100 % säker radering av filer

Välj ett filraderingsverktyg som är enkelt att använda och som ger dig hög säkerhet i enighet med alla standarder.

Radering av filer med Windows-kommandon tar inte bort data från lagringsmediet. Blanccos filraderingsverktyg raderar den valda datan i enighet med alla ledande standarder för radering. Den användarvänliga programvaran förenklar dataradering i vardagen.

Sikker sletting av filer

Huvudfunktioner

Målinriktad, automatiserad radering av data

Användarvänligt interface

Avancerade valmöjligheter för rapportering

Proaktivt förebyggande av dataläckage genom riktad dataradering

Blancco File Eraser är speciellt utvecklad för slutanvändare som ska radera utvalda filer eller mappar på datorer, servrar och virtuella maskiner. Lösningen lämpar sig utmärkt till att makulera Microsoft Excel, Word eller PowerPoint-dokument, PDF-filer, bilder, papperskorgar, temporära filer, ledigt diskutrymme etc. Blancco File Eraser är en proaktiv lösning för att eliminera risken för dataläckage.

Offentligt godkännande säkerställer stöd från alla standarder

Blancco File Eraser uppfyller alla erkända internationella standarder och föreskrifter. Med detta verktyg kan du hantera säker borttagning av kundrelaterad data i enlighet med nya lagar och förordningar som har detta som krav. Blancco File Eraser används t.ex. för att uppnå ett fullt PCI godkännande. Detaljerade raderingsrapporter innehåller all nödvändig information som behövs för ett godkännande, detta inkluderar användarinformation, filnamn och exakt tidsram för radering.

Var säker på att 100% av datan tas bort

Blancco File Eraser garanterar 100 % radering av data från dina datorer, servrar och virtuella maskiner. Efter att en säker radering har utförts är det omöjligt att återställa datan med dagens existerande teknik. Utöver själva raderingsprocessen, skapas omfattande rapporter som bekräftar att raderingen har lyckats. Rapporterna kan verifieras och kan inte ändras på, något som är väsentligt för att kunna uppfylla myndighetskrav och juridiska revisionskrav.

Ökad effektivitet genom stöd av automatiska uppgifter

Blancco File Eraser gör det möjligt för användaren att i förväg bestämma radering av utvalda filer och mappar på lokala eller nätverksbaserade servrar eller arbetsstationer. Användaren kan också genomföra raderingsregler och automatisera rutiner, samt policybaserade tidsplaner och integration genom standardiserade Windows komponenter. Det är dessutom möjligt att skapa omfattande konfigurationsalternativ för att öka användarvänligheten och produktiviteten. Kommandogränssnittet stödjer alla funktioner och innehåller en rad olika filter och alternativ för effektiva implementationer.
Blancco File Eraser supported operatings systems