Vanliga felkoder i hårddiskar | Hårddiskkrasch | Ibas

den 13 januari 2022 av Ontrack-teamet

IBM Storwize Data Recovery

Om du någonsin har upplevt ett hårddiskfel är du väl medveten om hur snabbt den resulterande dataförlusten kan ske. Att förstå den specifika typ av fel som din hårddisk upplever hjälper dig inte bara att komma till botten med problemet, det hindrar dig också från att göra saken värre när det gäller oddsen för en framgångsrik dataåterställning. Behöver du hjälp med att ta reda på vad som gör att din hårddisk går sönder? Följ med på vår genomgång av de vanligaste hårddiskfelkoderna och hur du åtgärdar dem.

Disken full

Den här felkoden indikerar att det inte finns något ledigt utrymme kvar på hårddisken eftersom allt utrymme har använts.

För att lösa det här problemet måste du frigöra lite utrymme. Du kan göra detta genom att ta bort onödiga filer eller program, tömma papperskorgen samt ta bort gamla eller onödiga loggfiler.

SMART-fel förutspått på hårddisk 0

Den här koden betyder att S.MART (enhetens teknologi för självövervakning, analys och rapportering) har upptäckt ett fel och förutspår att hårddisken är nära att gå sönder. Detta händer vanligtvis om hårddisken är skadad.

Om du ser denna felkod måste du omedelbart säkerhetskopiera alla data på din enhet och byta ut din hårddisk.

Felen SMART Hard Disk Error eller SMART Hard Disk Error 301

Denna felkod är vanlig på bärbara och stationära datorer och uppstår när ett maskinvaruproblem upptäcks i samband med en genomsökning. Detta fel inträffar utan förvarning och leder ofta till dataförlust.

Det kan finnas flera anledningar till problemet, inklusive ett föråldrat BIOS, en lös anslutning, ett virus, filfel, fysisk skada, en oväntad avstängning eller en strömstörning.

För att lösa felet SMART Hard Disk Error 301 måste du prova följande:

 • Ändra startprioritetsordningen
 • Återställa BIOS
 • Sätta tillbaka hårddisken
 • Hård omstart
 • Använda programvara för dataåterställning

Felen Hard Disk Quick (303) eller SMART-hårddiskfel 303

Fel 303 är ett hårddiskfel som uppstår när datorn inte startar och omdirigerar till systemdiagnostik. Det finns flera orsaker till att felet inträffar, inklusive följande:

 • Föråldrad BIOS
 • Lös kontakt
 • Virus
 • Filfel
 • Fysiska skador
 • Oväntad avstängning
 • Strömökning

För att åtgärda detta problem måste du få hårddisken bedömd av en yrkesperson i syfte att fastställa vad problemet är och skadans omfattning.

Även om det kan vara frestande att försöka lösa problemet själv kan verktyg som Bootrec, FSCK, Windows Error Checking Tool och CHKDSK orsaka ytterligare skador på hårddisken och göra data omöjlig att återställa.

Om du bestämmer dig för att kontrollera enheten själv med denna programvara, se då till att du har enheten i skrivskyddat läge när du testar, och ta också ett foto av enheten innan du utför några ändringar.

Hårddisk 1 (3F1)

3F1-fel uppstår ofta hos bärbara datorer och indikerar att det finns ett problem med hårddisken. De kan uppstå när hårddisken är skadad eller om operativsystemets filer är skadade.

Följande lösningar kan ofta användas för att fixa den här typen av hårddiskfel:

 • Hård återställning
 • Återställ standardinställningar för BIOS
 • Kör maskinvarudiagnostik
 • Återställ hårddisken
 • Ta bort hårddisken och testa den
 • Använd programvara för dataåterställning

Startenhet hittades inte – ingen hårddisk (3F0) eller startenhet tillgänglig

Denna felkod betyder att BIOS inte kan hitta någon startenhet i systemet. Felet orsakas vanligtvis av:

 • Felaktig startsekvens i BIOS
 • Anslutningsproblem
 • Skadlig programvaruattack
 • Fysisk skada på hårddisken

Så här åtgärdar du den här typen av fel:

 • Utför en hård återställning
 • Återställ BIOS standardinställningar
 • Återställ hårddisken

Primärt master-hårddiskfel eller fel på 3:e / 4:e / 5:e master-hårddisk

Denna vanliga felkod indikerar att det finns ett fel på en eller flera av enheterna i systemet. Felet kan uppstå när hårddisken är skadad eller om operativsystemets filer är skadade.

Om din enhet anger denna felkod måste du få hårddisken bedömd av en yrkesperson. Bli inte frestad att själv använda felsökningsverktyg eftersom detta kan orsaka ytterligare skada och göra data omöjlig att återställa.

