Säker dataradering från alla mobila enheter

Ibas Ontracks mobilraderingsmjukvara raderar säkert all data från läsplattor och smartphones och garanterar permanent borttagning av användarfiler såsom e-mail, kontakter, foton, SMS och annan data.

Efter radering kan enheterna på ett säkert sätt återanvändas, återvinnas eller säljas vidare.
Kombinera rejäla diagnostiska tester med säker radering för mobila enheter för att öka effektiviteten, förbättra säkerheten och garantera regelefterlevnad.

Återförsäljare och återvinnare kan snabbt bearbeta enheter, certifiera datasanering, förbättra kundnöjdheten och öka sin vinst.

Egenskaper

Raderar permanent data från iOS, Android, Blackberry, Windowsmobiler och Symbian-enheter

Raderar data genom att använda internationella standarder såsom DOD 5200.22-M

Stödjer efterlevnad av statliga, federala och internationella dataintegritetsregler och standardriktlinjer, inklusive NIST 800-88 Clear & Purge

Molnintegrering för licensdistribution och hantering

Genererar verifierbara raderingsrapporter och certifikat, samt etiketter för bearbetade enheter

Samtidig bearbetning av 80+ enheter, hundratals per operatör och dag

Helt kompatibel med Blancco Management

Hjälper till att lösa problem med kompletta diagnostiska insikter

AIVD logo Sandisk logo

Datasäkerhet

Att bara ta bort eller formatera mobile enheter får inte all data att försvinna helt. Eliminera risken för dataintrång med vår säkra och effektiva dataraderingsmjukvara. Mobile Erase erbjuder kompletta, manipuleringssäkra rapporter och certifikat på radering som uppfyller lagliga granskningskrav.

Snabbt och automatiskt

Starta en automatisk och komplett raderingsprocess på några minuter. En enda operatör kan enkelt radera hundratals mobile enheter varje dag.

Kompatibilitet

Löpande support för alla mobile plattformar, inklusive iOS, Android, BlackBerry, Symbian, och Windows Mobile.

Detaljerad verifieringskedja

Våra lösningar validerar en komplett raderingsprocess och genererar manipuleringssäkra rapporter som uppfyller lagliga granskningskrav. De kan anpassas för att passa dina behov och ger viktig information såsom:

  • Telefonens namn och etikett
  • IMEI-kod
  • Operatördetaljer
  • Lagringskapacitet
  • Tid och datumstämpel

Få en gratis konsultation idag

Kontakta vårt team med specialister för en gratis offert och för at få veta mer om hur våra dataraderingslösningar kan fungera för dig.

018 84 36 203 Kontakta mig!