavissa maissa eDiscovery on vaatimus siviiliriidoissa, välimiesmenettelyssä ja viranomaistutkimuksissa.

09 424 509 03 Ottakaa yhteyttä!
img_600x600_globe

img_600x600_monitors

eDiscovery-teknologia apuvälineenä

Siviililainsäädännön parissa työskenteleville lakimiehille on tärkeää erottaa eDiscovery oikeudellisena prosessina teknologiasta, jota myös usein puolihuolimattomasti kutsutaan eDiscoveryksi.

eDiscovery-teknologia on monikäyttöistä ja sitä voidaan käyttää useimmissa tapauksissa, jotka edellyttävät suurien tietomäärien, esimerkiksi asiakirjojen, laskelmien, videoiden, sähköpostien jne. keräämistä ja analysointia.

eDiscovery Pohjoismaissa

Pohjoismaiset asianajajat ymmärtävät ja käyttävät eDiscovery-teknologiaa yhä enemmän, eikä se ole enää työkalu pelkästään niille, jotka käsittelevät riita-asioita anglosaksista oikeutta noudattavissa maissa. eDisovery-teknologia voi säästää kustannuksia ja ennen kaikkea helpottaa ja nopeuttaa tutkintaa useissa erilaisissa yhteyksissä, kuten:

 • Tietovarkaudet
 • Tuotevastuukysymykset
 • Teollisuusvakoilu, sabotaasi
 • Työsuhdeväärinkäytökset
 • Vienti- ja tuontikaupan valvonta
 • Yrityskaupat ja sulautumiset
 • Rahanpesu, korruptio
 • Konkurssirikokset, maksukyvyttömyysmenettelyt
 • Sisäiset tutkinnat ja auditoinnit
 • Verorikokset
 • Oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt
 • Due diligence
 • Kartellirikkomukset
 • jne.

Samaa teknologiaa voidaan hyödyntää myös helpottamaan EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamisen valvontaa ja vaikkapa henkilötietoa sisältävien asiakirjojen erittelyä muista asiakirjoista.

icon

Tarvitsetko turvallista elektronisten jälkien analysointia?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Ibasilla on tarvittava tietotaito ja ja tekniset ratkaisut! Autamme kaikkia - suuryrityksistä viranomaisiin, asianajajilsta ja tuomioistuimista yksityishenkilöihin.

04 076 832 66 Ottakaa yhteyttä!