Vores avancerede renrumsfaciliteter øger mængden af data, der kan rekonstrueres fra skadede harddiske. Vi udfører rekonstruktioner, hvor harddiskene må åbnes, i vores sikre renrumsmiljø for at undgå yderligere forurening og for at kunne rekonstruere så meget data som muligt.

Vores arbejdsbænke følger ISO 14644-1 class 5 standard

Har du en harddisk med en mekanisk skade bør den åbnes i et egnet miljø for at undgå skader.

Vores renrum har specielle arbejdsbænke konstrueret med HEPA-filtre som fjerner partikler ned til 0,5 mikrometer i diameter. Arbejdsbænkene og vores arbejdsstationer er ordnet i specialiserede områder baseret på den type medie: 2,5, 3,5 IDE, SATA-stationer, USB-stationer, SAS, SCSI, SSD, flash, telefoner, tablets og servere. Alle arbejdsbænkene følger ISO 14644-1 klasse 5 standarder.

img_600x600_cleanroom01

Sikkert miljø

Ibas og Ontracks renrum, verden over, er et sikkert miljø med CCTV-overvågning.

Nøglepersonale er sikkerhedsklareret af Forsvaret og vi følger strenge it-sikkerhedsprotokoller der revideres årligt.

Forskning og udvikling

Gendannelse af data kræver specialistkompetence og viden om de mekaniske aspekter af harddiske og datalagringsteknologier.

Ved sidste optælling havde Ibas og Ontrack over 500 proprietære software og hardware værktøjer, udviklet gennem mere end 30 år i branchen. For at holde trit med den teknologiske udvikling inden for datalagring, har Ontrack 200 softwareudviklere til at skrive ny kode eller designe nyt værktøj for at kunne gøre det bedste for vores kunder.


Optimal datarekonstruktion

For at reducere rekonstruktionstiden kan vores ingeniører arbejde samtidig på flere forskellige diske på forskellige stadier. Med vores egenudviklede software er det muligt at lave et image fra en disk både forfra, bagfra og fra hvilket som helst punkt på disken, samtidig med at vi kan undgå områder med skader på pladerne.

Ved at arbejde på det image, der bliver lavet i stedet for at arbejde direkte på disken, når vi udfører en rekonstruktion, sikrer vi en maksimal løsning, da vi ikke risikerer yderligere fejl som en konsekvens af at disken bliver ødelagt.

Når mest mulig rådata er kopieret ud fra det ødelagte medie, bliver det videreført til nye ingeniører, der arbejder med at få mest mulig data sat sammen ud fra den kopi, der nu er gemt på vores server. Derefter bliver det færdige resultat kopieret ud til et nyt medie, hvor kvaliteten kontrolleres, før det sendes ud. Man kan som tillægstjeneste bestille en fuld rapport, hvor man kan få svar på hvilke filer det er muligt at rekonstruere, før den nye disk bliver sendt ud.

I tilfælde hvor man har RAID-systemer eller store SAN, kan vores ingeniører lave image af hver separat disk og så genopbygge systemet. Dette er også tilfældet ved Hypervisor, hvor langt de fleste situationer med datatab er pga. menneskelige fejl.


Reservedele

Vi har et stort lager af reservedele og gamle harddiske for at sikre en hurtig opstart af opgaven.

Ontrack håndterer en verdensomspændende reservedelsdatabase hvor ingeniører verden over kan søge efter dele. Hvis for eksempel kontoret i Tyskland har dele Ibas har brug for i Norge sendes de afsted ekspres, ofte imens disken fra kunden er undervejs.

Sletning af data

Ibas beholder gerne din ødelagte harddisk og vi sørger selvfølgelig for at gammelt data bliver slettet.

Dette udføres enten ved hjælp af vores software løsninger eller ved brug af vores degausser.