Tape Manager Services för Äldre Datakontroll

den 21 juni 2022 av Ontrack-teamet

DST_image_970x300_hero-backup

Med företag som genererar, lagrar och  använder mer data än någonsin tidigare, är  säker lagring och arkivering av äldre data väsentligt om företag vill uppfylla sin branschs efterlevnad bestämmelser.

De flesta företag lagrar sina långtidsarkiv på band, eftersom detta ger en billig lösning. Men i  takt med att kostnaderna och tekniken förändras, byter många företag ofta sina  backup-kanaler, vilket gör äldre datakontroll allt mer komplex.

Och i takt med att mer och mer data arkiveras blir utmaningen att säkerställa snabb tillgång  till äldre data och att hålla den under kontroll svårare.

Som ett resultat är korrekt hantering av uppnådda data avgörande för att minska risker  och kostnader.

Ett ökande antal företag vänder sig till Managed Tape Services’ för att kontrollera sina  äldre data och förbli helt kompatibla.

Varför är kontroll av äldre data viktigt?

Ett företag kan ta emot en data förfrågan när som helst. Och när de gör det är det viktigt att  de kan svara snabbt och korrekt. Underlåtenhet  att göra det kan resultera i bristande  efterlevnad, vilket i slutändan kan påverka  företagets resultat och deras rykte.

Vad är Managed Tape Service?

Managed Tape Services innebär att äldre databand hanteras av tredjepartsleverantörer,  som säkerställer att band arkiven förblir säkra  och är tillgängliga om en efterlevnad begäran  tas emot. Detta är särskilt viktigt för företag i hårt  reglerade branscher, som finans, hälsovård och  myndigheter. Tape Management Services brukar involvera:

Revision

Revision av band ger en översikt över dina äldre data, förhindrar oavsiktlig förstörelse av  arkivdata, minskar den tid det tar att söka och  återställa data och undviker efterlevnad och  rättstvister.

Katalogisering

Att effektivt katalogisera äldre data gör det  lättare för er att hantera datan.  Tjänsteleverantören kommer att använda  proprietära verktyg som gör det möjligt för dem  att läsa och återställa data från vilket band som  helst, oavsett hur det ursprungligen  säkerhetskopierades och även om det var  skadat.

Överföring

Om dina bandformat inte längre stöds kan den hanterade tjänsteleverantören överföra datan  till ett alternativt format. Som en del av denna  process kan data också konverteras och  konsolideras till en enhetlig plattform.

Restaurering och återhämtning

Om banden är skadade, trasiga eller oåtkomliga kan data repareras eller återställas snabbt. Överväg återställning om dina band är  otillgängliga eller om du behöver hjälp med att  extrahera data för något ändamål  (affärsmässigt, juridiskt, efterlevnad).

Fördelarna med att använda Managed Tape Services

Managed Tape Services erbjuder en rad fördelar inklusive:

Bättre organisering

Organisering är kritisk och säkerställer att rätt data  kan identifieras vid behov, oavsett format. Om data  inte är tillgänglig på en backup server kommer  majoriteten av leverantörerna av Managed Tapes  Services att skapa en katalog för lösa band, så att det  blir snabbt och enkelt att se vad som finns lagrat på  dem. 

Denna nivå av organisering och tydlighet gör det  enkelt för företag att fastställa vad de behöver  behålla för efterlevnads ändamål och vilken data  som kan raderas. Som ett resultat blir förvaringen  också enklare.

Minskade kostnader

Managed Tape Services betalas vanligtvis på  abonnemang basis, vilket innebär att betalningarna  är regelbundna och förutsägbara. Utöver detta, när  företag implementerar Managed Tape Services,  behöver företag inte längre de gamla systemen de  har på plats för att hantera gamla backup-band,  vilket minskar kostnaderna.

Optimerad bevarande av  kunskap

När företag använder äldre  säkerhetskopieringsprogram, kan de vara mycket  beroende av nyckelpersonal som har kunskap om  dessa system. Att använda en Managed Tape  Service minskar detta beroende, eftersom  leverantörens personal har en djupgående kunskap  om de flesta backup format. Detta frigör företagets  IT-team att fokusera på andra projekt, vilket stödjer  tillväxten och effektiviteten i organisationen.

Återställning av data

I de tillfällen då band är korrupta, trasiga eller inte kan nås av andra själ, kan Managed Tape Services leverantörer återställa innehållet. Detta innebär att resultatet kan bli åtkomligt utan dröjsmål och att hela processen uppfyller alla tänkbara krav på regelefterlevnad.

Indexering

Managed Tape Services involverar indexering av band, vilket ger företag en tydlig, heltäckande och korrekt överblick över data som lagras på dem. Detta innebär att nödvändiga data och band kan lokaliseras snabbt när det behövs, vilket säkerställer att företaget förblir kompatibelt samtidigt som det sparar tid och pengar.

Sammanfogning av data

Inom sektorer som finansiell data sker ofta sammanslagningar och förvärv, och när de gör det är  det väsentligt att uppnådda uppgifter från de två  inblandade företagen kan nås så snabbt och enkelt  som möjligt.

När företag går samman med eller förvärvar andra  företag, finner de vanligtvis att de förvärvar nya  äldre databand. Om dessa band inte har hanterats  effektivt kan det vara nästan omöjligt att veta vilken  data som finns lagrad på dem.

Flexibilitet

Säkerhetskopieringsformaten varierar från företag  till företag. Om ett företag inte längre har den  programvara som behövs för att läsa sina band, kommer en Managed Tape Services-lösning att  säkerställa att alla band kan läsas, katalogiseras och  överföras till ett aktuellt, tillgängligt format.

Få kontroll över din  äldre data med  Managed Tape  Services

Med över 30 års global erfarenhet av datahantering  har Ontrack kunskapen och expertisen att  tillhandahålla Managed Tape Services för alla företag.

Genom att lita på att vi hjälper till att hantera din  äldre data kommer du inte bara att kunna reagera  snabbt på förfrågningar, uppnå överensstämmelse  med GDPR, bättre hantera vilken data du behåller  och var du lagrar den, utan också minska lagringsoch  underhållskostnaderna.

Vårt bandhanterings team ger kunder sinnesfrid när  de kommer åt äldre data på band och virtuella  säkerhetskopiering miljöer. Våra proprietära verktyg  låter oss läsa och återställa data från vilken typ av  band som helst, oavsett säkerhetskopieringsmetod  och infrastruktur som används. 

Kontakta oss för att diskutera hur våra Managed Tape Services kan hjälpa dig att få din äldre data  under kontroll eller begär en kostnadsfri och  förpliktande konsultation redan idag.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!