Endast hos Ibas | Räddning | IBM Storwize | Recovery

okt 26, 2021

Problemet

En kund angreps nyligen av en utpressningstrojanattack som innebar att Ontrack-tekniker stod inför ett av sina hittills mest utmanande dataåterställningsuppdrag med att återskapa 120 skadade hårddiskar i ett IBM SVC Storwize v7000-system – utan tillgång till någon säkerhetskopia.

Lösningen

Efter att ha noterat projektets kritiska karaktär påbörjade Ontracks dataåterställningstekniker ett omfattande arbete med att eventuellt kunna återställa raderade data:

 1. Konsultation
  Ontrack-teamet kunde ansluta sig till kundens arbetsteam för att få en uppfattning om dataförlustincidenten och de påverkade lagringssystemen. Baserat på denna insikt kunde Ontrack göra en projektplan med uppskattade tidpunkter och fastställda kostnader för dataåterställning.

   

 2. Diagnos
  Dataåterställningstekniker använde Ontracks egna verktyg för att analysera diskarna, avgöra den troliga matriskonfigurationen samt upptäcka indikationer på Windows-lagringsutrymme och virtuella VMware-lagringsdatorer.

 3. FoU-simulering och programmering
  Efter den initiala diagnosen analyserade tekniker en minimal maskinvarukonfigurering av IBM SVC Storwize v7000 som ett sätt att upptäcka layouten på diskstrukturer som användes för att mappa Raid-uppsättningar, inklusive hanterade diskar, SVC-pooler, virtuella diskar och fysiska diskar (=LUN).


  Ontrack påbörjade sedan ett nära samarbete med kundens IT-avdelning för att få igång maskinvaran i en ny konfigurering av IBM SVC Storwize v7000-systemet.

  Simuleringar utfördes för att se om klientens miljö kunde återskapas på den driftsatta maskinvaran och om man kunde hitta en struktur för att eventuellt rekonstruera raderade data. Alla resultat från de simulerade strukturerna jämfördes med strukturerna på de ursprungliga hårddiskarna.

  En positiv prognos gjordes baserat på jämförelsen av strukturerna och Ontrack kunde gå vidare med att skapa och modifiera de egna verktygen för att extrahera funktionella lagringssystem och genomföra SAN-systemets dataåterställning.

 4. Dataåterställning

Med en enorm utmaning framför sig utförde Ontracks dataåterställningstekniker omfattande forskning om IBM:s egenutvecklade programvara, vilket resulterade i att tekniker modifierade sina återställningsverktyg för att kunna återskapa DRAID som användes i IBM-systemet.

Att räkna ut fördelningsmönstren för DRAID visade sig vara den mest komplicerade delen av återställningsprocessen, med tanke på att alla data på DRAID6 MDisk också hängde ihop med ett antal andra MDisks som dynamiskt allokerade flera nivåer av både VDisks och Dynamic Disks.

När matrisen var virtuellt återskapad kunde Ontrack-teamet virtuellt återskapa volymerna och omvandla dem till 1 152 enheter för att visa den övergripande layouten av tillgängliga data och generera rapporter för klienten och därmed slutföra IBM Storwize-dataåterställningen.

Resultatet

När klienten först berättade om problemet fanns det lite hopp om fullständig återställning med tanke på komplexiteten i IBM Storwize-datalagringssystemet. Men tack vare våra teknikers dedikerade arbete finns nu en helt ny Ontrack-dataåterställningslösning för alla IBM Storwize-system tillgänglig endast via Ontrack.