Oavsett om projektet är stort eller litet

Ediscovery.com Review är en smidig och kraftfull service som ger dig snabba och korrekta resultat oavsett storlek på projektet.

Dataanalys och granskning

Nu behöver du inte använda flera olika system för att gå igenom och granska elektroniskt material.

Ediscovery.com Review är en komplett lösning för dokumentgenomgång och värdering (early data assessment), analys, granskning och dokumentation på ett och samma ställe.

Dataanalyse og innsyn
Oppnå fleksibilitet og kontroll med Ediscovery.com Review

Få flexibilitet och kontroll med Ediscovery.com Review

Databaser som ska genomsökas och granskas innehåller ofta data som inte är relevant eller kritisk. Detta gör sökningen långsam och skapar onödigt stora datamängder att gå igenom.

Med Ediscovery.com Review har du full kontroll över datamängder, kostnader, lagringsmöjligheter och dataformat. Statistik i realtid gör det möjligt för dig att ta korrekta beslut medans processen pågår projektet framskrider. Du väljer själv om du bara vill se meta-data, hela dokument i ursprungsformat eller som TIFF-bilder.

Kontakta oss för en demonstration

Behöver du säkra och analysera elektroniska spår?

Ta kontakt med våra experter. Ibas har kunskapen och de tekniska lösningarna! Vi hjälper alla - från stora företag, myndigheter, advokater och domstolar till privatpersoner.

018 84 36 203 Kontakta mig!