En dataförlust kan drabba vem som helst och oftast utan förvarning.

Ibas Remote Data Recovery är en patenterad teknik där kvalificerade ingenjörer återställer data direkt på din server, stationära- eller bärbara dator via en internetanslutning.

Remote Data Recovery är ett utmärkt alteranativ, speciellt för återställning av servrar eftersom det inte finns något behov av att plocka isär och skicka iväg hårdvaran till vårt labb. Man slipper fraktkostnader, driftstopp och framförallt osäkerheten av att stänga ner en server.

Vi ger dig en inblick i några scenarier där vår Remote Data Recovery, eller ”RDR”, räddade dagen.

Case study # 1

En schemalagd data-migrering med ny utrustning blev en utmaning för IT-avdelningen. Efter att installationen av den nya utrustningen var klar sattes en migrering av användardata igång. Under överföringen upptäcktes ett fel i operativsystemet på destinationsservern för korrupt data i käll- och destinationsvolymen som gjorde datan otillgänglig. Den misslyckade migreringen skedde under en helg och användarna var tvungna att ha sina filer på måndagsmorgonen. Vid dessa tillfällen där tiden är knapp är RDR perfekt. Företaget hade backup, men den var oturligt nog flera veckor gammal och hade därmed ett begränsat värde. Kunden måste ha den ursprungliga datan återställd.

Case study # 2

Ett medelstort företag hade ett snabbt växande SAN-system. Med hjälp av SAN-administrationsverktyg ökades användarområdet regelbundet vid behov. Vid ett tillfälle när LUN-et förändrades blev användarvolymen korrupt och otillgänglig. Administratören kunde inte finna orsaken till problemet; så han startar en full diagnos. Efter två långa dagar av tester drogs slutsatsen att hårdvaran var felfri. Volymen är fortfarande otillgänglig och det enda alternativet är att omformatera användarvolymen och återställa från backupen eller ta hjälp av en professionell recoveryexpert. Detta företag valde Ibas på grund av vår Remote Data Recovery service. Ingenjörerna upptäckte att «Logical Volume Management» databasen var förstörd och hade därmed skador i filsystemet. Ingenjörerna jobbade dygnet runt för att få igång den ursprungliga volymen igen och kopierade därefter ut allt innehåll till en annan SAN-volym.

RDR är som sagt idealisk för servrar men tjänsten fungerar också bra för andra system, från USB-stickor till stationära- och bärbara datorer. Nästa case study beskriver hur RDR återställer flera bärbara datorer.

Case study # 3

Ett otestat inloggningsskript släpptes av misstag ut till användarna. Detta inloggningsskript startade en ominstallation av operativsystemet. Användare som loggade in på måndagmorgonen fick först vänta ovanligt länge för att kunna logga in för att sedan upptäcka att all deras data var raderad.

Detta skript påverkade 300 användare. IT-avdelningen blev nerringd av alla användare. Företaget vände sig direkt till oss och valde RDR och för att få den snabbaste och bästa hjälpen.

Lösningen levererades i 3 steg på varje dator:

  • Återställa den ursprungliga datan före ominstallationen.
  • Söka igenom hela disken efter specifika filer som inte återfanns i fas 1.
  • Söka igenom hela disken efter Microsoft Outlook Personal Store (PST-filer).

IT-avdelningen kunde ansluta upp till 30 datorer samtidigt och ett team av recovery experter jobbade dygnet runt i 4 dagar för att få allt på plats igen.

Case study # 4

Under en planerad firmware uppdatering av alla servrar och tapebibliotek havererar företagets Microsoft Exchange-server. Företaget hade en vanlig backup-plan men den sista säkerhetskopian förstördes. Servern var en av fyra servrar som hanterade användarnas e-post. Exchange Information Store innehöll 3000 användarpostlådor, däribland många högt uppsatta chefer och var över hundra gigabyte i storlek.

Teknikerna startade en Information Store reparation som tog tre dagar för att användarna krävde att få tillgång till sina system igen. Vår RDR blev vald, men företag ville ha ingenjören på plats. En RDR-analys sattes igång under restiden vilket gav ingenjören en kick start när han anlände till företaget. Inom 15 timmar efter ingenjörens ankomst, började han kopiera användarnas e-postlådor. Under de kommande två dagarna var alla e-postlådor levererade till användarna. Resultatet visar hur viktigt det är att kontakta professionella ingenjörer tidigt vid en katastrof.

RDR består av tre huvudkomponenter:

  1. Communications client - Kunden initierar en anslutning till en Ontrack RDR Server med en specialdesignad programvara, RDR quickstart. Efter programstart väljs kommunikationsläge, vanligtvis med internetuppkoppling.
  2. RDR Server - När anslutningen är kopplad till RDR-servern blir en RDR-ingenjör tilldelad jobbet.
  3. RDR Workstation - En specialdesignad applikation låter RDR-ingenjören köra ett avancerat dataräddningsverktyg på det havererade systemet. Innan återställningsprocessen startar kommer ingenjören att använda proprietära tekniker som spårar och tar backup på alla ändringar som görs i systemet. Denna process gör att ingenjören kan lösa uppdraget virtuellt innan eventuella ändringar faktiskt görs i systemet. Eventuella ändringar kan därmed reverseras eller modifieras för bästa möjliga kvalitet i återställningen.