Nytt trendindex från Ibas

den 30 juni 2016 av Åke Ljungqvist

Vårt moderbolag, Kroll Ontrack, samlar internationella data från våra «self-assesment» verktyg där kunder själva söker efter möjliga lösningar. Siffrorna kommer från 2226 datakrascher i 43 land och har samlats in under årets första månader.

Ingen kontakt med hårddisken

I 25 % av fallen får användaren inte någon kontakt med hårddisken. Den svarar inte, den dyker inte upp i olika diskverktyg och det går inte att söka efter innehållet som finns på den. Ibland får man blå skärm.

  • 11 % beror på fel i strömförsörjningen
  • 10 % beror på slagskador efter att man till exempel tappat hårddisken i golvet
  • 9 % beror på raderade filer
  • 7 % beror på korrupta filer på hårddisken

Vad är orsaken till att man inte får kontakt med enheten?

Typiska fel är fysiska skador i hårddiskens mekanik eller elektronik.  På externa hårddiskar ser vi även fel i kablage eller i USB kontakten på datorn eller hårddisken. Vissa gånger kan en frånkoppling orsaka dataförlusten.

Under varma sommardagar kan åska och blixtar orsaka kraftiga strömspikar på elnätet och det är direkt livsfarligt för hårddiskar som är mycket känsliga för just det. Virus är självklart också en orsak till att man förlorar sina kära data.

Även om du känner till orsakerna till diskkrascher så blir du inte av med riskerna. Men kunskap hjälper dig att undvika dataförluster. Du skall alltid behandla hårddisken med största försiktighet och iaktta stor försiktighet när du kopplar till eller ifrån alla typer av lagringsmedia. Antivirusprogram är en självklarhet i dag.

70 % av felen förekommer på mobila enheter

Inte helt överraskande så är det de mobila enhetrna som vi bär med oss som utsätts för de största riskerna. 70 % av felen uppstår på bärbara datorer och externa enheter och det är oftast fallskador som drabbar dem.

Do’s and don’ts

Nu under sommarmånaderna sker olyckorna oftare. Vi är mera ute och reser och temperaturerna är högre.

Våra tips om du förlorar data:

  • Slå av enheten – tänk smart och rationellt
  • Om du kan leva utan dina data, kan du chansa och försöka rädda data på egen hand.
  • Om du är beroende av dina data skall du alltid anlita ett professionellt dataräddningsföretag. Oftast har man bara en chans på sig att rädda data, om man gör fel riskerar man att ödelägga allt för all framtid.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!