Kraschad bärbar Mac | Ibas Ontrack räddade alla data

sep 23, 2021

Problemet

En kund kontaktade Ontracks experter för han behövde hjälp med dataåterställning för en bärbar Mac som hade tappats och av misstag körts över av en truck varpå batteriet hade bränts. 

Lösningen

Ontracks återställningsexperter undersökte skadorna på Mac-enheten och implementerade en återställningsprocess i tre steg för att extrahera data. Processen bestod av:

  • Sanering – En grundlig process där alla föroreningar som påverkade användbarheten för den skadade bärbara Mac-datorns rensades bort.
  • Mikrolödning – Ett litet lödverktyg användes för att byta ut en grupp skadade kondensatorer och resistorer som var placerade nära det brända batteriet.
  • Diagnostik – MacBook-datorn placerades i ett speciellt diagnostikläge där både Apple-tillhandahållna OEM-verktyg och Ontracks egenutvecklade verktyg användes för att montera den interna lagringsenheten som en volym på labbmaskiner och bearbeta datakopieringen.

När processen var klar kunde Ontrack extrahera och verifiera alla data.

Resultatet

Vissa olyckor är inte enkla att förutse. Du kan vara säker på att Ontracks återställningsexperter ger tillfredsställande service när det gäller återställning av Mac-datorer, likväl som dataåterställning för liknande enheter. Och det är oberoende av om skadan uppkommit då enheten tappats av misstag och förstörts eller om en truck har dykt upp och kört över den.