Hvordan beskytter du dit virtuelle miljø?

3. marts 2017 af Henrik Andersen

Det er mere end 10 år siden at den virtuelle teknologi for alvor vandt indpas i de professionelle it-installationer. Virtualiserings-markedet er siden vokset år får år, og alene sidste år var væksten på 6 % og markedsværdien er nu hele 5,6 milliarder USD værd. Toppen er nu nået, spår eksperterne, og en fladere vækst må forventes, i årene der kommer.

I dag har de fleste større virksomheder i forskellig grad virtualiseret sine servere. Nogle større virksomheder er oppe på 75 % dækning. Teknologien er definitivt blevet mainstream.

Dette forklarer også hvorfor Ibas ser en forhøjelse af virtualiserede systemer der fejler. Specielt kombinationen af deduplikering, hyper-konvergerede opbevaring og RAID. Alle med mange lag af data, som vores eksperter skal grave igennem, for at være i stand til at levere gode resultater på svigtende systemer.

Vi giver dig herunder 6 tips til, hvordan du kan beskytte dine virtuelle maskiner.

 

  1. Brug rigtig backup programvare!

Der findes en række backupløsninger som kan bruges på virtuelle systemr. Nogle kan bruges med både VMware og HyperV løsninger, men det er sekundært. Det vigtigste du skal vurdere er tiden, som det tager at rekonstruere virtuelle maskiner (VM) fra backuppen.

  1. Snapshot er ikke backup!

Du skal altid tage backup hvis du er optaget af at dine data skal være tilgængelige, selv efter et nedbrud. Snapshot er et godt supplement for at fange ændringer mellem backupintervallerne. Vi har set ”eksperter” som klarer at lave 6-7 lag med snapshot - det reducerer ydelsen, og det forårsager fejl, i større grad.

Husk også at snapshot aldrig vil kunne klare at fikse fejl på et VMFS eller på en fysisk server.

  1. Gem ikke backup og VM på samme system!

 Gemmer du backup og aktive VMer på samme system får du et fuldstændig nedbrud hvis noget fejler. Hvis en backup fejler med et aktivt system, vil du sandsynligvis overskrive backupdataene. Det er også fornuftig at tage flere backupkopier, og du forhøjer sikkerheden yderligere hvis du også lagrer dem på forskellige lokaliteter.

  1. Bland ikke forskellige virtualiseringsløsninger!

Hvis du bruger VMware og HyperV-løsninger på samme system øges sandsynligheden for fremtidige fejl. Et eksempel er et VMware system på et SAN, der suppleret med HyperV. De forskellige datalag som skabes af virtualiseringsværktøjerne opererer forskelligt når de lænkes eller udvides. Det bedste er at holde sig på én virtualiseringsplatform. For komplekse systemer øges sandsynligheden for et fremtidigt nedbrud, samtidig med at omkostningerne for at rekonstruerer data også øges.

  1. Forstå hvad teknologien gør i dine systemer!

 I en virtualiseringsverden har du adgang til mange teknologier. For eksempel ”Thin provisioning”, der er en teknologi som giver dig akkurat den lagerplads, som du har behov for. Når du får brug for at udvide pladsen, allokerer du i forhold til behovet. Ulempen er dog at du må stoppe systemerne umiddelbart, hvis der opstår en fejl. Det er meget muligt at andre virtuelle harddiske, der opererer i samme lagerområde, vil begynde at lagre data i området som skal frigives. At rekonstruere data med disse scenarier er meget kompliceret. Du skal derfor helst vide hvad teknologien gør med dine data.

  1. Tænk og planlæg før du bruger VM!

 Det er vigtigt at være opmærksom på at virtualisering og VM ikke er uden fejl. Derfor må du tænke dig godt om, før du placerer kritiske data i virtuelle miljøer. Nogle applikationer har en høj grad af input/output og passer bedre på fysiske servere. Planlægning er nøglen til at undgå tab af data. En dårlig eller manglende planlægning kan resulterer i, at layoutet af de virtualiserede servere, og opbevaringsbehovet til applikationer og følsomme data, har øget kompleksiteten og derved forlænger tiden og øger omkostningerne, til rekonstruktion.

Picture copyright: Martina Taylor  / pixelio.de