Hantering av totalradering

Erasure Management-lösningen är en robust, säker och kostnadseffektiv lösning för hantering av hela processen när det gäller dataradering med vår raderingsmjukvara. Den stödjer kontroll över IT-resurser och datalivscykler och effektiviserar dataraderingsprocessen genom att hantera administratörer, användare, aktiviteter och mjukvarulicenser.

Du får centraliserad kontroll över din data med 100 % certifierade och manipuleringssäkra rapporter. Kontrollera radering på distans över ditt nätverk och få tillgång till manipuleringssäkra certifikat och rapporter.

Egenskaper

Flexibel radering, antingen på plats eller i molnet

Övervaka och kontrollera pågående dataraderingar

Full överblick över hårdvara och raderingsdetaljer för skräddarsydd rapportering. Ger 100 % certifierad dataradering och manipuleringssäkra rapporter

Garanterar överensstämmelse med industristandards och regler, inklusive PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001, ISO 27040 och GDPR

AIVD logo Sandisk logo

Snabbt och enkelt

  • Användarvänligt gränssnitt och snabb installation
  • Inget krav på internetuppkoppling
  • Bygg en säker destruktionsprocess för data på bara fem minuter

Regelefterlevnad

  • Överensstämmer med erkända internationella standarder för radering
  • Följer interna policys för informationssäkerhet och för att förhindra dataförlust.

Rapportkedja

  • Bevis på radering via detaljerade, manipuleringssäkra rapporter
  • Behåll hårdvarans fulla historik, såsom märkningar och serienummer.

Få en gratis konsultation idag

Kontakta vårt team med specialister för en gratis offert och för at få veta mer om hur våra dataraderingslösningar kan fungera för dig.

018 84 36 203 Kontakta mig!