Diskstartsfel

Ett diskstartsfel betyder att systemet har hittat ett fel på den enhet som för närvarande är angiven som startenhet. Felet kan uppstå om hårddisken är skadad eller om operativsystemets filer är skadade.

Om du råkar ut för denna felkod måste du få hårddisken bedömd av en yrkesperson. Även om det kan vara frestande att själv använda felsökningsverktyg kan detta orsaka ytterligare skada och göra data omöjlig att återställa.

Om du bestämmer dig för att kontrollera enheten själv med denna programvara, se då till att du har enheten i skrivskyddat läge när du testar, och ta också ett foto av enheten innan du utför några ändringar eftersom du kan komma att behöva denna information längre fram.

Felen Cyclic Redundancy Check Error eller Drive is Not Accessible Data Error

Denna felkod indikerar att enheten har ett läsfel. Felkoden kan uppstå när hårddisken är skadad eller om operativsystemets filer är skadade. Denna typ av fel kan också orsakas av felkonfigurerade filer, misslyckad programinstallation eller filfel.

Om du stöter på den här felkoden, bli då inte frestad att själv använda felsökningsverktyg. Kontakta istället en yrkesperson som kan utföra en hårddiskbedömning, detta eftersom detta fel ofta beror på ett maskinvaruproblem. Genom att försöka åtgärda felet själv kan du orsaka ytterligare skada och göra datan omöjlig att återställa.

Om du bestämmer dig för att arbeta på hårddisken själv, se då till att du har hårddisken i skrivskyddat läge för testning, och ta även ett foto av enheten innan du gör några ändringar ifall du behöver hänvisa till den senare.

I/O-enhetsfel

Ett I/O-enhetsfel indikerar att enheten har ett läsfel. Denna typ av fel kan uppstå när enheten är skadad eller om operativsystemets filer är skadade.

I likhet med andra felkoder rekommenderar vi att du inte arbetar med denna felkod själv, utan istället låter en yrkesperson utföra en fullständig bedömning. Om du försöker använda felsökningsverktyg själv kan dessa orsaka ytterligare skada och göra data omöjlig att återställa.

Om du har erfarenhet av att arbeta på hårddiskar och väljer att försöka reparera hårddisken själv, kom då ihåg att försätta den i skrivskyddat läge.

Diskläsningsfel

Denna felkod indikerar att det finns ett läsfel från enheten - detta uppstår vanligtvis om hårddisken är skadad eller om operativsystemets filer är skadade.

För att identifiera och lösa problemet måste enheten bedömas av en yrkesperson. Om du ändå bestämmer dig för att kontrollera enheten själv med hjälp av felsökning, se då till att du har enheten i skrivskyddat läge när du testar, och ta också ett foto av enheten innan du utför några ändringar. Tänk på att du, genom att arbeta på hårddisken själv, kan orsaka ytterligare skador och göra data omöjliga att återställa.

Windows-felkoder

Om Windows stöter på vissa problem kommer det att sluta köras, och diagnostikinformationen kommer att visas i vit text på en blå skärm – som ett resultat kallas de ofta för "blåskärmsfel".

Dessa felkoder börjar vanligtvis med "STOP 0x", följt av olika bokstavs- och sifferkoder som avslöjar orsaken till felet.


Windows-felkoder kan uppstå om hårddisken är skadad eller om operativsystemets filer är skadade.

Om du stöter på en Windows-felkod, försök då att starta om systemet. Om detta inte löser problemet, sök då efter den specifika felkoden för att fastställa källan till problemet. Om felkoden tyder på ett maskinvaruproblem, sluta då omedelbart att använda enheten och se till att få den bedömd av en yrkesperson.

Parametern är felaktig

Detta är ett vanligt fel hos externa enheter, vanligtvis orsakat av ett strömproblem, en dålig USB-port eller kabel, eller en felaktig frånkoppling av enheten.

Problemet kan ibland lösas genom att ansluta enheten till ett annat system. Om detta inte löser problemet måste du få enheten bedömd av en yrkesperson.

Begäran misslyckades på grund av ett allvarligt maskinvarufel

Denna felkod indikerar att enheten inte längre är tillgänglig. Felet kan uppstå om enheten är skadad eller om operativsystemets filer är skadade.

Denna typ av fel kan ibland lösas genom att starta om systemet. Om detta inte fungerar måste enheten bedömas av en yrkesperson. Bli inte frestad att själv använda felsökningsverktyg eftersom detta kan orsaka ytterligare skada och till och med göra data omöjlig att återställa.

Om du har upplevt ett fel med din hårddisk kan vi hjälpa dig. Ontracks dataåterställningsexperter är väl utrustade för att leverera en framgångsrik återställning av alla märken, modeller, märken och operativsystem.  Börja din kostnadsfria utvärdering redan idag och låt oss bestämma det bästa tillvägagångssättet för att hjälpa dig få tillbaka dina data. 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!