Miten suojaat virtuaaliympäristösi?

maanantai 6. maaliskuuta 2017 - Jyri Pohja

Gartnerin mukaan virtualisointiteknologia on saavuttanut huippunsa.

Virtualisointiteknologia, joka lanseerattiin 10 vuotta sitten, kasvatti markkinaosuuttaan 6 % viime vuoden aikana, sen tämänhetkisen arvon ollessa 5,6 miljardia US dollaria. Asiantuntijoiden mukaan kasvun uskotaan kuitenkin saavuttaneen huippunsa ja sen ennustetaan olevan hitaampaa seuraavina vuosina.

Useat suuremmat yritykset ovat virtualisoineet isoimman osan palvelimistaan, joissakin yrityksissä palvelimista jopa 75% on jo virtualisoitu. Virtualisointiteknologia on selvästi suosiossa valtaosassa yrityksistä.

Virtualisointiin liittyvien tilausten kysynnän kasvu on havaittu myös Ibasilla. Usein virtualisointiin halutaan liittää myös deduplikointi (toistuvan tiedon poisto), hyperkonvergoitu tallennus sekä RAID.  Useimmat jotka käsittelevät suuria määriä tietoa, kuten asiantuntijamme, pystyvät saavuttamaan hyviä tuloksia sekä korjaamaan vioittuneita järjestelmiä.

Näiden 6 vinkin avulla estät virtuaalisten tiedostojesi katoamisen.

1. Käytä oikeanlaista ohjelmaa varmuuskopiontiin.

 Markkinoilla on monenlaisia virtuaalisten tiedostojen varmuuskopiointiin tarkoitettuja työkaluja. Joitakin voidaan käyttää sekä VMware, että HyperV-  ratkaisujen yhteydessä, tärkeintä on kuitenkin arvioida, kuinka kauan virtuaalikoneen (VM) tiedostojen palauttaminen tulisi virhetilanteessa kestämään. Tehokkaat varmuuskopiontiin tarkoitetut ohjelmat palauttavat, sekä siirtävät tiedostot samanaikaisesti takaisin virtuaalikoneelle.

2. Snapshot ei ole varmuuskopiointia!

Mahdollisten virhetilanteiden ja tiedostojen häviämisen takia varmuuskopiointi on tärkeää. Snapshot mahdollistaa erilaisten muutosten tallentamisen varmuuskopiointien välissä, ja on näin ollen hyvä lisä perinteisen varmuuskopioinnin rinnalle. Jos aiot käyttää Snapshot- toimintoa, on kuitenkin tärkeää, etteivät Snapshot ja perinteinen varmuuskopiointi rakennu toistensa varaan. Olemme nähneet tapauksia, joissa Snapshot- toiminnolla on yritetty korjata jopa 6-7 virhetilannetta. Tämä vähentää järjestelmän suorituskykyä ja johtaa suurimassa osassa tapauksista johonkin toiseen virhetilanteeseen. On myös hyvä muistaa, ettei Snapshot- toiminto koskaan pysty korjaamaan virhetilanteita, jotka liittyvät VMFS- järjestelmään tai palvelimeen.

3. Älä säilytä virtuaalikoneen tiedostoja ja varmuuskopiota samassa järjestelmässä!

 Mikäli tallennat varmuuskopion ja virtuaalikoneen tiedostot samaan järjestelmään, on vaarana täydellinen tietojen menettäminen järjestelmän vioittuessa.  Mikäli käytössä olevien tiedostojen varmuuskopiointi jostain syystä epäonnistuisi, tulisit todennäköisesti siirtämään aikaisemmin ottamasi varmuuskopiot kyseiseen järjestelmään. Tästä syystä on myös järkevää tehdä useampia varmuuskopioita ja turvallisuussyistä tallentaa nämä eri paikkoihin.

4. Älä sekoita erilaisia virtualisointiratkaisuja keskenään!

Mikäli käytät VMware- ja HyperV- ratkaisuja, saatat todennäköisesti joutua törmäämään johonkin virhetilanteeseen, esimerkiksi VMware – ratkaisu kytkettynä SAN- järjestelmään, jota HyperV- ratkaisu käyttää laajennuksen yhteydessä on riskialtis virhetilanteille.  Virtualisointityökalun aikaansaamat tiedostot käyttäytyvät eri tavalla, riippuen siitä laajennetaanko vai linkitetäänkö niitä ja onkin suositeltavaa käyttää vain yhtä virtualisointialustaa kerrallaan. Mitä monimutkaisempi ohjelma on kyseessä, sitä suurempi riski on tietojen menettämiselle, erilaisille virhetilanteille sekä kustannusten nousulle tietojen palauttamisen yhteydessä.

5. Tiedosta miten eri teknologioiden käyttö vaikuttaa järjestelmiisi!

 Virtualisointiin liittyvää teknologiaa on saatavilla suhteellisen paljon, esimerkiksi «Thin Provisioning» teknologian avulla saat hetkessä käyttöösi juuri itsellesi sopivan tallennuskapasiteetin, jonka lisääminen jälkikäteen onnistuu mutkattomasti. Virhetilanteen sattuessa järjestelmä on kuitenkin pysäytettävä välittömästi. On nimittäin mahdollista, että muut virtuaaliset kovalevyt, jotka toimivat samalla tallennusalueella saattavat hyötyä vapautuvasta tallennustilasta. Rekonstruktoiduille tiedoille tämän tyyppiset tilanteet ovat hankalia ja tästä syystä on tärkeää tietää, miten teknologian käyttö vaikuttaa järjestelmiin ja tiedostoihin.

6. Suunnittele virtualisointi hyvin, ennen VM-teknologian käyttöönottoa!

On tärkeää pitää mielessä, että virtualisointi sekä VM- teknologia eivät ole täysin virhevapaita. Ennen tärkeiden ja arkaluontoisten tiedostojen siirtämistä virtuaaliympäristöön, on syytä harkita tarkoin, miten tämän aikoo toteuttaa. Joidenkin sovelluksien suorituskyky on suhteellisen korkea, mutta ne sopivat paremmin fyysisille palvelimille. Virtualisoinnin suunnittelu on yksi tärkeimmistä keinoista pyrkiä estämään tietojen häviäminen. Suurin syy erilaisille virhetilanteille on puutteellinen virtualisoinnin suunnittelu, sekä riittämätön tallennuskapasiteetti. Tiedostojen palauttamiseen tarvittavan ajan ja kustannusten nousu, johtuu useimmiten puutteellisesta dokumentoinnista virtuaalikoneen suunnittelun yhteydessä, puutteellisista yhteyksistä eri sovellusten välillä, sekä arkaluontoisten tiedostojen suuresta määrästä.

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!