Vad menas med datahaveri?

den 18 juni 2018 av Åke Ljungqvist

Idag är det förmodligen svårt att hitta någon som inte har upplevt ett datahaveri där data gått förlorad. Vi vet hur det känns när datorn plötsligt blir svart utan att vi har sparat Word-dokumentet eller när långa webbaserade formulär försvinner innan allt är ifyllt.

Några gånger blir det mycket allvarligare när alla familjebilder försvunnit. Eller när en krasch faktiskt hotar existensen av ett företag.

Vi hör rädslan när vi svarar på telefonförfrågningar och vi ser det när vi möter kunder på labbet.

Enligt EMC: s Global Data Protection Index förlorade världens företag 1.700 miljarder i förlust av data och stillestånd 2014. Ett företag förlorade 2,33 TB data eller motsvarande 24 miljoner mail. Detta är en ökning med 400% på två år.

Om du har följt vår teknik runt om i världen vet du säkert att det är möjligt att återskapa data. Du kan med stor framgång göra något själv, medan du andra gånger kan göra saken värre. Det är orsaken och omfattningen av skador som avgör vad du kan göra själv. Talar vi om data som du inte kan klara dig utan bör du söka hjälp omedelbart.

Vår guide ger en inblick i de vanligaste orsakerna till datahaverier:

 Mänskliga fel

Oavsiktlig radering av filer och mappar är relativt vanligt men lyckligtvis också lätta att rekonstruera. Filerna är inte borta från hårddisken, de är bara märkta som "överskrivbara" i filsystemet. Om du har lite teknisk kunskap kan du använda en programvara, gärna vår Ontrack Easy Recovery, för att rekonstruera sådana filer eller mappar.

 Malware

Internet är fantastiskt, men en tråkig baksida är alla skadliga programvaror som specifikt raderar eller förstör data. Den skadliga programvarans uppbyggnad avgör om du kan lyckas med en dataräddning, ibland ändrar det filers metadata, något du lätt kan fixa, medan förödelsen andra gånger är mer komplex.

Ransomware är nytt och det mest kända är Cryptolocker. Viruset krypterar data och ägaren kommer att bli ombedd att betala en lösensumma i cryptovalutan Bitcoin för att få tillgång till krypteringsnyckeln.

Det är svårt att knäcka en stark kryptering, men vi har haft en del framgångar även med Ransomware. Om du påverkas ska du kontakta specialister innan du betalar någon lösensumma. Det är inte omöjligt att rekonstruera data.

Om du drabbas av Cryptolocker är det är skönt att veta att säkerhetsexperter knäckte koden under 2014 och ger nyckeltillgång via webben.

Logiska fel på programvaran

Ibland uppstår fel i programvaran och tillhörande data, omöjligt att förutsäga, och helt utanför användarens kontroll.

Plötsliga strömavbrott eller driverfel kan orsaka fel i logiska filstrukturer på en hårddisk. Vi har också sett att gamla diskar som bör ersättas också blir något "dementa" och börjar skriva information på fel plats.

Om du har en Windowsdator, har du förmodligen sett ett systemverktyg, CHKDSK, starta upp efter ett plötsligt strömavbrott. Detta är utformat för att reparera logiska fel så att din hårddisk ska uppnå 100% prestanda. Men du bör vara medveten om att detta verktyg också kan skapa oersättliga förändringar när den ska återställa funktionalitet. Förändringar som kan göra en dataräddning omöjlig om det blir aktuellt.

 Fysiska eller mekaniska skador

Den överlägset vanligaste orsaken är en fysisk skada. Det är en verklighet att mycket av världens lagrade data fortfarande befinner sig på traditionella hårddiskar med rörliga delar. Fallskador kan skada media omedelbart medan de kan generera senare skador när slag gör små kratrar på själva hårddiskens media. Vatten och brandskador är mer extrema varianter men vi ser en kraftig ökning av vattenskador på mobila enheter.

Hör du klickande, tickande och skrapande ljud från en hårddisk kan det vara på grund av slag eller stötskador. Om du dessutom har sett onormala blåskärmar och sämre responstid kan läs- och skrivhuvuden vara defekta eller på god väg att förstöras.

Men även en sådan skada behöver inte betyda slutet på världen, men Ibas skulle inte rekommendera någon att försöka rädda data på egen hand efter att en mekanisk skada inträffat.

Detta är i högsta grad ett specialistjobb, åtminstone om det som gått förlorat har ett visst värde.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!