Våra dataräddningsspecialister inom NAS-servrar har den expertis som krävs för att kunna rädda dina data från felaktiga NAS-system på QNAP.

QNAP NAS dataräddning

Du hittar alltid den bästa lösning för dataförlusten på ditt QNAP NAS-system hos oss. Tack vare många år av erfarenhet och kunskap om algoritmerna som används för RAID-kontroll kan Ibas i nästintill samtliga fall erbjuda lyckade överföringar av QNAP NAS-system.

Ibas är specialister gällande räddning av QNAP NAS-system och vi erbjuder hjälp för alla existerande QNAP NAS-system, med ett extremt bra resultat i mer än 90% av räddningarna.

Gratis kundtjänst dygnet runt för rådgivning och prisförslag.

logo_qnap

icon

QNAP NAS-system: orsaker till dataförlust

Defekta NAS-controller:

Defekta NAS-kontroller är ofta resultatet av felaktiga konfigurationer eller logisk uppbyggnad. Fel i de inbyggda programmen eller operativsystemet kan förorsaka dataförlust när konfigurationen ändras.

Defekta hårddiskar eller RAID-fel:

RAID-system är designade för att kompensera felen på en ensam hårddisk. Så snart som NAS/RAID används i vilken en hårddisk har gått sönder måste resterande hårddiskar kompensera för felet. En ytterligare fallerande hårddisk kan då leda till en total kollaps.

Dataförlust på grund av mjukvaruuppdatering:

Felaktiga uppdateringar på de inbyggda programmen kan orsaka problem. Detta gäller framförallt när administratörer, utan att tänka sig för klickar uppdatera. I vissa fall kan QTS:en skrivas över och data gå förlorad. Se till att du har gjort en backup innan du uppgraderar.

Mänskliga fel:

Mänskliga fel är ofta orsaken bakom dataförlust av NAS/RAID. Det sker ofta av misstag när en enhet ska omformateras, ominstalleras eller administreras på annat sätt.

Strömfel:

Ett NAS-system kan bli korrupt genom strömfel, fluktueringar i spänning eller överspänning. Äldre RAID är speciellt känsliga eftersom spänningsvolatilitet kan förhindra att diskar som inte är synkade med RAID:et återintegreras i systemet. 

Överhettning:

Överhettning av NAS-systemet kan bero på bristfällig kylning i serverutrymmet eller på felaktig placering i hemmet eller arbetsplatsen och kan leda till fel.

Naturkatastrofer:

Brand- och vattenskador och föroreningar kan förstöra ett NAS-system på bara några sekunder. Ibas har kapaciteten att rengöra och återbygga förorenade media.

Vi räddar data från följande system:

QNAP Corporate NASQNAP NVR Solution
QNAP Turbo NASQNAP SMB
QNAP Home NASNAP Network media Player
QNAP SOHO NASQNAP AFB (Automatic File Backup)
QNAP Mobile NAS 

img_600x800_engineer

Dataräddningsprocessen: QNAP NAS

  • Ring oss för gratis rådgivning och en första konsultation. Vi finns tillgängliga dygnet runt vid akuta ärenden.
  • Försök inte anvönda systemet – det kan förstöra data permanent.
  • En detaljerad beskrivning över dataförlusten och vad som ligger bakom den är till stor hjälp för dataräddningsprocessen. Det tillåter oss att identifiera potentiella felaktigheter på dit NAS-system redan från starten.
  • Du får en första diagnos av dataförlusten via telefonen. Vi konstaterar även om du är i behov an en transport av media (om du har hårdvarufel) eller om en RDR, det vill säga distanshjälp, kan lösa problemet.
  • Oavsett får du den bästa lösningen för ditt fall så att du kan återgå och få tillbaka dina data snarast möjligt.
  • Det första dataräddningsförsöket är avgörande, lita på en expert.

icon

Påbörja rekonstruktionen av dina data!

Ta kontakt med våra experter. Ibas har lösningar för att hjälpa alla – från stora organisationer och företag till privatpersoner som mist sina digitalbilder och alla däremellan.

018 84 36 203 Kontakta mig!