Varmistusnauhojen luettelointi helpottaa tietojen hallintaa

perjantai 19. elokuuta 2016 - Jyri Pohja

Olemme useassa blogipäivityksessä todenneet, että järjestelmäylläpitäjät tarvitsevat helppoja ja tehokkaita ratkaisuja tietojen löytämiseen ja palauttamiseen varmistusnauha-arkistoista.

Nauhat säilyvät vuosikymmeniä. Monet organisaatiot ovat ulkoistaneet niiden varastoinnin palveluntarjoajalle, joka huolehtii säilytystilojen optimaalisesta lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Vanhoja varmistusjärjestelmiä sen sijaan ei yleensä ylläpidetä näin pitkään, monistakin eri syistä. Laitetoimittajat eivät yleensä tarjoa minkäänlaista ratkaisua tietojen luettelointiin. Siksi yritykset ovat pinteessä, kun vanhoja tiedostoja pitäisi etsiä ja palauttaa niitä tarvitseville.

Yksi ratkaisu on jatkaa vanhan varmistusjärjestelmän ylläpitoa. Se on kuitenkin kallista ja kuluttaa paljon henkilöresursseja.

Kyselytutkimuksemme mukaan noin neljänneksellä yrityksistä on puutteita varmistusjärjestelmissä. 43 % yrityksistä piti arkistoitujen tietojen etsimistä liian vaikeana ja aikaavievänä vanhentuneen järjestelmän takia. 18 % piti vanhan järjestelmän ylläpitämistä liian kalliina.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista olivat sitä mieltä, että yksittäisen varmistusnauhan sisällön selvittäminen veisi liian paljon aikaa. Useimmilla yrityksillä ei ollut minkäänlaista varmistusnauhojen luettelointia. Ilman tarvittavia järjestelmiä ja luettelointeja tietojen löytäminen on lähestulkoon mahdotonta.

Mitä moderneilta ratkaisuilta tulisi vaatia?

Toimiva tietojen luettelointijärjestelmä on ehdoton edellytys nauhajärjestelmän toimivuudelle. Ratkaisun tulisi olla myös riippumaton vanhoista ohjelmistoista ja laitteistoista.

Ratkaisun tulisi toimia tietojen pitkäaikaisessa säilytyksessä ja kattaa myös ne järjestelmät, joita ei enää ylläpidetä. Ratkaisun on pysyttävä mukana teknologian kehityksessä.

Uudet ratkaisut helpottavat järjestelmäylläpitäjän arkea. Tarvittaessa heidän on kyettävä hakemaan nauhoilla olevat tiedot nopeasti ja kopioimaan sekä muuttamaan tietoja muodosta toiseen.

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!