Mitä tulisi huomioida siirrettäessä tietoja pilvipalvelusta toiseen?

perjantai 21. heinäkuuta 2017 - Kirsi Paasivirta

Tutkimuslaitos Forrester Researchin mukaan maailmanlaajuisten pilvipalveluiden markkinoiden arvon uskotaan nousevan nykyisestä 146 biljoonasta dollarista 236 biljoonaan dollariin vuoteen 2020 mennessä.  Pilvipalveluiden myötä laitteiden ja ohjelmistojen määrää voidaan huomattavasti vähentää, lisäksi yritykset säästävät energiakuluissa, henkilöstökuluissa sekä eri ohjelmien lisenssimaksuissa.

Yritykset käyttävät pilvipalveluita eri tavoin, osa tallentaa tiedot palveluntarjoajan pilvipalveluun, toiset hyödyntävät omaa pilvipalvelinta, jota hallinnoivat kokonaan itse ja osa käyttää sujuvasti molempia. Yhteiskäytössä yleisempiä tiedostoja tallennetaan palveluntarjoajaan pilvipalveluun ja arkaluontoisempia tietoja sekä esim. joitakin sovelluksia tai palveluita käytetään vastaavasti yksityisen pilvipalvelun kautta.

Niin kuluttajien kuin yritystenkin tulisi huomioida, että eri palveluntarjoajat käyttävät eri teknologiaa palveluissaan. Amazonin esimerkiksi yhdistelee eri teknologioita pilvipalveluissaan. Amazonin EC2 (Elastic Cloud Compute) palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyörittää sovelluksia pilvialustalla, kun taas vastaavasti S3 palvelu on Amazonin oma tiedostojen hosting-palvelu. Amazonin S3-palveluun on mahdollista yhdistää varmuuskopiointiohjelmistoja kuten Commvault tai Veritas NetBackup. Amazonin lisäksi toinen suuri palveluntarjoaja on Microsoft Azure, joka käyttää Windows Server ja .NET -teknologiaa, mikä tekee hankalaksi sellaisten ohjelmistojen pyörittämisen, jotka eivät ole Windows-pohjaisia.

Ohjelmistojen yhteensopivuus haasteena

Ennen palveluntarjoajan valitsemista ja pilvipalvelun käyttöönottoa tulee miettiä tarkkaan mitä tapahtuu, jos palveluntarjoajaa onkin tarve joskus vaihtaa. Saattaa nimittäin käydä niin, että asiakas haluaisi vaihtaa palveluntarjoajaa, mutta palveluiden ja sovellusten siirto toiseen pilvipalveluun aiheuttaa mittavia yhteensopivuusongelmia, sillä eri palveluntarjoajat käyttävät eri alustoja ja ohjelmistoja.

Mikäli käytät pilvipalvelua ainoastaan toissijaisena varmuuskopioiden tallennuspaikkana, on mahdollista vain valita uusi palveluntarjoaja ja tallentaa uudet varmuuskopiot uuden palveluntarjoajan palveluun. Mikäli tiedot ovat tallennettuna ainoastaan aikaisemmin käytössä olleen palveluntarjoajan pilvipalveluun - mikä ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu - migraatio saattaa vaatia työkaluja. Migraatiotyökaluista on apua tosin ainoastaan silloin, kun siirrettävän tiedon määrä ei ole kovin suuri. Siirrettäessä suuria määriä tietoa saattaa tietojen siirtäminen nimittäin kestää päiviä, kuukausia tai jopa vuosia.

Kun tiedostot ovat siirretty ja kaikki toimii kuten pitääkin, voidaan vanhat tiedostot ja varmuuskopiot poistaa aikaisemmin käytössä olleesta palvelusta. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tiedostojen poisto tulisi suorittaa vasta siinä vaiheessa, kun poistettavista tiedoista on tarpeeksi olemassa olevia varmuuskopioita ja prosessi täyttää yrityksessä voimassa olevat tietojen tallentamiseen ja poistamiseen liittyvät säännökset.

Tietojen siirtäminen pilvipalvelusta toiseen on teknisesti suhteellisen helppoa, mutta siirrettävien tiedostojen määrän kasvaessa, saattaa prosessi olla aikaa vievä ja kustannukset nousta. Sama pätee tilanteeseen, jossa esimerkiksi verkkopalvelun palveluntarjoajaa halutaan vaihtaa. Tietojen siirtämisprosessissa haasteellisinta on kuitenkin sovellusten siirto pilvipalvelusta toiseen.

Useimmissa tapauksissa eri palveluntarjoajien käyttämät teknologiat ja ohjelmistot eroavat toisistaan, mistä johtuen sovelluksia on melkein mahdotonta siirtää täysin aukottomasti palvelusta toiseen. Sovellukset on nimittäin usein suunniteltu niin, että ne käyttävät juuri kyseisen palveluntarjoajan alustaa ja teknologiaa hyväkseen. Sovellus saatetaan joutua ohjelmoimaan uudelleen ja muuttamaan niin, että se soveltuu toisen pilvipalveluntarjoajan alustalla käytettäväksi. Avoimeen lähdekoodiin perustuvien pilvipalvelualustojen kuten OpenStackin  käyttö ei tunnu olevan kovin suosittua pilvipalveluntarjoajien keskuudessa. Tästä syystä yritykset joutuvat investoimaan suhteellisen paljon sovellusten kehittämiseen, mikäli samoja, yrityksen käyttöön räätälöityjä ja sen toiminnalle tärkeitä, sovelluksia halutaan käyttää uuden palveluntarjoajan alustalla.

Johtopäätökset: Useimmissa tapauksissa itse tietojen ja sovellusten siirtäminen on suhteellisen helppoa, mutta sovellusten käyttäminen uuden palveluntarjoajan palvelussa on usein haasteellista ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Erilaisia palveluratkaisuja arvioitaessa, yrityksen tulisi ottaa huomioon mitä strategiaa se haluaa noudattaa pilvipalveluiden käytössä. Yritysten tulisi tiedostaa hankaluudet, jotka liittyvät palveluntarjoajan sopimuksen päättämiseen. Tilanteet  elävät ja sopimus saatetaan haluta päättää syystä tai toisesta; palvelu ei vastaa odotuksia, kulut ovatkin liian korkeat, pilvipalveluntarjoaja poistuukin markkinoilta tai strategiat muuttuvat.

Picture copyright: Ed Gregory/stickpic.com

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!