bio_jfarnell

James Farnell

Customer Relationship Manager, Continental Europe, Legal Technologies

James Farnell är Customer Relationship Manager på KLDiscovery i Centraleuropa. James är den första kontakten för klienter och koordinerar och tilldelar nödvändiga resurser till kunderna.

James hjälper kunderna och samordnar tjänster för datautredning och- andra lösningar för hantering av elektroniska bevis för bland annat rättstvister, skiljedom och interna utredningar. Han hanterar även frågor som rör tillsynsmyndigheterna i Europa.

James har tidigare arbetat som advokat inom immaterialrätt. James använder egna erfarenheter från rättstvister och konfliktlösningar när han erbjuder lösningar för att möta kundernas behov.  James växte upp i Bryssel och talar flytande franska.

 


bio_mnylen

Michael Nylén

Manager, Forensic Services (Sweden)

Michael leder det svenska datautredningsteamet och har mer än 15 års erfarenhet av IT-forensiska utredningar, undersökningar och projektledning. Michael har lång erfarenhet från en mängd olika undersökningar och granskningar, särskilt inom områdena stöld av företagshemligheter, stöld av immateriella rättigheter, konkurrensutredningar samt brottsutredningar.

Michael fokuserar på tydlig kommunikation, rådgivning och att bygga långsiktiga relationer. Han använder sin breda kunskap och erfarenhet inom e-Discovery, IT-forensiska utredningar, datainsamlingsprojekt och projektledning för att ta sig an komplicerade fall.

Han har också stor erfarenhet av att presentera bevis i domstol som expertvittne.


icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!