Derfor har vi brug for bedre båndkatalog løsninger

11. marts 2016 af Henrik Andersen

It-afdelinger og systemadministratorer har brug for enkle og effektive løsninger til at få hurtig adgang til data der er lagret i båndarkivet.

Fordi bånd kan lagre data i over 30 år befinder arkiverne sig enten lokalt="" eller hos leverandører, der kan garantere optimale temperatur- og fugtighedsforhold. Mange faktorer spiller ind og virksomhederne får ikke vedligeholdt den gamle backup software og selve båndsystemerne, over så lang tid. Når leverandørerne heller ikke tilbyder nogen form for oversigt over de data der lagres, er virksomhederne trængt op i et hjørne, når den gamle data skal læses igen.

Det første råd skulle dermed være at alle, selvfølgelig skal fortsætte med at holde gammel backup software og hardware intakt, men det er dyrt og tidskrævende for de ansvarlige personer.

Vores undersøgelser viser at 1 ud af 4 mangler nødvendig backup infrastruktur eller selve systemerne. 43% mener det er for besværgeligt eller tager for lang tid at få adgang til data fordi gammel hardware og software skal i brug igen. 18% mener det er for dyrt at holde gamle systemer i drift.

Næsten alle mener det vil tage for lang tid at finde ud af hvilke data der er lagret og på hvilke bånd.

Som oftest mangler katalogerne eller oversigterne over bånddataene.

Uden systemer eller kataloger findes der næsten ingen måder at læse data på.

 Spørgsmålet bliver så - hvad kan vi kræve af moderne båndløsninger?

For det første skal en katalogiseringsløsning på plads for at varetage de primære behov for brugerne. Løsningen skal være uafhængig af gammel software og hardware der har været i brug før.

Dernæst skal løsningen løse udfordringen med langtidslagring og systemer der ikke bliver vedligeholdt over tid. Dette kræver løsninger og leverandører der holder trit med den teknologiske udvikling.

TIl slut skal løsningen effektivisere hverdagen for administratoren. Den skal hurtigt kunne identificere data på båndene samt ekstrahere og migrere til andre formater.

Picture copyright: R. B. / pixelio.de