World Backup Day

den 31 mars 2015 av Tormod Nymoen

I dag är det World Backup Day. Det är en dag som sätter fokus på hur viktigt det är att testa och validera ett företags backup för att minska riskerna att förlora data.

Ibas moderbolag, Kroll Ontrack, har gjort en undersökning som visar att ett företag riskerar att förlora data trots att man har en backuplösning.  Undersökningen visar att 61 procent av företagen som förlorar data hade backuplösningar på plats. Av de 71 procent som använder backup, så är det 29 procent som gör det varje vecka och 42  procent som gör det dagligen.

Orsaken till dataförluster handlar ofta om misstag i rutiner och processer. Undersökningen visade följande:

21 procent säger att det var fel i systemet.

21 procent menar att servern eller datorn inte ingick i rutinen för säkerhetskopieringen.

19 procent säger att backuplösningen inte var online

Vi listar nedan fyra rekommendationer hur ett företag bör hantera sin backup.

  1. Inkludera alla lagringsmedier i din backuprutin.
  2. Försäkra dig om att backupen fungerar.
  3. Skapa rutiner för att testa backup-lösningen regelbundet.
  4. Sätt upp ett rapportsystem som indikerar på eventuella fel

 

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!