100 % radering av Flashmedia

Blancco Removable Media Eraser försäkrar dig om att din data är raderad innan du slänger digitala lagringsmedier.

Radering av Flashmedia kräver en unik raderingsteknik. Med Blancco Removable Media Eraser blir din data permanent borttagen från olika lagringsmedier som USB-stickor, SD minneskort, CompactFlash-kort, Microdrive och andra lagringsenheter baserade på Flashminne.

Sletting av Flash media

Huvudfunktioner

100% permanent dataradering

Uppfyller samtliga myndighetskrav

Parallell radering av flera diskar

Enkelt att installera och användarvänligt

En säker raderingslösning

Applikationen raderar data som är lagrad på de flesta USB-enheter som stöds av Microsoft Windows. 100% av informationen tas effektivt bort.

Snabb och enkel raderingsprocess

Blancco Removable Media Eraser är enkel att installera och väldigt användarvänlig. Det grafiska användargränssnittet är enkelt att använda och programvaran kan radera flera enheter samtidigt.

Följer föreskrifterna

Blancco Removable Media Eraser raderar data i enlighet med internationellt erkända standarder. Detta bidrar till att ditt företag kan följa internationella regler och lokala lagar kopplat till datasäkerhet och förebyggande av dataförlust.

Detaljerade rapporter och spårbarhet

Programvaran genererar automatiskt en detaljerad raderingsrapport efter varje radering. Detta ger dig full kontroll på processen och bra spårbarhet genom rapporterna.