Våra dataräddningsspecialister inom NAS-servrar har den expertis som krävs för att kunna rädda dina data från felaktiga NAS-system på QNAP.

QNAP NAS dataräddning

Du hittar alltid den bästa lösning för dataförlusten på ditt QNAP NAS-system hos oss. Tack vare många år av erfarenhet och kunskap om algoritmerna som används för RAID-kontroll kan Ibas i nästintill samtliga fall erbjuda lyckade överföringar av QNAP NAS-system.

Ibas är specialister gällande räddning av QNAP NAS-system och vi erbjuder hjälp för alla existerande QNAP NAS-system, med ett extremt bra resultat i mer än 90% av räddningarna.

Gratis kundtjänst dygnet runt för rådgivning och prisförslag.

logo_qnap

icon

QNAP NAS-system: orsaker till dataförlust

Defekta NAS-controller:

Defekta NAS-kontroller är ofta resultatet av felaktiga konfigurationer eller logisk uppbyggnad. Fel i de inbyggda programmen eller operativsystemet kan förorsaka dataförlust när konfigurationen ändras.

Defekta hårddiskar eller RAID-fel:

RAID-system är designade för att kompensera felen på en ensam hårddisk. Så snart som NAS/RAID används i vilken en hårddisk har gått sönder måste resterande hårddiskar kompensera för felet. En ytterligare fallerande hårddisk kan då leda till en total kollaps.

Dataförlust på grund av mjukvaruuppdatering:

Felaktiga uppdateringar på de inbyggda programmen kan orsaka problem. Detta gäller framförallt när administratörer, utan att tänka sig för klickar uppdatera. I vissa fall kan QTS:en skrivas över och data gå förlorad. Se till att du har gjort en backup innan du uppgraderar.

Mänskliga fel:

Mänskliga fel är ofta orsaken bakom dataförlust av NAS/RAID. Det sker ofta av misstag när en enhet ska omformateras, ominstalleras eller administreras på annat sätt.

Strömfel:

Ett NAS-system kan bli korrupt genom strömfel, fluktueringar i spänning eller överspänning. Äldre RAID är speciellt känsliga eftersom spänningsvolatilitet kan förhindra att diskar som inte är synkade med RAID:et återintegreras i systemet. 

Överhettning:

Överhettning av NAS-systemet kan bero på bristfällig kylning i serverutrymmet eller på felaktig placering i hemmet eller arbetsplatsen och kan leda till fel.

Naturkatastrofer:

Brand- och vattenskador och föroreningar kan förstöra ett NAS-system på bara några sekunder. Ibas har kapaciteten att rengöra och återbygga förorenade media.

Vi räddar data från följande system:

QNAP Corporate NASQNAP NVR Solution
QNAP Turbo NASQNAP SMB
QNAP Home NASNAP Network media Player
QNAP SOHO NASQNAP AFB (Automatic File Backup)
QNAP Mobile NAS 

img_600x800_engineer

Dataräddningsprocessen: QNAP NAS

  • Ring oss för gratis rådgivning och en första konsultation. Vi finns tillgängliga dygnet runt vid akuta ärenden.
  • Försök inte anvönda systemet – det kan förstöra data permanent.
  • En detaljerad beskrivning över dataförlusten och vad som ligger bakom den är till stor hjälp för dataräddningsprocessen. Det tillåter oss att identifiera potentiella felaktigheter på dit NAS-system redan från starten.
  • Du får en första diagnos av dataförlusten via telefonen. Vi konstaterar även om du är i behov an en transport av media (om du har hårdvarufel) eller om en RDR, det vill säga distanshjälp, kan lösa problemet.
  • Oavsett får du den bästa lösningen för ditt fall så att du kan återgå och få tillbaka dina data snarast möjligt.
  • Det första dataräddningsförsöket är avgörande, lita på en expert.

icon

Beställ gratis felsökning

Vi utför en gratis felsökning av din hårddisk. Den kan vara från en bärbar dator, stationär dator eller extern enhet.

Om du har ett system med flera diskar, mobiltelefon, minneskort eller USB-sticka tillkommer diagnoskostnad. Detta gäller även vid krypterade eller formaterade hårddiskar.

Du kommer att få ett erbjudande med ett fast pris efter att felsökningen är klar. Gratis felsökning utförs under normal arbetstid. Om du behöver omedelbar hjälp rekommenderar vi att du ringer oss på telefon 018 84 36 203. Vi har jour dygnet runt.

Detta formulär är anpassat för företag. Om ditt ärende gäller en privatperson klicka här.

Steg 1

Enhetstyp
Steg 2

Orsak till dataförlust
Steg 3

Detaljer och utvärdering

Från vilken typ av enhet behöver du dataräddning?

Vilken är den viktigaste orsaken till din dataförlust?

Berätta gärna mer om vad som har hänt och vad som är viktigast att rädda

* I det här läget är gratis felsökning troligen inte möjlig. Kontakta oss eller skriv in din information, så kontaktar vi dig snarast. För hjälp, ring: 018 84 36 203

1. Kontaktinformation

2. Beställning och frakt

Vill du beställa GRATIS felsökning?:
Gratis frakt är inte tillgängligt i ditt land
  • Om det inte går att rekonstruera dina data eller om du väljer att inte beställa fortsatt arbete kan vi på ett certifierat sätt radera dina data. Om du önskar din defekta enhet i retur tillkommer en kostnad om 400 SEK inklusive moms för ekonomi frakt inom Sverige.
  • Det här beställningsformuläret ger Ibas rätt att påbörja utvärderingsprocessen omgående. Under gratis utvärderingen kan du avbryta när som helst.Om du är privatperson har du 14 dagars ångerrätt på din beställning, men om Ibas har genomfört beställt arbete innan du avbeställer så går det inte att genomföra avbeställningen. Alla regler för avbeställning återfinns i våra försäljningsvillkor. Om du önskar avbeställa sänder du oss ett e-postmeddelande eller ringer oss. Använd kontaktinformationen du fått eller avbeställningsformuläret på vår hemsida.
  • Du accepterar även vår hantering av personuppgifter som beskrivs i våra rättningslinjer för hantering av personuppgifter. Ibas kommer endast att använda dina personuppgifter för att processa ordern och rekonstruera data. Du finner våra kontkatuppgifter i våran privacy policy. Jag är rättmässig ägare / har tillstånd från ägaren att beställa felsökning av enheten/erna som beskrivs i beställningen. Den kostnadsfria felsökningen utförs av Ibas Ontrack AB (Ibas) (Reg No: 556536-9740), Box 1005, 75140 Uppsala, Sweden.