Nya lagringstrender | Dataräddning | Hårddiskkrasch

den 3 mars 2016 av Åke Ljungqvist

Ibas har under 2015 haft närmare 2000 uppdrag och vi ser att många företag börjar använda masslagringslösningar och software defined storage (SDS) samtidigt som det är hög fokus på data, integritet och lösningar för hur man ska hantera historisk backup.

Software Defined Storage: Press på att utveckla nya verktyg för dataräddning.

Datalagringsindustrin menade att ny teknik och inbyggda recovery lösningar skulle undanröja risken för dataförluster. Idag vet både leverantörerna och deras kunder att det snabbt kan bli beroende av företag som Ibas som dedicerar sitt arbete åt att hitta lösningar till kunder med just dataförluster. När alla leverantörer dessutom utvecklar sina egna tekniker behöver vi ofta kundanpassa lösningar innan vi kan leverera återställd data till kunderna.

Oavsett om ett företag kör EMC® Isilon®, Infortrend® EonStor, HP® StorageWorks system eller något annat ser vi att det blir en komplex återställning när haveriet är ett faktum säger Øyvind Nyland på Ibas AB. Vi har en ökning på närmare 15% från liknande system under 2015 och vår framgångsrecept ligger i att exakt hitta vilken källa det är fel på, analysera och tolka lagringssystemet, återställa filsystemet och tillslut utveckla verktyg för att återställa data.

Hyperkonvergerad infrastruktur: Förenar databehandling, lagring och virtualisering.

Under de senaste 2 åren har vi sett att marknaden är nyfiken på konvergerade system. Detta är system som förenklar drift och smidighet i softwarelösningar och som bidrar till att företag kan använda standardiserade system snarare än proprietära lösningar. Sådan lagring är både enkel att implementera och använda, utrymmesbesparande och snabb redundancy kan snabbt utöka lagringen.

Det är en utmaning att rädda data från sådana system. Data är helt integrerad och det är omöjligt att få sektortillgång till hårddiskarna. Det är själva pre- systemkonfiguartionen med disk, SSD eller Flash cache, eller avsaknad av systeminformation som är de typiska orsakerna till att det är extra svårt.

Utvecklingsteamet på Ibas jobbar med detta och hoppas kunna hitta nya lösningar under 2016.

Onsite och Remote Data Recovery: Fokus på integritet i känsliga och svårt reglerade miljöer.

Dataräddarna på Ibas påverkas självklart av ett ökat fokus på integritet, inklusive lagar och förordningar i personuppgiftslagen. Många företag har strikta säkerhetsregler som förhindrar att känslig data skickas utanför företaget och med en sådan inriktning ökar behovet av plats- eller fjärrdataräddning. Remote Data Recovery (RDR) är den snabbaste metoden för att återställa data, samtidigt som den är väldigt säker. Själva återställningen utförs över en krypterad internetanslutning som använder proprietära protokoll.

Dine data blir återställd eller kopierad lokalt="" till ditt system eller till en ny enhet som är ansluten till ditt lokala system, och kommer därför omedelbart att vara tillgängligt.

En onsite återställning görs ofta när systemen är så komplicerade i sin konfiguration och storlek att det är lämpligast för Ibas att inleda utredningen där utrustningen faktiskt befinner sig.

 Gamla backup system måste upprätthållas för att läsa historisk backup

Många företag har ofta problem med att få tillgång och extrahera data från legacy tapes. Detta kom fram under en undersökning som vårt moderbolag, Kroll Ontrack, genomförde under 2015.

22 % av företagen hade inte möjlighet att hitta eller leverera specifik historisk data om det skulle behövas i framtiden. Ytterligare 30% kunde inte tala om vilka uppgifter som hade lagrats var i dataarkivet. Nästan alla svarar att det tar för lång tid att ta reda på vilken data som finns lagrad på vilken tape.

Resultaten visar tydligt att företag som är beroende av tapebaserade arkiv och backupsystem måste ha en kontinuerlig kvalitetskontroll på både tape och data för att undvika datahaveri.

Det finns många faktorer som gör att företagen inte upprätthåller systemen under lång tid. När leverantörerna inte erbjuder någon katalogisering av data de lagrar, backar företagen in i ett hörn när den gamla datan ska läsas. Det är därmed ett behov för lösningar som konsoliderar kataloger från olika system till ett sökbart system.

 Radering av mobiltelefoner: 2017 kommer det säljas 120 miljoner gamla enheter

Enligt Gartner passerade världen 1 biljon smartphones och 216 miljoner surfplattor år 2014. Det betyder faktiskt att 50 % av alla världens användare kommer att använda en smartphone eller surfplatta i sin primära online aktivitet under 2018. Vad händer då med en oändlig mängd av känsliga persondata av privat och yrkesmässig karaktär som sparas när dessa användare ska ge bort, sälja eller slänga sina gamla enheter efter 2-3 års användning?

När du lämnar bort din gamla smarttelefon eller surfplatta kan den nya ägaren få fri tillgång till bilder, sms, mail, bilagor, anteckningar och kontakter. Du riskerar bedrägeri och indentitetsstöld. Kommer dina jobbdata på avvägar läcker dessutom konfidentiell information ut. Detta ger dig sammanfattningsvis tillräckligt med scenarier för att du själv ska ta ansvar för att radera din gamla enhet innan den försvinner bortom din kontroll.

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!