Vi er altid forberedt på at kunne stille op som sagkyndigt vidne for at præsentere vores fund. Vi tilstræber at lægge dette frem på en måde så det bliver let forståeligt og i logisk sammenhæng.

Man kan ikke tage for givet at alle vil tolke digitale spor eller en teknisk rapport på samme måde. Ofte bliver dette nemmere, hvis vi bistår. Vi har træning i at præsentere tekniske beviser på en måde så resultaterne af fundene bliver tydelige.

80 82 03 60 Kontakt mig
img_600x600_oslodistrictcourt

img_600x600_reportmeeting

Ekspertvidne

Vi leverer ikke bare en teknisk rapport. Vi skriver rapporten på en måde, så den kan benyttes i en juridisk process, og vi deltager gerne som et ekspertvidne, hvis der er behov for dette.

En efterforskningsrapport skal være meget præcis mht. fund og resultater, så alle forstår og tolker de digitale spor på samme måde. I tillæg skal de metoder og de udvalg, der indgår i efterforskningen, specificeres sådan at andre og nye eksterne aktører kan verificere vores efterforskning.

Der findes altid en risiko for at beskrivelser og formulering, som en digital efterforsker skriver i en rapport, bliver for teknisk, eller at vi tager for givet at alle forstår vores faglige terminologi. Men vi stræber efter at vores rapporter skal være forståelige for de, der er involveret i de juridiske konflikter.


Kvalitetskontroll

Ibas kan også give dig en “second opinion” på din modparts kommentarer omkring de digitale beviser, der findes i en sag.

Digitale beviser er vanskelige at tolke, og misforståelser kan nemt opstå, specielt findes der en risiko for at modparten overtolker beviserne i sin retning.

En sagkyndig kan lede parterne og retten i den rigtige retning, og dette kan have meget at sige for udfaldet i sagen.

Kvalitetskontrol er vigtig i både civile konflikter og i straffesager. I straffesager kan politiets digitale efterforskere have en særlig position i forhold til efterforskningsledelsen, og i de civile konflikter er digitale beviser ofte taget frem af en af parterne.

img_600x600_norgeslover

img_600x600_globe

Internationale eksperter

Ibas’ moderselskab KLDiscovery er internationalt ledende indenfor eDiscovery, der traditionelt er en juridisk proces der handler om bevissikring i forkant af en konflikt.

KLDiscovery leverer højteknologiske produkter og tjenester for at hjælpe advokatfirmaer, private virksomheder, offentlige myndigheder og privatpersoner med digital efterforskning, undersøgelser og eDiscovery, dataprocessering og opbevaring af data.

Nogen gange er der behov for at mene noget om efterforskning fra et andet land, eller selv at præsentere en efterforskning i udlandet. Vi dækker op til 19 lande, med 43 lokationer og over 1300 ansatte, hvis der skulle være behov for international bistand i en sag.


icon

Behov for sikring og analyse af elektroniske spor?

Kontakt vores eksperter. Ibas har færdigheden og de teknologiske løsninger. Vi hjælper alle - fra store virksomheder, myndigheder, advokater og domstole til privatpersoner.

80 82 03 60 Kontakt mig!