Vad kan ske när du ska migrera data?

den 25 juli 2016 av Åke Ljungqvist

De flesta gillar att uppgradera sin utrustning. Till någonting helt nytt! Ny telefon, ny surfplatta eller kanske hela servrar på ett företag. Men förväxla inte detta med migrering, det är oftast inte riktigt lika skoj.

Du uppgraderar gärna från en version till en annan utan att flytta själva datat till en ny plats, men vid större uppgraderingar kan migrering vara nödvändig. Då flyttar du data, till exempel från en databas eller en applikation till en annan. Från en laptop till en server eller när du ska implementera ett nytt backupsystem.

Även om detta inte är det mest spännande i en IT teknikers vardag så är det nödvändigt för att upprätthålla god administration och underhåll av data. Men kom ihåg att en migrering alltid innebär en risk att förlora data.

Vårt moderbolag, Kroll Ontrack, frågade nyligen 600 IT-administratörer runt om i världen vad dom upplevde som den största risken att förlora data.

Den absolut största risken är att det finns fel i de data som är en del av migreringen. Felen kan finnas i själva mediat som backupen ligger på eller i filerna/filstrukturen. Det kan även vara så att all data som skall finnas på backupen inte finns där.

Administratörerna ser inte någon skillnad på riskerna mellan stationära datorer, laptops, mobila enheter eller servrar. Men däremot skiljer sig datamängden och därigenom det potentiella värdet på det som kan gå förlorat.

  • Var tredje svarande hade mist data vid migrering till ny programvara på servrar.
  • Hälften hade mist data vid uppgradering av programvara på PC.
  • 6 av 10 hade backup men 75 % kunde inte läsa tillbaks den.
  • Var fjärde miste all sin data.

Vad kan man lära av detta?

Det viktigaste man ska ta med sig är att vissa dataförluster är omöjliga att undgå. Samtidigt finns det ingen anledning att tro att behovet av migrering blir mindre i framtiden. Därför gäller det att man alltid tar backup och att man har bra kontroll på rutinerna för att verifiera backupen. Detta är naturligtvis extra viktigt innan du påbörjar en migrering.

Tips för att minska riskerna

  • Ta god tid på dig när du ska utvärdera och investera i en backuplösning
  • Bestäm dig för hur ofta backup skall tas
  • Inkludera alla enheter som lagrar data som du vill ha backup på
  • Kontrollera rapporten som genereras när backupen gått
  • Testa backupen regelbundet så att du vet att allt fungerar som det ska
  • Var alltid extremt försiktig när du startar en migrering. Gör det inte om du inte känner dig helt säker på det du gör

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!