Ibas sikrer elektroniske spor fra PC’ere, komplekse lagringsenheder eller mobiltelefoner, hvis du har mistanke om illoyalitet, informationstyveri eller andre uregelmæssigheder i din virksomhed.

Som ekstern uafhængig part kan vi analysere og dokumentere brugeraktivitet og hændelsesforløb der kan bruges i juridiske processer.

  • Sikring af elektroniske spor
  • Rekonstruktion af slettet data
  • Tekniske rapporter
  • Sagkyndig vidne
  • Teknisk støtte ved efterforskning fra offentlige myndigheder
  • Ekspertvidne
80 82 03 60 Kontakt mig
img_600x600_collectionserviceslockdata

img_600x600_fingerprintmagnifyingglassbinarycode

Hvordan arbejder vi med elektroniske spor?

Ibas har en unik kompetence med at rekonstruere data.

Slettede filer eller midertidige filer kan ofte være afgørende ved dataefterforskning. Men som oftest har virksomheden behov for hjælp af specialister med specialbygget software for at gøre denne type data tilgængelig.

Ude i erhvervslivet vil ny software udvikles, distribueres og installeres jævnligt helt uden tanke på at bevare brugeraktivitet, hvis der skulle opstå en juridisk tvist.

Ibas arbejder kontinuerligt med at videreudvikle værktøj, teknikker og metoder for at identificere og genoprette elektroniske spor i nyudviklet teknologi og i nye programmer.


Vi kan støtte jer ved efterforskning fra offentlige myndigheder

Alle brancher risikerer efterforskning fra offentlige myndigheder, hvis der er mistanke om kartelvirksomhed, insiderhandel, korruption eller andre økonomiske uregelmæssigheder.

Vi har set tilfælde af at myndigheder i denne type sager opfører sig mere partisk og ikke som en uafhængig efterforsker. Dette øger bevisbyrden for virksomheden og det vil derfor være en fordel at begynde med en intern udredning.

Ibas kan bidrage med at samle information og sikre bevis før eller efter et tilsynsbesøg for at dokumentere evt. afvigelser eller fejl i den offentlige efterforskning.

img_600x600_laptopdocuments

img_600x600_magnifyingglass

Ibas tilbyder efterforskning

Ibas tilbyder efterforskningstjenester for at identificere uregelmæssigheder blandt medarbejdere, delejere, ledelse eller eksterne aktører. Egne interne efterforskninger vil ofte betragtes som usaglige eller vældig subjektive.

Vores analyse vil være uafhængig og have fokus på det, der er relevant i sagen.

Vores tekniske kompetence indenfor efterforskning vil sammen med vores Ediscovery-metoder kunne identificere og præsentere afgørende bevis i en efterforskning eller i fremtidige juridiske processer.

Uanset om efterforskningen handler om brud på industristandarder, retningslinjer for virksomheden, FCPA i USA eller UK Bribery Act i Storbritannien, tilbyder Ibas effektive metoder for at identificere og præsentere beviser.


Ekspertkundskab og erfaring

Føler du dig utilstrækkelig i interne efterforskninger?

Ingen ønsker nogensinde at måtte mistænke sine kollegaer for illoyalitet. Endnu værre er det, hvis du bliver sat til at undersøge dine egne venners brugeraktivitet på virksomhedens netværk.

Denne type situationer kræver en professionalisme, og det kan være en fordel at samarbejde med Ibas’ erfarne teknikere for at komme hurtigt og korrekt i gang. Hvis der findes en mistanke mod egne ansatte, kan hurtige beslutninger ha præventive virkninger, således at ikke yderligere uregelmæssigheder opstår.

Vi hjælper med teknisk support til dine egne efterforskere

Elektroniske spor står i dag centralt i alle typer efterforskning.

Det er yderst vigtigt for efterforskningen, at man faktisk forstår den tekniske betydning af spor som identificeres og sikres fra relevante PC-ere, servere, mobiltelefoner og software. Man må være klar over, at der normalt vil findes stærke beviser i denne type udstyr. Uden rigtig kundskab kan disse spor gå tabt eller blive misforstået.


img_600x600_reportmeeting

Dine vilkår gælder

Du kender bedst selv din egen virksomhed og dine kunder. Vi kan teknikken, og vi holder os til det.

Vi skræddersyr løsninger for at styrke din egen evne til at håndtere en krisesituation. Vi hjælper også med vores egen verdensledende kompetence på rekonstruktion af data, og specielt genoprettelse af slettet data til være relevant i denne type situationer.


icon

Behov for sikring og analyse af elektroniske spor?

Kontakt vores eksperter. Ibas har færdigheden og de teknologiske løsninger. Vi hjælper alle - fra store virksomheder, myndigheder, advokater og domstole til privatpersoner.

80 82 03 60 Kontakt mig!