Vanliga misstag som leder till dataförlust

tiistai 12. helmikuuta 2019 - Michael Nuncic

En studie som Ontrack nyligen gjort visar att många IT-avdelningar är massivt överbelastade, något som kan leda till driftsbrott och dataförlust. 77 procent av respondenterna beskrev sig själva som överbelastade. Det är därför inte konstigt att 84 procent av företagen rapporterar att de haft dataförlust på grund av fel som kunde ha undvikits.

Nedan listar vi de tre vanligaste misstagen bland företag som lett till dataförlust:

Tidsbrist

Brist på tid är en av de främsta orsakerna till dataförlust. Enligt den genomförda studien hinner varannan IT-tekniker inte dokumentera förfaranden och processer på regelbunden basis. Det är ett beteende som kan leda till ödesdigra konsekvenser på sikt. Det är viktigt att känna till var och vid vilken tidpunkt all data lagras. Detta är särskilt viktigt ifall det blir aktuellt att återställa data. Om du inte förstår exakt vad som hänt kan det bli mycket komplext och dyrt att återställa informationen.

Att använda servern efter att dataradering inträffat

Så snart någon på IT-avdelningen märker att data saknas på en server, bör den släckas ner direkt. Isolera servern och frys databasen. Tyvärr görs detta inte alla gånger om det innebär ett avbrott i verksamheten. Om servern fortsätter att gå kan de områden på hårddiskarna som behövs för att återställa data komma att skrivas över. Detta kan leda till oåterkallelig dataförlust. Företag bör därför kosta på sig tillräckligt med personal, ersättningsservrar och säkerhetskopior.

Föråldrade backup-rutiner

Ofta har företag säkerhetskopior, men de är föråldrade. Detta innebär att fel data ligger i säkerhetskopian medan rätt data har försvunnit. Enligt studien glömmer var tionde IT-avdelning att skapa eller verifiera sin säkerhetskopia. Ännu mer oroande är at 21 procent av företagen inte har någon nödplan ifall dataförlust skulle uppstå. Utan en nödplan är permanent dataförlust nästan oundviklig.

Slutsatser

Samtliga tre vanliga misstag är mycket lätta att lösa:

  1. Se till att de anställda har tillräckligt med tid att göra säkerhetskopior
  2. Fortsätt aldrig att arbeta på en server som drabbats av dataförlust
  3. Se till att alla backuprutiner är aktuella och att det finns en nödplan ifall en dataförlust skulle inträffa

Kontakta oss om du behöver hjälp med att återställa data.

img_600x600_shirtontrack

Soita ja pyydä apua heti!