Tietojen menetys voi tapahtua kenelle tahansa ja usein ilman ennakkovaroitusta.

Ibas Ontrackin etäpalautuspalvelu (Remote Data Recovery, RDR) on patentoitu menetelmä, jossa koulutetut asiantuntijamme palauttavat tiedot suoraan asiakkaan palvelimelle, pöytäkoneelle tai kannettavalle tietokoneelle suojatun verkkoyhteyden välityksellä.

Etäpalvelu on erinomainen vaihtoehto esim. palvelintoimeksiannoille, koska silloin laitteistoa ei tarvitse purkaa ja lähettää meidän laboratoriollemme. Näin vältetään kuljetuskustannukset ja palvelimen sammuttamiseen liittyvät epävarmuustekijät. Samalla toimintakatkokseen kuluva aika lyhenee.

Alla muutamia esimerkkitapauksia, joissa etäpalautuspalvelu on ollut onnistunut ratkaisu.

Tapaus # 1

Laitteistomigraatio muodostui haasteeksi erään yrityksen tietohallinto-osastolle. Kun uusi laitteisto oli asennettu käyttökuntoon, aloitettiin tietojen siirto vanhasta järjestelmästä uuteen. Siirron aikana huomattiin, että kohdepalvelimen käyttöjärjestelmässä oleva virhe johti tietojen korruptoitumiseen sekä lähde- että kohdelevyosioissa. Tietoihin ei enää päästy käsiksi. Epäonnistunut operaatio tapahtui viikonloppuna ja käyttäjien oli saatava tiedot käyttöönsä maanantai-aamuun mennessä. Kiireellisissä tilanteissa etäpalautus on täydellinen ratkaisu. Yrityksen varmuuskopiot olivat jo muutamia viikkoja vanhat, joten niiden arvo oli rajallinen. Asiakkaan oli saatava alkuperäiset tiedot pelastettua.

Tapaus # 2

Keskisuurella yrityksellä oli nopeasti kasvava SAN-tallennusjärjestelmä. Ylläpitotyökalun avulla käyttäjien tallennustilaa kasvatettiin säännöllisesti tarpeen mukaan. Eräänä päivänä kun loogista yksikköä kasvatettiin, koko käyttäjäosio korruptoitui ja sen seurauksena menetettiin tiedot. Järjestelmäylläpitäjät eivät löytäneet vian syytä, joten he aloittivat järjestelmän täysimittaisen diagnosoinnin. Kahden päivän pitkällisten testien jälkeen todettiin, ettei laitteistossa ollut vikaa. Loogiseen yksikköön ei edelleenkään päästy käsiksi, joten vaihtoehtoina olivat sen uudelleenalustus ja varmuuskopion palautus tai turvautuminen tietojen palautuksen ammattilaiseen. Yritys valitsi Ibas Ontrackin juuri etäpalautuspalvelumme ansiosta. Asiantuntijamme selvittivät, että Logical Volume Management -tietokannan vaurioitumisen seurauksena tiedostojärjestelmässä oli lukuisia virheitä. Alkuperäistä volyymiä koottiin yhteen ja korjattiin vuorokauden ympäri, jonka jälkeen tiedot saatiin siirrettyä toiseen SAN-volyymiin.

Kuten sanottu, tietojen palautus etäpalveluna on täydellinen ratkaisu juuri palvelimille, mutta se soveltuu hyvin myös muille tallennusvälineille ja -järjestelmille.

Tapaus # 3

Organisaatiossa päästettin jakoon testaamaton käynnistymiskomentosarja, joka käynnisti myös käyttöjärjestelmän uudelleenasennuksen. Maanantai-aamuna työntekijät odottivat tietokoneensa käynnistymistä ja kirjautumista verkkoon poikkeuksellisen pitkään, minkä jälkeen he saattoivat todeta kaikkien tietojensa hävinneen.

