Pionjär inom dataräddning i virtuella miljöer

Börje Aamodt är Ibas Ontracks främsta expert. Han har räddat data från virtuella system under nästan hela sin karriär. Han har följt teknologin sedan VMware fick fäste på marknaden i början av 2000-talet, och han kunskap och erfarenhet ligger till grund för många av de verktyg som i dag används internationellt.

Utmaningar Ibas Ontrack måste lösa vid stora komplexa job:

 • Data och innehåll lagras i olika lager i filsystemen på stora SAN
 • När problemet beror på själva SAN:et måste vi gå på djupet i hårdvaran och undersöka de olika strukturerna
 • När virtuella maskiner har raderats måste man undersöka strukturen i själva mjukvaran
 • Ibland saknas de virtuella maskinerna på backuperna och då måste in med våra specialverktyg och kunskap för att rädda så mycket förlorade data som möjligt
 • När systemen desigants för att fungera klanderfritt och saknar inbyggda funktioner för att återupprätta förlorade data
Börje Aamodt
Whitepaper – dataräddning i virtuella miljöer

I nära samarbete med VMware

Ibas och Ontrack har varit VMware partners sedan 2008 och sedan dess har vi utfört tusentals WMware-räddningar, ofta i ett nära samarbete med VMWare.

VMware´s supportcenter är uppdaterat med information om våra tjänster och i dag har vi lösningar till följande VMware produkter: VMware ESX/ESXi; VMware Server; VMware Workstation och VMware Fusion.

Datarekonstruktion från virtuella system

våra ingenjörer rekonstruerar data från alla typer av virtuella lagringssystem och servrar; inklusive:

Virtuell infrastruktur: VMware®, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® och Linux® XEN®, Oracle® VM

Virtuella filsystem: VMFS, NTFS, FAT, EXT3, HFS, etc.

För en komplett lista över system och filtyper, ta kontakt med vår kundtjänst på tel 018 84 36 203

De vanligste orsakerna till dataförluster i virtuella

Omformaterat VMware ‘Datastore’. Denna volym lagrar all data som är knutet till de virtuella volymerna.
 • Omformaterat VMware ‘Datastore’. Denna volym lagrar all data som är knutet till de virtuella volymerna.
 • Fel i virtuella diskfiler (VMDK eller VHD).
 • Fel i VMFS datastore volymerna.
 • Raderade virtuella diskfiler (VMDK eller VHD).
 • Fel i Guest filsystemet.
 • RAID eller andra hårdvarufel.

Våra internationella tips för att undgå ytterligare en dataförlust

Påbörja rekonstruktionen av dina data!

Ta kontakt med våra experter. Ibas har lösningar för att hjälpa alla – från stora organisationer och företag till privatpersoner som mist sina digitalbilder och alla däremellan.

018 84 36 203 Kontakta mig!