Trender inom virtuell dataräddning

den 5 juli 2019 av Åke Ljungqvist

Vi har sett hur spännande ny teknik anammas på bred front runt om i Europa. Expertisen bland användargrupper för virtualiseringslösningar är imponerande.

En världsomfattande undersökning som Dell Technologies låtit genomföra visade att det genomsnittliga företaget handskades med datavolymer på 9,7 petabyte under 2018. Det är 569 procent mer än under 2016. Varje dataförlust var i snitt 2,5 TB under 2018. I snitt kostade sådana förluster nästan 1 miljon amerikanska dollar.

Viktiga insikter för IT-avdelningar som är beroende av mjukvarubaserade system i sina interna eller externa molnlösningar.

– Virtualiseringsteknologin har förändrat IT-avdelningarnas arbetssätt för all framtid. Fysiska installationer har förvandlats till smarta miljöer där mjukvara levererar flexibla tjänster till företag, kunder, anställda och affärspartners. Det säger Øyvind Nyland som är avdelningschef på Ontrack, världsledare inom dataräddning.

Vill du läsa mer? Ladda gärna ner vår gratis whitepaper från vår hemsida.

Ökad sårbarhet med avancerade system

De stora hårdvaruleverantörerna uppmärksammar hur marknaden förändrats drastiskt i och med att allt mer saker äger rum på färre enheter. Datacentra minskar i storlek eftersom fysiska och virtuella maskiner placeras på konvergerade eller hyperkonvergerade enheter där mjukvara ersätter hårdvara.

- Denna konsolidering är nödvändig för att vi ska klara av de allt större datamängderna och för att belastningen ska distribueras över så flexibla system som möjligt. I och med att värdet på data skjutit i höjden och med tanke på alla nya informationsbaserade affärsmodeller kan företag inte riskera förluster i virtuella miljöer, menar Nyland.

Färre maskiner leder till ökad sårbarhet, något som måste kompenseras med bästa möjliga rutiner och robusta katastrofplaner. Driftsstopp medför mycket större skada idag än för tio år sedan.

- En IT-administratör kan migrera eller ta bort tusentals virtuella maskiner och diskar med några få klick.

Gratis diagnostik för att identifiera vilka data som kan återställas

Varje dataräddnings- och återställningsprojekt är unikt. Utvärderingen börjar med att identifiera problemet och bedöma hur allvarligt det är. Varje uppdrag planeras och utvärderas utifrån lagringstyp, filtyper, operativsystem och hur mycket tid som behövs för att genomföra dataräddningen.

– Den första utvärderingen är gratis och levereras alltid tillsammans med en prisuppskattning och uppgift om tidsåtgång, säger Nyland.

De första svaren ges snabbt. Hur lång tid det tar att genomföra återställningen beror på problemets natur och hur stor skadan är.

– Den vanligaste lösningen är fjärrsupport. Ibland måste dock hårddiskarna skickas till labbet eller kontrolleras på plats. Ifall det är frågan om fysisk skada måste disken alltid skickas till ett särskilt återställningsrum, ett renrum, där den öppnas.

När vi får disken gör vi följande:

  • Våra ingenjörer börjar med att leta efter hänvisningar (pointers) till de virtuella diskar som saknas. Om detta lyckas återställs alla hänvisningar och data kan plockas ut. Om informationen är korrupt eller om vissa datablock saknas kan de finnas inuti den virtuella disken.
  • När det handlar om hårdvarufel måste vi återställa virtuella data genom att först spegla alla diskar i lagringssystemet. Vi återställer skadade diskar i våra renrum. RAID-uppsättningen och alla lagringssystem återställs med hjälp av våra specialutvecklade verktyg.
  • Ifall en ögonblicksbild saknas eller har tagits bort kommer våra ingenjörer att försöka hitta och återställa de ursprungliga hänvisningarna till källfilerna virtuellt. Om detta inte lyckas blir nästa steg att återställa de block av rådata som ögonblicksbilden består av. Därefter följer den virtuella återställningen. Om ögonblicksbilderna är korrupta kommer vi att använda våra verktyg för att kombinera huvudfilen med den korrupta ögonblicksbilden. Därefter försöker vi att virtuellt laga skadorna i filsystemet och plocka ut data inifrån den virtuella disken/ögonblicksbilden. Syftet är att komma åt originalfilerna.

Tre gyllen regler

  1. Se till så att alla anställda har gott om tid för backup.
  2. Fortsätt aldrig att jobba på en server efter en dataförlust.
  3. Försäkra dig om att alla backuprutiner är uppdaterade och att det finns en beredskapsplan i händelse av dataförlust.

Vill du lära dig mer om hur vi handskas med virtuell dataräddning? Läs vår gratis whitepaper här.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!