VM-ware är en virtualiseringslösning som sedan lanseringen 1999 varit populär hos både privatpersoner och multinationella företag. Vi ser ofta att kompletta företagssystem satsar på WM-wares pålitlighet och backup möjligheter. När mycket står på spel är det viktigt att ha en disaster recovery plan på plats för att hantera potentiella katastrofer.

VMware recovery är en väldigt komplicerad procedur, men här hittar du de centrala begreppen som du bör kunna.

Korrupt VMFS filsystem

VMFS står för Virtual Machine File System och det är detta själva VM-ware organiserar och lagrar data på. VMFS filsystem används av två populära VM-ware produkter: ESX server och flaggskeppet VM-ware Infrastructure.

VMFS är ett flexibelt filsystem som är cluster-baserat, det fungerar inte som en vanlig hårddisk. Det kan utökas över flera servrar och kan växa i storlek utan att behöva omformateras eller förlora data.

Om VMFS filsystemet är skadat är det viktigt att ta kontakt med professionella specialister som kan ge dig råd och första hjälpen. Filsystemet är komplicerat och den cluster-baserade uppbyggnaden gör återställningen svårare än på traditionella hårddiskar.

Korrupt VMDK

VMDK-filtypen är mer känd än VMFS. Förkortningen står för Virtual Machine Disk och är egentligen en egen programvarubaserad hårddisk på toppen av en fysisk hårddisk. VM-ware använder VMDK-filtyper för att lagra ett virtuellt operativsystem som innehåller alla filer, systeminställningar och program inom denna virtuella nivå.

VMDK kan förstöras på grund av fel i programvaran på värddatorn eller vid fysiskt hårddiskfel. Men det är alltså möjligt att rädda VMDK-filer eller hämta data från filerna.

RAID-fel

Får man fel i ett RAID system kan man förlora data oavsett om man har en virtuell miljö eller inte. RAID-fel uppstår vanligtvis när RAID-kontrollern får olika typer av problem. Men det är självklart inte ovanligt att det uppstår ett fysiskt fel på en av diskarna i RAID-uppsättningen.

Oavsiktligt raderade filer

Det är ofta ganska enkelt att hämta tillbaka en raderad fil som inte är fysiskt överskriven. Men det är inte alla som kan återskapa en fil som av misstag tagits bort i ett virtuellt system. Experter vet däremot att virtuella system använder VDMK-filtyper för att lagra all sin data och då är det ibland möjligt att hämta förlorade filer från filsystemet utan att behöva skanna hårddisken.

Vår kunskap om VM-ware

Om det uppstår problem i WM-ware-systemet är det en fördel att kontakta Ibas. Vi har ett samarbete med VM-ware och använder alltid den senaste tekniken i våra VM-ware recoverylösningar.

Remote Data Recovery för VM-ware

Vi kan via RDR, remote data recovery, koppla upp oss direkt mot kundens system via en krypterad internetanslutning. När en katastrof inträffar, kan våra specialister jobba dygnet runt om dataförlusten påverkar verksamheten negativt eller om företaget står inför stora ekonomiska eller operativa förluster.

Tre case studys.

Saknar VMDK i VM-ware på RAID 5

Ett RAID–system startas om när leverantören felsöker ett problem. Detta orsakar en skarp avstängning medan VM-ware-värden fortfarande är igång. När RAID-et går online igen saknas en VMDK för en kritisk virtuell maskin.

Senare visade remote data recovery att vissa delar av VMFS-filsystemet hade förstörts, bland annat «inode» för den aktuella VMDK-filen. Med hjälp av proprietära verktyg kunde Ibas återställa och sekvensera datafragment från den skadade VMDK-filen. Ytterligare undersökningar i den här filen visade fel i det inre EXT (Linux) filsystemet. Tack vare särskilda reparationer på Guest File System nivå kunde ingenjören återskapa den interna volymen och rädda all data.

Resultat: All kritisk data räddades, med bara några få skador i katalogstrukturen.

Oavsiktlig radering av en kritisk virtuell dator

På en fredag eftermiddag raderar en kund en virtuell dator felaktigt från en VMFS-lagring. En Ibas-ingenjör hittar de fragment av data som behövs för att återställa den raderade virtuella disken. Den virtuella disken återställdes som en startbar VMDK-fil medan NTFS datan exporterades till en extern lagring.

Resultat: En fullständig räddning av data genomfördes.

Fel på RAID-diskar som har en VM-ware Datastore

En RAID 5 server med 8 hårddiskar varav 2 hade mekaniska fel skickas in till Ibas labb. På serven finns en VM-ware Datastore som är värd för ca. 14 virtuella maskiner. Kunden hade misslyckats med sina återställningsförsök.

Kunden kontaktar oss och när vi fått in diskarna kopierar vi 9 hårddiskar till vår server. 3 av dessa har fel. Datan kartläggs och RAID-et återställs. Vi upptäcker nya fel från tidigare återställningsförsök, men vi klarar av att identifiera den bästa konfigurationen, inklusive återuppbyggnad av en felande hårddisk från pariteten av de andra hårddiskarna.

Därefter repareras några enkla VMFS-fel för att ge tillgång till de virtuella datorerna. I nästa steg blir sju kritiska virtuella diskar undersökta, varav flera har enkla fel. Ingenjörerna fortsätter att reparera filsystemet där det finns möjlighet och data räddas från alla sju virtuella diskar, däribland flera SQL-databaser.

Resultat: Trots ett väldigt komplicerat haveri blev i stort sett all kunddata helt återställd.