SSD ökar stadigt | De är långt ifrån felfria | Ibas Ontrack

den 4 maj 2015 av Øyvind Nyland

Ibas och vårt moderbolag, Kroll Ontrack, släpper nu en internationell undersökning där 2 000 företag har bidragit. Undersökningen visade att 9 av 10 företag nu använder SSD för snabb åtkomst av data. Var tredje av dessa har redan upplevt problem med dem.

Trots flashminne, inga rörliga delar och bättre stötsäkerhet är SSD-tekniken inte helt immun mot diskkrascher. Av de som upplevt problem med dem förlorade 6 av 10 viktiga data, och endast 2 av 10 fick tillbaks det som försvann.

"Det är mer komplicerat att spara data på en SSD, säger Øyvind Nyland på Ibas. Data lagras i ett mer spritt format jämfört med en traditionell hårddisk där data lagras mer linjärt. SSD industrin visar nu små tecken på konsolidering, men det finns fortfarande ingen direkt standard för hur data lagras och organiseras i flashkretsarna som sitter i disken och som lagrar data. Metoderna för en lyckad räddning av en SSD måste ofta anpassas till diskmodell och tillverkare och där blir erfarenheten hos den tekniker som jobbar med ärendet avgörande, säger Nyland."

3 av 4 av de tillfrågade använde SSD för snabb åtkomst i bärbara och/eller mobila enheter, 6 av 10 i stationära datorer, och 2 av 10 i servermiljöer.

Ibas och Kroll Ontrack genomför årligen närmare 50 000 dataräddningar och vi kan inte se att en SSD har längre livslängd eller är tåligare än traditionella hårddiskar. Vi ser samma tillväxttakt om vi jämför antalet vanliga diskar som levereras till marknaden med antalet SSD rekonstruktioner vi utför.

Vi har fördubblat antalet räddningar av SSD varje år från 2011 till 2014.

 Vad händer med gamla SSD diskar som ska kastas?

Tiden är inne för att ersätta den tidigare generationens SSD som har nått slutet av sin livslängd. 43 procent av de tillfrågade tuggar eller förstör disken fysiskt på annat sätt. Det kan tyckas dumt och onödigt när återvinning är ett bättre och mer ekonomiskt alternativ. 20 procent använder raderingsprogram som också dokumenterar att varje enskild disk verkligen är permanent raderad så att data inte kan återskapas.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!