Ofta problem med historisk backup

den 11 februari 2016 av Åke Ljungqvist

720 personer som arbetar med IT har bekräftat att många företag ofta har svårt att få tillgång till och extrahera data från äldre backup band. Detta kom fram under en undersökning som vårt moderbolag, Kroll Ontrack, genomförde i 7 europeiska länder. 22 % av företagen har inte möjligheten till att lokalisera eller leverera specifik historisk data om det skulle finnas behov för det i framtiden. Ytterligare 30 % kunde inte tala om vilken data som hade blivit lagrad i dataarkivet eller på banden.

Många väldigt gamla medier

34 % lagrar fler än 100 band i sitt arkiv. 55 % har band som är äldre än 5 år och 21% över 10 år. Även om ålder inte är synonymt med dataförlust är det inte osannolikt att en kombination av läs- /skrivfel, dålig lagring och icke fungerande eller frånvarande backupsystem skapar allvarliga problem när man behöver tillgång till gammal data.

De vanligaste problemen:

  • Nästan alla svarar att det tar för lång tid att ta reda på vilken data som finns på banden.
  • 24 % saknar nödvändig backup infrastruktur eller själva systemet.
  • 43 % anser att det är för svårt eller tar för lång tid att få tillgång till data på grund av att gammal hårdvara eller programvara måste användas igen.
  • 18 % anser att det är för dyrt att ha gamla system i drift.
  • 7 % säger att de magnetiska medierna är fysiskt skadade.

Resultaten visar tydligt att företag som är beroende av bandarkiv och backupsystem måste ha en löpande kvalitetskontroll på både band och data för att undvika dataförluster.

Det är också lämpligt att skapa ett system med detaljerad information om vart exakt datan finns lagrad och på vilken tape. Detta är omfattande processer och det finns uppenbarligen ett behov av snabba och enkla katalogiseringslösningar bland många företag.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!