Är det möjligt att återskapa data från korrupta eller ransomware drabbade backup system?

Øyvind Nyland, som har över 30 års erfarenhet inom dataräddning är kristallklar med: “Trenden att ransomware även har som mål att kryptera backuper innebär att företagen inte längre kan lita på att de kan göra restore från en fungerande backup efter en attack. Vi har de senaste sex månaderna fått in 30 ärenden till våra dataräddningslabb i Europa och vårt globala utvecklingsteam har tagit fram egna verktyg för att adressera det växande problemet, verktyg som även kan återskapa data från till exempel Veeam backuper som annars varit helt ödelagda och omöjliga att läsa”

Dataräddning av malware-infekterad Veeam backup

Kombinerat med drygt 40 års erfarenhet har vårt globala ingenjörsteam framgångsrikt återhämtat data från Veeam VBK-filer.

Nyland berättar om ett speciellt uppdrag: «våra kollegor i Tyskland löste nylig ett stort räddningsuppdrag åt en av de större utställningsarrangörerna i Europa. 100 servrar var delvis krypterade av ransomware, och kravet var på 400.000 €. Polisen och att team av lokala cybersecurity-experter hade gett upp och förstod inte vad det var som hade hänt. När våra ingenjörer började titta på ärendet och sätta sig in hur attacken skett förstod vi att den var riktad och skräddarsydd just mot den här verksamheten. Detta tros bli betydligt vanligare framöver.

Øyvind Nyland

Øyvind Nyland, som har över 30 års erfarenhet inom dataräddning

Vem är det som kontaktar oss för att få hjälp?

Våra kunder är företag som är direkt utsatta, eller leverantörer som blir ombedda att hjälpa sina kunder. Tack vare vår unika erfarenhet, kompetens och globala utvecklingsteam är det just sådana här utmaningar som skiljer oss från andra. Innovation och enastående kundservice är avgörande faktorer för den totala kundupplevelsen som våra kunder får hos oss.

Ransomware

FAQs

Mina Veeam VBK backup filer är skadade (korrupta) på grund av en ransomware attack. Hur kan Ibas Ontrack hjälpa mig?
Ibas Ontrack har många års erfarenhet och har utvecklat proprietära verktyg för att återskapa data från Veeam backup filer. På grund av detta kan vi rädda ett stort antal Veeam ärenden – även i de tillfällen då malware har gjort filer korrupta. Våra dataräddningsmetoder fungerar även på ödelagda VBK filer.

Hur är det med VMware Storage Snapshot backup från virtuelle maskiner?
Många verksamheter litar på virtuella maskiner som implementerats med backup programvara i sina datacenter. Ibas Ontrack har kompletta lösningar för att återskapa VMware, vSphere, och Microsoft Hyper-V integrerat med Veeam lösningar.

Hur blir backup filer skadade eller korrupta?
Det finns många sätt som en fil kan skadas på:

 • Stora backup filer som kopieras till andra enheter
 • Backup som blir oavsiktligt raderad
 • Filer som blir krypterade

Vad kan göras för att förebygga riskerna med lösensummevirus på backup filer?
Ibas Ontrack rekommenderar:

 • Implementera en backup och recovery plan for alla kritiska data genom att följa 1-2-3 strategin:
  • 3 – Se till att ha minst 3 kopior av data
  • 2 – lagra data på 2 skilda lagringsmedia
  • 1 – lagra en av kopiorna utanför verksamhetens fysiska lokaler
 • Testa backuper regelmässigt för att försäkra dig om att de innehåller rätt data och att de inte är korrupta
 • Isolera kritiska backuper från nätverket(air gap), eller till molnet,  för maximalt skydd av nätverksansluten backup.
 • Implementera “copy-on-write file” system (NetApp WAFL – Linux ZFS) och WORM features i NAS system.
 • Patcha kritiska operativsystem och antivirus, säkerhets och backup programvara så fort som möjligt.
 • Träna användare och administratörer kontinuerligt i cyber security och phishing.

Ransomware Guide Ransomware prevention tips

Ransomware Guide

Påbörja rekonstruktionen av dina data!

Ta kontakt med våra experter. Ibas har lösningar för att hjälpa alla – från stora organisationer och företag till privatpersoner som mist sina digitalbilder och alla däremellan.

018 84 36 203 Kontakta mig!