Vanliga fel i virtuella miljöer och tips för att skydda din dator

den 11 juni 2018 av Øyvind Nyland

40 procent av organisationer som lagrar data i en virtuell miljö upplevde minst en dataförlust under de senaste 12 månaderna. Våra erfarenheter visar  att endast en tredjedel av företagen kunde rekonstruera förlorad data till 100 procent, det var därmed hela 67 procent som inte fick tillbaka all data igen.

Låt inte det hända mig, tänker du!

Hårddisk/RAID och raderade virtuella diskar/snapshots ligger bakom 72% av alla dataförluster i VMware- miljöer, vilket innebär att ingen är helt skyddad mot dataförluster.

5 tips för att skydda data i virtuella miljöer

Om du börjar få problem med en virtuell miljö eller ett RAID- system, följ dessa steg för att spara dina uppgifter:

  1. Återställ säkerhetskopior till en annan volym.
  2. Om det är ett RAID problem, testa backup genom att återställa till en annan plats eller ta bildkopior av alla RAID- diskar innan du försöker dig på en rekonstruktion.
  3. Skapa inte nya filer på diskar som ska rekonstrueras och fortsätt aldrig att köra virtuella maskiner innan viktiga data återskapats.
  4. Kör inte reparationsverktyg som fsck eller CHKDSK  på en virtuell disk om inte en bra backup validerats genom att återställa den till en annan volym.
  5. Ha alltid en disaster recovery plan på plats för att se till att du kan reagera snabbt samtidigt som du ökar sannolikheten för att ta korrekta beslut utifrån varje specifikt scenario.
img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!