Vad är en fysisk skada? | Hårddisk | Dataräddning| Ibas

den 5 augusti 2016 av Åke Ljungqvist

Om du någon gång varit med om en dataförlust är sannolikheten stor att du också har upplevt en fysisk skada på din lagringsenhet. Detta är den vanligaste skadan vi ser i labbet. Ofta orsakad av att datorn eller den externa hårddisken ramlat i golvet. Om en dataförlust drabbar dig kan det vara nyttigt att veta lite om själva processen vid återhämtning av data, samt vilka stadier din lagringsenhet går igenom. Du kommer troligtvis komma i kontakt med ett par tekniska termer.

Fysisk skada på mediet

Denna term används ofta när man har en skada i den magnetiska beläggningen på plattorna inne i hårddisken. Men skador på samtliga rörliga delar i en lagringsenhet faller också in under samma begrepp.

Hur uppstår skadan?

Den vanligaste orsaken är att hårddiskens läs-/skrivhuvuden kommer i kontakt med plattorna. Omfånget av skadan kan variera, men tappar man en hårddisk i golvet kan en minikrater skapas som vid ett senare tillfälle kan skapa en stor krasch. Denna utveckling kan jämföras med en lavin. Skadan blir oftast större om skivan snurrar under fallet. Andra orsaker kan vara slitage, ålder, damm i hårddisken, dålig lagringsmiljö, otillräcklig kylning och höga temperaturer.

När vet du att en sådan skada har inträffat?

Det finns ett antal varningar som kan ge dig indikationer på en fysisk mekanisk skada:

  • Datorn startar inte eller beter sig onormalt
  • Det tar lång tid att öppna filer
  • Varningar om att kontakt med hårddisk inte uppnås
  • Klickljud
  • Hårddisken hörs inte när man startar datorn

Kan data räddas?

Detta är den första frågan som ställs till vår kundtjänst när förtvivlade användare ringer in med ett mekaniskt fel på lagringsenheten.

Svaret beror på vad som har hänt och hur stora skador felet har orsakat.

Crash Level 1 (C1)

Detta är mindre skador som knappt kan ses med blotta ögat. Därför arbetar vi med ett mikroskop, och om du verkligen har otur kan du få en krasch i systemområdet. Detta kan förhindra disken att gå ”ready” och därmed förhindra att vi får tillgång till dataområdena. Men oftast är det inte omöjligt att rädda data från en C1-krasch.

Crash Level 2 (C2)

Här har vi synliga skador, och återigen är placeringen på skadan avgörande. Om vi får tillgång till disken gör vi med hjälp av specialverktyg en så komplett kopia som möjligt av disken. Det innebär att vi kopierar alla läsbara sektorar till en arbetsdisk.

Crash Level 3 (C3)

Det här är slutet för hårddisken. Det betyder ”No recovery possible”. I dessa fall är magnetskiktet avskrapat från plattorna och det finns inte någonting att göra.

Vad kan du göra själv?

Stäng av datorn!

Det är det bästa sättet för att inte förvärra skadan. Om du försöker starta om datorn kommer de fysiska felen garanterat att förvärras. Om det är skador i magnetskikt kommer läs- och skrivhuvudena att repa upp mer och mer och till slut finns det inte någon möjlighet att rädda någonting från disken. Gör-det-själv program kan därför inte hjälpa dig om du har fysiska fel på disken.

Öppna aldrig disken!

Det är inte ovanligt att hårddiskar som vi kunde ha återställt till 100% har förstörts av användaren. Skruva aldrig upp locket och försök inte byta ut delar på egen hand. Det krävs specialverktyg och rätt kompetens för att bedöma vad som skall göras i varje särskilt fall.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!