Ransomware är fortfarande ett allvarligt hot för både företag och enskilda personer. I den här faktaboken förklarar Ibas Ontrack-experter vad företag bör veta och vad som kan verka förebyggande. Du får också goda råd, tips och kunskap om vad som är möjligt att rädda om du utsätts för en attack.

Ibas Ontrack har samlat viktiga fakta och viktig statistik om ransomware och ger råd om hur man kan skydda sig mot en attack eller beter sig i en nödsituation.

Ladda ner bakgrundsinformation – Siffror och statistik: Ransomware Infographic

Vill du ladda ner vår nya vitbok: Dataåterställning vid ransomware för företag. Fyll i följande formulär:

Ransomware data recovery for the enterprise