bio_jfarnell

James Farnell

Customer Relationship Manager, Continental Europe, Legal Technologies

James Farnell är Customer Relationship Manager på KLDiscovery i Centraleuropa. James är den första kontakten för klienter och koordinerar och tilldelar nödvändiga resurser till kunderna.

James hjälper kunderna och samordnar tjänster för datautredning och- andra lösningar för hantering av elektroniska bevis för bland annat rättstvister, skiljedom och interna utredningar. Han hanterar även frågor som rör tillsynsmyndigheterna i Europa.

James har tidigare arbetat som advokat inom immaterialrätt. James använder egna erfarenheter från rättstvister och konfliktlösningar när han erbjuder lösningar för att möta kundernas behov.  James växte upp i Bryssel och talar flytande franska.

 


icon

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!