Ontrack Eraser Degausser 3.0

Degaussern raderar effektivt data genom att utsätta lagringsmediet för ett enormt starkt magnetfält som förstör all lagrad information på enheten för gott. Ontrack Eraser Degausser genererar 10.000 gauss i mitten av lagringsenheten och når ett toppvärde på 18.000 gauss.

Nationella säkerhetsmyndigheten (NSM) har godkänt vår degausser för radering av magnetisk lagringsmedia som innehåller hemliga och sekretessbelagd information.

Underhåll

Ontrack Eraser Degausser kräver i princip inget underhåll. Den kan användas kontinuerligt och varje radering tar bara 5 sekunder. Den har ett inbyggt diagnossystem för att kvalitetssäkra att varje radering uppnår minst 10.000 gauss för att din data ska bli 100 % raderad.

Garanti

Ontrack Eraser Degausser har ett års garanti eller 20.000 raderingar (det som uppnås först). Du kan också köpa 3 års eller 60.000 raderingars garanti.

Ontrack Eraser Degausser är internationellt godkänd av NATO, Norska NSM och Tyska BSI.

Radera hos Ibas

Som ett alternativ till att köpa en egen degausser kan du skicka dina kasserade lagringsmedia till Ibas. Vi raderar större partier som bekräftas i ett samlingscertifikat. Om de raderade enheterna inte ska returneras kasseras de i enlighet med gällande miljökrav.

För mer detaljer om priser, kontakta oss på telefon 018 84 36 203

Slett hos Ibas