När kraschar en hårddisk?

den 9 maj 2017 av Åke Ljungqvist

Sedan april 2015 har 10 000 av våra kunder runt om i världen gett oss värdefulla fakta om sina dataförluster. Denna information ger oss värdefull statistik och vi lär oss identifiera vilka symptom som förorsakar dataförlust och vilka åtgärder som förhindrar katastrofala resultat.

 SSD vs. SSD

8 av 10 av de vi hjälpt använder fortfarande en traditionell hårddisk. Det finns sannolikt fortfarande betydligt fler HDD än SSD på marknaden. De fysiska felen är betydligt vanligare på diskar med rörliga delar, men det finns relativt många risker även med en SSD. De är även svårare att rekonstruera. Ett logiskt fel på en SSD kan ofta medföra att filer skrivs över och försvinner relativt fort, medan raderingsfunktionen i en traditionell HDD ”bara” markerar filens plats på diskytan som ”fri" att skriva till i filsystemet.

Det bästa rådet vi kan ge utifrån vår statistik är:

Stäng av strömmen om du noterar ovanliga vibrationer i hårddisken. Detta beror oftast på fel i spindelmotorn som skivorna i disken är fästa vid.

 Symptom

36 % av användarna uppger "undetected media" som det vanligaste felmeddelandet. Meddelandet beror i huvudsak på att läs-/skrivhuvudena är defekta, kontrollerkortet eller annan elektronik är skadad eller att styrinformationen på skivorna i disken korrupt på grund av fysiska läsproblem.

13 % har lagringsenheter med antingen en fall-, slag- eller stötskada. 4 av 10 är externa hårddiskar som hanterats ovarsamt.

I övrigt är det intressant att 7 av 10 brandskador uppkommer de första 6 månaderna på året.

Sedan april 2015 har 300 personer kontaktat oss efter att ha tappat telefonen i toaletten, eller PC:n i vattnet.

Picture copyright: Timur Saglambilek/https://www.pexels.com/photo/analytics-text-185576// CC0 License

 

 

 

 

 

img_600x600_shirtontrack

Ring för omedelbar hjälp!