Tape- The dark data

den 28 januari 2015 av Åke Ljungqvist

Tape är förmodligen inte favoriten när experter diskuterar datalagring, men undersökningar visar att de flesta av dem använder tape på ett eller annat sätt. Precis som en viss Jedi som vi alla känner till så har all datalagring en mörk sida, "The dark data". Data som måste bevaras, men inte används ofta. Sådan information ligger ofta i djup vila i datacentret om du plötsligt behöver det, till exempel i juridiska processer. Tape är perfekt för att lagra sådan "Dark Data"; lång livslängd; billigt och enkelt att använda.

Om du inte är beredd att komma åt din mörka data eller är osäker på vad som finns på dessa band, kan situationen vara lika stressande som att möta Darth Vader själv. De flesta förfrågningar om mörka uppgifter följs av "Jag behöver den här informationen omgående!" Processen för att hämta dessa uppgifter kan kompliceras av äldre hårdvara/mjukvara, ofullständig dokumentation och skadat/defekt datainnehåll.

Du kan förbereda dig för att möta den mörka sidan av dina lagrade data genom att läsa mer på vår hemsida eller kontakta vår kundtjänst. Kolla mer info om detta ämne och du kan kanske se dig själv som en Tape Jedi efteråt.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!