100 % säker radering av mobil

Blancco Mobil är utvecklat för att hantera säker radering av internt och externt minne på smartphones.

En återställning av fabriksinställningar raderar inte lagrade data. Därför kan metoden inte garantera dig att dina data raderas permanent. Med Blancco Mobil blir all användardata som e-post, kontakter och textmeddelanden, raderat permanent så att telefonen tryggt kan återanvändas eller säljas. Programvaran hanterar även surfplattor.

Sikker sletting av mobil

Huvudfunktioner

Oberoende av operativsystem – Du behöver inget OS för att använda programmet

Flexibelt användargränssnitt

Möjlighet att välja raderingsmönster

Skriv ut etiketter som visar IMEI, serie nummer, raderingsstatus, datum för raderingen och övriga kunduppgifter

Lösning för säker radering

Det räcker inte med att bara ta bort data på en smartphone manuellt eller återställa fabriksinställningarna. Innehållet kan återskapas med rätt verktyg. Blancco Mobile Device Eraser eliminerar risken att data hamnar i orätta händer genom att ge full säkerhet och fullständig spårbarhet för varje smartphone som blir raderad.

Snabb och enkel raderingsprocess

Blancco Mobile Device Eraser gör raderingsprocessen enkel och säker. Den automatiserade processen sätts igång på några få minuter. Processen är väldigt effektiv och gör så att operatören enkelt kan radera flera hundra smartphones dagligen.

Omfattande stöd av smartphones

Blancco Mobile Device Eraser stödjer följande plattformar:

iOS, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile

Detaljerade rapporter och spårbarhet

All Blancco software products provide tamper-proof reports to prove successful erasure and comply with legal auditing requirements. This reporting provides users with the ability for a full asset disposal process and gapless audit trail.

Raderingsrapporten innehåller detaljer som:

  • Telefonens märke och modell.
  • IMEI kod.
  • Operatörsinformation.
  • Lagringskapacitet.

Kompatibel med Blancco Management Console som säkrar en komplett utrangeringsprocess och en sammanhängande spårbarhet.