Revolution från IBM och Fujitsu: tape möter moln!

den 9 november 2015 av Åke Ljungqvist

Sony lanserade förra året att deras forskare hade lyckats skapa en 185 TB magnetisk tape.

De var bäst i klassen i ett år. Nu har IBM och deras dotterbolag, Fujifilm, fått fram 220 TB på en ny tape prototyp.

Detta visar att tape-tekniken är långt ifrån bortblåst. Om vi följer en gemensam produktutvecklingsfas kommer dessa att vara till försäljning inom 10 år. Kapaciteten på 220 TB motsvarar 88 gånger mängden av LTO 6, det mest avancerade LTO magnetbandet på marknaden idag.

Offentliggörandet av resultatet kommer vid en tidpunkt då datamängden växer och utvecklingen som strävar mot en fullständig ”dematerialisering av data” genom molnlagring och virtualisering förbättras under åren som kommer. Det blir spännande att följa magnetbandsteknologin som en fortsatt aktuell metod för långsiktig arkivering av data.

Vad har IBM och Fujifilm tagit reda på?

Storleken på magnetbandets huvuden är reducerade i storlek med en faktor på 11 sedan 2006. Då hade den marknadsledande en spårvidd på 1,5 mikron och 8 TB lagring. Den nya prototypen behöver bara 0,14 mikron eller 140 nanometer för samma uppgift. Dessutom måste man öka bits-densiteten från 400.000 till 680.000 bits / tum (123 miljarder bits per kvadrattum), en ökning med 1,7. Med samma tapelängd kunde man lagra 170 TB. När man ökar djupet av bandet från 6,1 mikron till 4,3 mikron, ökade längden på magnetbandet från 890 meter till 1255 meter.

Även om kapaciteten hos en LTO Utrium 6 2,5 TB är hundra gånger mindre än den nyligen presenterade prototypen, visar implementering av ny teknik för den senaste LTO tapen vilka enorma insatser och resurser som behövs från forskning till produktion. Men denna forskning är ändå viktig att presentera för att kunna visa de framtida möjligheterna som magnetbandteknik står framför.

Och det ger återigen underlag till att tro att denna teknologi inte stannar här.

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!