Ska vi prova en molnlösning?

den 15 januari 2016 av Åke Ljungqvist

Idag köper 3 av 10 Svenska företag molnlösningar. Osäkerheten kring datasäkerhet är spärren. Intelligenta lösningar som är virtualiserade, skalbara, flexibla, säkra och prisvärda investeringar kommer utan tvekan att locka fler under de kommande åren.

Om man befinner sig i inledningsskedet av en sådan investering, är det naturligtvis viktigt att identifiera sina egna krav och behov för datalagring. Därefter måste man sätta sig in i vilka möjligheter som finns i molnet och hur dessa i sin tur passar företagets krav och specifikationer. Vi menar att de viktigaste huvudskillnaderna mellan de olika leverantörerna och deras lösningar idag är priset.

Offentlig molnlösning

Här hittar du företag som erbjuder sina lösningar till alla över internet. Olika lösningar som Software-as-a-service (SaaS), kompletta molnplattformar ( PaaS) eller Infrastructure-as-a- service. De bästa exemplen är Webmail tjänster, Google Docs, eller betalda lösningar som Microsoft Office 365.

 Privat molnlösning

Många företag har privata lösningar för internt bruk av sina anställda inkluderat i deras molnlösningar. Här skyddas data bakom brandväggar och anses vara väldigt säkert för de som hanterar affärskritisk data. Anställda kan därmed dra nytta av skalbara investeringar som företagen har gjort utan att behöva tänka på installationer och uppdatering av applikationer. Vi kommer sannolikt se en kraftig ökning av liknande lösningar i framtiden.

Hybrid cloud

Hybrid cloud är en mix av de lösningar som finns. I en sådan infrastruktur kan ett företag administrera delar av lagringen lokalt, medan andra delar av verksamheten lagras utanför IT-avdelningens egen infrastruktur. Denna blandning garanterar att kritiska applikationer hanteras på egen hand medan mindre känsliga applikationer eller data lagras och hanteras av externa molnleverantörer.

Huvudsyftet med val av hybridlösningen är oftast att undvika att göra stora förändringar i den befintliga lösningen. Utmaningen är att separera de kritiska processer som måste skyddas av egna system och de okritiska processerna.

Community cloud

Detta är lösningar där institutioner eller kooperativa företag delar en molninfrastruktur som endast kan nås av medlemmar. I Norge finns till exempel en nordisk Community Cloud för forsknings- och utbildningssektorn. Detta ger universiteten möjlighet att lagra och dela information på ett tryggt och säkert sätt samtidigt som all data lagras lokalt="" i varje land.

Vad väljer jag?

En fråga som självklart är omöjlig att svara på, då införandet av liknande lösningar sannolikt kommer att vara ett paradigmskifte för varje företag. Men vi kan först titta på vilka fördelar tekniken för med sig:

  • Flexibilitet: åtkomst till data och applikationer så fort man har tillgång till internet.
  • Oberoende: mer oberoende av interna IT-resurser.
  • Kostnadsbesparingar: lägre driftkostnader, mindre underhåll av infrastruktur, sänkta personalkostnader och förutsägbara kostnader på mängden lagrad data.
  • Skalbarhet: datamängden kommer bara att fortsätta växa.
  • Teknik: du får garanterat ta del av den senaste, säkraste och snabbaste versionen av tekniken.

Det är också viktigt att vara medveten om de negativa aspekterna:

  • Känslig och personlig data lagras utanför företagets system.
  • Utmaningar med lokala lagar och regler för datalagring måste klargöras.
  • Man blir snabbt beroende av leverantörens situation på marknaden.
  • Bandbreddsproblem vid tillgång av data.
  • Hur hanteras driftstopp och kriser så som datahaverier?

Som avslutning kommer vi att lyfta fram styrkorna hos Hybrid Cloud. Här kommer de flexibla lösningarna leda till en helt annan IT-vardag när man kan slänga de osmidiga IT-lösningarna och personal kan justeras efter behov. Kostnadsmässigt kommer dessa lösningar att vara enkla att räkna på.

Om man dessutom lägger ner tid och resurser på en riskanalys kommer man klara av att klassificera data så att det hamnar på rätt plats i molnlösningen. Då säkras prisvärda och effektiva lösningar med minimala datasäkerhetsrisker.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!