En korrekt utformad krisplan, rutiner, kunskap och hjälp från experter inom dataräddning, verktyg och kunnande, kommer vara avgörande för att rädda data från HP EVA system.

Hur kan Ibas hjälpa dig?

Kunder hör ofta från tillverkare att data inte går att rädda när den väl försvunnit i dessa komplexa lagringssystem.

Det följer ofta av dåliga råd och ibland även av att teknikerna hos tillverkaren försökt lösa problemet själva. Ibas har bevisat motsatsen.

Vi finns tillgängliga globalt dygnet runt 365 dagar om året för dig som behöver hjälp omgående.

Alla våra laboratorier har den kompetens som krävs för att ge dig den bästa första-hjälpen-vården för att minska din dataförlust.

Ibas  ingenjörer bedömer vilka åtgärder som är nödvändiga för att återupprätta förlorad data. Återupprättandet kan göras virtuellt och i viken typ av lagringsystem som helst.

Lagringsmedian kommer analyseras och kunden får en rapport som inkluderar prisförslag, tidsåtgång för arbetet och rekommenderad åtgärd. Den andra fasen av servicen består av själva dataräddningen, vilken kan göras helt eller delvis I våra Ibas laboratorium.

logo_hp

Vi erbjuder dataräddning från följande system:

 • HP Storage P6500 EVA
 • HP Storage P6550 EVA
 • HP Storage P6300 EVA
 • HP Storage P6350 EVA
 • HP StorageWorks 8400 Enterprise Virtual Array (EVA8400)
 • HP StorageWorks 6400 Enterprise Virtual Array (EVA6400)
 • HP Storage Works 6000 Enterprise Virtual Array (EVA6000)

Case study: HP lagring fungerar för EVA (Enterprise Virtual Array) 6000

På grund av en naturkatastrof svämmade lagringssystemet över och blev onåbart. Kritisk företagsinformation såsom SQL databasfiler och information om anställda gick inte att nå.

I det här caset var 80 hårddiskar, innehållande 18 virtuella RAID samlade. För att ta reda på exakt hur EVA-systemet var designat var vi tvungna att skaffa en identisk hårddisk. Vi satte upp dem i olika konfigurationer för att ta reda på hur systemstrukturerna i EVA byggs in eftersom dessa definierar hur data distribueras i disken.

Efter nästan sex veckors intensivt arbete med utveckling, återuppbyggande och räddningsarbete lyckades man till slut. Genom att använda nyligen upptäckta verktyg lyckades vi återskapa 4 TB av känsliga SQL databasfiler (nästan 90% av den data som förlorats i översvämningen)..

img_600x600_hpevap6000

icon

Tips för att undgå dataförluster

 • Stäng av strömmen - det är viktigt att stänga av på ett kontrolleras sätt för att säkerhetsställa att backup och underhållningsrutiner startar i ett korrumperat system.
 • Byt aldrig ut en defekt disk med en disk som har använts i ett annat system. Radera alltid en begagnad disk innan användning.
 • Stäng av omedelbart om du hör ett underligt ljud. Ett sådant system kommer totalcrasha efter ett tag.
 • Gör alltid en backup innan du ändrar systeminställningar eller byter mjuk- eller hårdvara.
 • Markera alla hårddiskars position i systemet innan någon tar ur dem ur systemet.
 • Om du upplever en systemkrasch i arebuild mode ska du inte köra fler rebuild sessions.
 • Kör inte verktyg som SHKDSK eller fsck och defragmentera inte potentiellt defekta diskar. Notera att du kan bli tillfrågad om detta!
 • Ring Ibas för hjälp!
 • Försök inte använda mjukvaran om du har problem efter ett strömavbrott.
 • Ta det lugnt och försök tänka klart om du förlorar data.  Ta anteckningar på vad som hänt och vad du har gjort. Detta är viktig information som våra experter kommer att fråga efter när du väl ringer.
 • Kom ihåg att reparationsverktyg är designade för att göra ditt system stabilt. Sådana verktyg kan arbeta på en enskild defekt hårddisk, men på ett RAID kan du göra förändringar som inte kan ändras tillbaka.

icon

Rädda dina data nu!

Kontakta våra experter omgående.

Dataräddning från Ibas Ontrack passar alla - från de största företagen och myndigheterna till privatpersoner som har förlorat digitala foton.

018 84 36 203Beställ felsökningKontakta mig