Komentosarja vaikutti yli 300 tietokoneeseen. IT-osaston puhelimet tukkeutuivat työntekijöiden soitoista. Yritys päätti kääntyä suoraan puoleemme ja valitsi etäpalautuspalvelumme sen nopeuden ja käytännöllisyyden vuoksi sen sijaan, että olisi lähettänyt 300 työasemaa laboratorioomme.

Ratkaisuna oli suorittaa seuraavat kolme vaihetta jokaiselle tietokoneelle:

  • Tietojen palautus tilanteesta ennen käyttöjärjestelmän uudelleenasentamista.
  • Niiden tiedostojen etsiminen kiintolevyltä, joita ei löydetty ensimmäisessä työvaiheessa.
  • PST-tiedostojen (Microsoft Outlook Personal Store) etsiminen kiintolevyltä.

IT-osasto pystyi kytkemään 30 tietokonetta verkkoon samanaikaisesti. Asiantuntijatiimimme työskenteli neljä vuorokautta kellon ympäri, jonka jälkeen asiakkaan tilanne saatiin ennalleen.

Tapaus # 4

Yrityksessä tehtiin suunniteltu laiteohjelmistopäivitys kaikkiin palvelimiin, joka vaikutti myös levyohjaimiin ja varmistusjärjestelmiin. Kesken projektin Microsoft Exchange –palvelin kaatui.  Yrityksellä oli normaali varmuuskopiointikäytäntö, mutta siitä huolimatta viimeisin varmuuskopio oli käyttökelvoton. Kyseinen palvelin oli yksi neljästä käyttäjien sähköpostien käsittelyyn osallistuvasta palvelimesta. Sähköpostitilejä oli yli 3000 mukaan lukien yrityksen ylimmän johdon postilaatikot. Menetetty Exchange Information Store oli yli sadan gigatavun kokoinen.

Yritys valitsi etäpalautuspalvelumme ja antoi meille 3 päivää aikaa palauttaa tiedot, jonka jälkeen työntekijöiden pitäisi päästä sähköposteihinsa. Lisäksi asiakas toivoi, että asiantuntijamme menisi myös paikan päälle asiakkaan tiloihin. Samanaikaisesti kun asiantuntijamme oli vielä matkalla, hänen kollegansa aloittivat Exchange Information Storen analysoinnin etäpalveluna. Sen ansiosta asiantuntijamme saapuessa paikan päälle, päästiin heti tositoimiin ja jo 15 tuntia myöhemmin hän pystyi kopioimaan sähköpostitilit talteen. Seuraavien kahden päivän aikana kaikki postilaatikot saatiin toimitettua käyttäjilleen. Esimerkki osoittaa, miten tärkeää on olla yhteydessä tietojen palautuksen asiantuntijoihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa katastrofin kohdatessa.

Etäpalautuspalvelumme muodostuu kolmesta vaiheesta:

  1. Tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen - Asiakas luo yhteyden Ontrack RDR -palvelimeen siihen tarkoitukseen kehitetyllä RDR Quickstart -ohjelmalla. Sen jälkeen valitaan yhteysmuoto, joka on tavallisesti internet-yhteys.
  2. RDR Server - Kun yhteys palvelimeen on muodostettu, asiantuntijamme ottaa toimeksiannon hallintaansa.
  3. RDR työasema - Erityissuunnitellun sovelluksen välityksellä asiantuntijamme voivat ajaa edistyksellisiä tiedonpalautustyökaluja korruptoituneessa järjestelmässä. Ennen palautusprosessin aloittamista asiantuntijamme käynnistää patentoimamme teknologian, joka jäljittää ja varmuuskopioi kaikki järjestelmässä tehtävät muutokset. Tietojen palautus voidaan siis suorittaa täysin etätyönä ilman, että korruptoituneeseen järjestelmään tehtäisiin riskialttiita muutoksia. Kaikki toimenpiteet voidaan palauttaa taaksepäin ja mukauttaa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.