En djupdykning i Dell/EMC Isilon-data | Ibas Ontrack

sep 20, 2021

Problemet

En kund råkade oavsiktligt köra ett kommando som raderade kritiska filer i en Dell/EMC Isilon-lagringsmatris som innehöll 270 diskar med en sammanlagd storlek på 2 PB (petabyte). 

Lösningen

När enheterna i fråga flugits in satte Ontracks återställningstekniker igång med en grundlig undersökning. Snart stod det klart att man behövde kalla in JIT-utvecklingsteamet för hjälp med att återställa data från den aktuella versionen av Isilon. Under nästan åtta veckor arbetade teamet nätter, helger och helgdagar för att ta fram en bra lösning och leverera en första uppsättning data till kunden.

Kunden var extremt tacksam för att få de återställda filerna. Men för att vara helt säker på att ingenting hade missats under återställningen och att man uppfyllde alla krav ville kunden köra ytterligare kontroller. Ontracks JIT-utvecklingsteam tog sig an det nya uppdraget och finkammade 270 enheter för att leta efter filer som matchade relevanta krav och bestämmelser. Samtidigt införde man en process för sökning, kopiering och deduplicering av specifika filer som påträffades på respektive disk.

Efter flera månaders arbete med den andra genomsökningen hade man fått fram över 300 miljoner filer och PDF- och JPG-filer motsvarande 13 TB (terabyte). 

Resultatet

Det här projektet är ett bra exempel på hur Ontracks återställningsexperter gör allt för att uppfylla sina kunders behov. Förutom att återställa förlorade filer från Dell/EMC Isilon-lagringsplattformen kan våra tekniker ta fram bevis på dataåterställningen som intygar att tillämpliga krav och standarder uppfylls.