Sänd dina gamla lagringsmedia till Ibas

Vid användning av degaussern utsätts lagringsmediat för ett starkt magnetfält och avmagnetiseras. Detta innebär att all information som lagrats och all systeminformation raderas permanent. Enheten blir obrukbar efteråt.

Ibas Degausser är säkerhetsgodkänd av NSM, CESG och NATO.
Efter utförd radering erhålls ett certifikat som garanterar att all information är raderad. Om media inte ska returneras sänds de till miljögodkänd elektronikåtervinning.

Vi hjälper dig gärna att boka den mest lämpliga frakten till oss.

Priser

1-10Hårddiskar / tapeskr. 180,- pr. enhet - min kr 750
11-50Hårddiskar / tapeskr. 120,- pr. enhet
51-200Hårddiskar / tapeskr. 90,- pr. enhet
201>Hårddiskar / tapesoffereras separat

Moms och frakt tillkommer på ovanstående priser.

Beställ säkerhetsbehållare för att samla ihop hårddiskar och band

Har du behov av en behållare som du kan placera i era lokaler beställer du enkelt vår låsbara behållare som vi hämtar enligt överenskommelse.

Priser inkl. radering av hårddiskarna / banden:

Hämtning var 6:e månad: kr 17990,- (3 års avtal)
Hämtning var 12:e månad: kr 19990,- (3 års avtal)

Inklusive frakt. Moms tillkommer

För beställning kontakta Åke Ljungqvist

Verifiering av raderingsprocesser


Ibas har verktygen och kunskapen för att genomföra analyser av alla sorters lagringsmedia för att avgöra om data är fullständigt raderad.

Ibas erbjuder verifiering av raderingsprocesser till stora företag, lagringsleverantörer, hårddisktillverkare med flera. Våra tjänster resulterar i en rapport som verifierar att all data raderats för garanterad datasäkerhet.

Läs mer
Verifiering av raderingsprocesser