Katastrofe Rekonstruktion | Datatab | Ibas Ontrack Blog

7. juli 2022 af Ontrack Team

Da virksomheder i stigende grad er afhængige af teknologi, data og deres it-infrastruktur, har virkningen af ​​systemfejl eller nedetid aldrig været større.

Når en uforudset hændelse eller katastrofe opstår, kan det forårsage, at forretningsdriften pludselig stopper. Dette vil være dyrt ud fra et økonomisk perspektiv, men det kan også have en negativ indvirkning på virksomhedens omdømme. Efter en hændelse er det vigtigt, at du hurtigst muligt kommer i gang igen.

Nøglen til effektiv håndtering af en uforudset hændelse er en omfattende, velovervejet katastrofe recovery plan. Ikke at have en plan på plads kan sætte din virksomhed i fare for høje økonomiske omkostninger, tab af omdømme og risiko for dine kunder og partnere.

Technician Reacting to a Server Failure

Hvad er en disaster recovery plan?

En disaster recovery plan er en afgørende del af enhver forretningskontinuitetsplan. Det er et formelt dokument, der detaljeret beskriver, hvordan en organisation vil reagere på hændelser/katastrofer, der påvirker virksomhedens it-drift, herunder:

Hvad er fordelene ved en disaster recovery plan?

En disaster recovery plan har til formål at:

 • Minimer forretningsforstyrrelser
 • Minimer omfanget af interferens og skader
 • Begræns den økonomiske effekt af nedetid
 • Planlæg og faciliter alternative driftsmetoder på forhånd
 • Sørg for, at de relevante teammedlemmer er fortrolige med nødprocesser og -procedurer
 • Facilitere hurtig gendannelse af tjenester.

I sidste ende er hovedmålet med en disaster recovery plan at give en virksomheds it-team mulighed for at gendanne nok data og systemfunktionalitet til, at det kan fungere, selvom det betyder, at det fungerer på et minimalt niveau.

En disaster recovery plan er afgørende for enhver virksomhed uanset størrelse eller branche.

Forstyrrelsen forårsaget af et uplanlagt afbrydelse kan resultere i skader på omdømmet, utilfredse interne og eksterne interessenter og tab af omsætning. Jo længere restitutionstid, jo større effekt.

En grundig recovery plan forhindrer ikke katastrofer i at opstå, men den vil gøre det muligt for organisationen at komme sig hurtigt og minimere forstyrrelser.

Hvad skal en Disaster Recovery Plan indeholde?

Disaster Recovery Gears

Alle organisationer bruger IT forskelligt, hvilket betyder, at der ikke er nogen ensartet disaster recovery plan. Disaster recovery planlægning involverer analyse af en virksomheds specifikke processer og kontinuitetsbehov.

Recovery planen er normalt baseret på en risikoanalyse, vurdering af forretningskonsekvenser og genopretningsmål.

De mest succesrige it-recovery planer følger en lignende ramme, herunder følgende:

Forretningsanalyse

Denne del af planen hjælper dig med at identificere de it-tjenester, der er afgørende for driften af ​​din virksomhed, og indvirkningen på din virksomhed, hvis de ophører. Den ser også på forretningsbehov med hensyn til tilgængelighed, gendannelsestider, backup, dataintegritet og datafortrolighed.

Robusthedsanalyse

Efter konsekvensanalysen for virksomheden sikrer en robusthedsanalyse, at det rigtige robusthedsniveau er på plads til at understøtte forretningen. For lidt robusthed er en risiko, mens for meget er en unødvendig omkostning.

Kommunikationsoplysninger

I enhver katastrofe er kommunikation nøglen. Din disaster recovery plan bør indeholde kontaktoplysninger for interne nøglepersoner og eksterne nøglekontakter. Sørg for, at alle detaljer holdes ajour, og sørg for, at alle teammedlemmer forstår deres specifikke rolle i implementeringen af ​​planen.

Softwareapplikationsprofil

En omfattende liste over alle softwareapplikationer, og om de er kritiske for driften eller ej.

Lagerprofil

En omfattende liste over producent, model, serienummer og omkostninger for al hardware, uanset om den er ejet eller leaset.

Disaster recovery procedurer

For potentiel risiko skal du inkludere detaljer om de inddrivelsesprocedurer, der er blevet udviklet. Dette bør dække:

 • Scenariet
 • Mulige årsager
 • IT-tjenester og data i risikozonen
 • Potentiel påvirkning
 • Præventive målinger
 • Handlingsplan
 • Nøglekontakter

Revisionshistorik

En oversigt over alle revisioner foretaget i planen og datoen for de blev foretaget.

Disse kerneelementer vil sikre, at planen er udstyret til at håndtere hændelser hurtigt, minimere nedetid og begrænse skader, både omdømmemæssige og økonomiske.

Hvordan man udvikler en vellykket Disaster Recovery Plan

Når du udvikler en disaster recovery plan for din virksomhed, er der flere ting, du skal huske på for at sikre, at den er effektiv, herunder:

Dækker en bred vifte af potentielle begivenheder

Fra hardwarefejl og naturkatastrofer til cyberkriminalitet og menneskelige fejl, er det vigtigt, at din plan dækker en bred vifte af potentielle hændelser i stedet for kun at fokusere på én type hændelse/katastrofe.

En holdindsats

Når du opretter en disaster recovery plan, er det vigtigt at involvere så mange medarbejdere fra hele virksomheden som muligt. Dette vil give dig mulighed for at identificere potentielle annoncesårbarhedsproblemer fra alle synspunkter og sikre, at planen er så vandtæt som muligt.

Test, test, test

Når du udarbejder din disaster recovery plan, er det vigtigt at teste den grundigt flere gange. Dette vil sikre, at planen passer til formålet og giver dig sikkerhed for, at den vil give de bedste resultater, hvis du skal implementere den.

Hold den opdateret

Disaster recovery planlægning stopper ikke, når du har gennemført den første plan. Faktorer i din virksomhed, såsom software og hardware, ændrer sig konstant sammen med arten af ​​nye og udviklende trusler. Det er vigtigt hele tiden at gennemgå og opdatere din plan.

Hold det simpelt

Din disaster recovery plan behøver ikke at være hundredvis af sider lang. Simple dokumenter fra 2 til 10 sider er normalt tilstrækkelige for de fleste virksomheder. Hvis din plan skal være lang for at dække alle relevante bestemmelser, er det værd at oprette en kortere version, som du kan dele med medarbejderne med fokus på de skridt, de skal tage.

Download vores skabelon til IT-Disaster Recovery Plan

Vores IT Disaster Recovery Plan-dokument dækker byggestenene i en plan, så du kan begynde at tænke over, hvad der skal til for at genoptage normal drift, hvis dine data og infrastruktur er involveret i en alvorlig it-hændelse eller -katastrofe.

Download vores skabelon til IT-Disaster Recovery Plan nå eller kontakt os for at diskutere dine behov.