Radering av smartphones och surfplattor | Ibas program

den 2 september 2015 av Åke Ljungqvist

Enligt Gartner passerade världen under 2014 1 miljard smartphones, mer exakt 1,2 miljarder, 30% mer jämfört med 970 miljoner enheter under 2013. För surfplattor var marknaden något långsammare, 216 miljoner med en tillväxt på 233 miljoner under 2015 och 259 miljoner år 2016.

Det betyder faktiskt att 50% av alla världens användare kommer att använda en smartphone eller surfplatta för att surfa på nätet år 2018. Och en oändlig mängd känsliga personuppgifter av privat och yrkesmässig karaktär kommer att lagras när användare ska ge bort, sälja eller kasta bort sina gamla enheter efter 2-3 års användning.

Begagnatmarknaden

Enligt Gartner ökar begagnatmarknaden kraftigt. År 2017 kommer det att säljas 120 miljoner gamla enheter, värt 14 miljarder USD, till nya användare. En kraftig ökning från 56 miljoner enheter och 7000 miljarder USD under 2014.

Att dina personuppgifter kommer på villovägar är ett verkligt hot om du inte tar till viktiga försiktighetsåtgärder. När du säljer din gamla smartphone eller surfplatta kan den nya ägaren få gratis tillgång till bilder, textmeddelanden, e-post och bilagor, anteckningar och kontakter. Du riskerar bedrägeri och identitetsstöld. Tappar du bort din jobbdator riskerar du dessutom att konfidentiell information visas för obehöriga. Detta borde vara tillräckligt av scenarier för dig att ta ansvar för att radera din gamla enhet innan det går bortom din kontroll.

Var finns uppgifterna?

Själva dataraderingen av en smartphone beror på hur data lagras.

SIM-kort - Detta minne är litet, ofta bara från några tiotals kb upp till 256 kb på de nyaste. Vanligast data är kontakter och telefonnummer, sms och samtalslistor.

Externt minne - Ett relativt stort minne som rymmer till exempel bilder, e-post och videomaterial.

Många telefoner och surfplattor har en extra kortplats för användning av minneskort, detta gör det enkelt att ta bort innan man skrotar enheten. Kom ihåg detta, eftersom ett minneskort enkelt kan läsas av en ny enhet.

Internt minne - Här menar vi flash memory chip inuti enheten som inte är möjlig att ta bort.

Vad menas med Factory reset?

Dessa funktioner är avsedda för att återställa enheten till fabriksinställningarna, inte för att radera innehållet på ett säkert sätt.

Återställning av telefonen kommer att ställa tillbaka enheten till ruta ett, som ny från fabriken. Data är ofta inte längre synligt, men de är tillgängligt via software som du kan köpa eller ladda ner gratis från nätet.

Särskilda raderingsprogram måste till för att radera allt gammalt="" data från enheten på ett sätt som gör det omöjligt att återskapa någonting.

Företagen bör också se till att den valda programvaran också inkluderar rapportering och dokumentationer av själva raderingen. Först då kan de tryggt möta framtida rapporteringskrav kopplade till behandling av känsliga personuppgifter.

Goda råd för att radera på ett säkert sätt

Privata smartphones och surfplattor

SIM-kort - om inte kortet ska användas i en ny enhet använder du specialfunktionen i själva enheten för att radera kontakter, sms och samtalslistor.

Internt minne - Använd enbart certifierade raderingsprogram som ger dig ett kvitto på att raderingen är genomförd.

Externt minne - Det är relativt vanligt att ett externt kort används på en ny enhet. Om inte, kan du ansluta kortet (företrädesvis Micro SD) till en dator och sedan använda en mjukvara för säker radering.

Företag med en uppsjö av mobila enheter

Företag är naturligtvis tvungna att följa de lagar, regler och riktlinjer för hur känsliga uppgifter ska behandlas, särskilt om dessa uppgifter är av privatkonfidentiell karaktär då de regleras av personuppgiftslagen (PUL). Men ofta handlar det också om företagskänslig information som har ett betydande värde för andra (industrispionage) och som kan skada företagets rykte om den skulle tappas bort.

  • Det kommer alltid att vara möjligt att hitta "bitar av information" med enkla programvaror för dataräddning. Ett företag bör därför försäkra sig genom att använda raderingsprogram som säkerställer att datauppgifterna är 100% raderade och som ger en skriftliga rapport på resultatet.
  • Ett företag med mängder av enheter bör skapa insamlings- och raderingsrutiner som säkerställer att flera enheter kan raderas samtidigt, även från andra platser. Detta ser till att alla anställda vet vart de ska vända sig och det garanterar en god kultur för en viktig säkerhetsprocedur internt inom företaget.
  • Själva raderingsverktyget måste kunna hantera alla typer av lagringsmedia och för mobila plattformar är det avgörande att ha lösningar för iOS, Android, Windows Phone, Nokia Symbian och BlackBerry.
  • Rapporten som produceras ska innehålla den raderade enhetens serienummer. Det ska vara möjligt att automatiskt ladda upp den i en databas. Det är också viktigt att den inte är redigerbar.

100% säker lösning

Blancco Mobile är utvecklad för att hantera säker radering av interna och externa minnen på smartphones. Med det här verktyget blir all användardata såsom e-post, kontakter och textmeddelanden bortaget permanent, så att telefonen på ett säkert sätt kan återanvändas eller säljas. Programmet kan även hantera tablets.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!