Expressräddning av RAID 5 | Läs hela berättelsen här

okt 20, 2021

Problemet

 

Ett multinationellt kundföretag hade förlorat viktiga finansiella data och kontorsfiler, utan någon implementerad säkerhetskopieringplan. Efter att ha insett allvaret i situationen med sin dataförlust, kontaktade de omedelbart Ontracks teknikerför att få hjälp med återställningen.

Lösningen

Med tanke på vikten av alla förlorade data skickade klienten all media under helgen via bud till en Ontrack-tekniker som råkade ha jour. Enligt kundförfrågan tillhandahöll Ontrack projektuppdateringar var 15:e minut när dataåterställningsplanen förbereddes.

Det upptäcktes snabbt att kundens hårddiskar användes med Raid 5-systemetoch för att kunna genomföra dataåterställningen behövde teknikerna återskapa enheterna för att säkerställa perfekt kvalitet på alla data som fanns på deras VMFS VMware ESX 5.1-volymer.

Resultatet

Genom fantastiskt teamwork och ihärdigt arbete lyckades Ontracks dataåterställningstekniker återskapa systemet med alla enheter till nästan 100 % av ursprunglig datavolym inom sex dagar; ett bevis på företagets oöverträffade expertis och engagemang i att lösa även de mest komplexa datautmaningar. Kunden uttryckte sin enorma tacksamhet för snabb dataåterställning och var glada över att ha sitt företag igång igen på knappt en vecka med hjälp av Ontracks tjänst för dataåterställning i nödsituationer.